Spring til indhold

Værktøjskassen

Værktøjskassen tilbyder en række redskaber og muligheder for råd og bistand i forbindelse med internationalisering og vækst

Tjek dine innovationsmuligheder

Hos netværket af Godkendte Teknologiske Institutter kan et "Innovationstjek" sætte fokus på din virksomheds teknologiske innovationsmuligheder og udfordringer. Ud fra baggrund, forretningsplan og strategi afdækkes virksomhedens muligheder for udvikling igennem nationale samarbejder. Se mere på www.innovationstjek.dk.

 

Selvtest din eksportparathed

The Trade Councils online-selvtest kan hjælpe dig til at vurdere, om din virksomhed er klar til eksport. På baggrund af en række spørgsmål om produkt, marked, strategi mv. dannes grundlaget for en vurdering af hvilke tiltag, der bør iværksættes, og hvad der allerede fungerer godt. Gå til selvtest.um.dk.

 

Få rådgivning i væksthusene

De regionale væksthuse tilbyder gratis rådgivning til virksomheder, der ønsker at udvikle deres forretning og blive klar til at eksportere. Find dit lokale væksthus og læse mere på www.startvaekst.dk.

 

Afklar produktkrav i EU    

Indre MarkedsCenter kan hjælpe med at afklare produktkrav og krav til salg af tjenesteydelser i EU-lande. Selvom dit spørgsmål er komplekst og kræver, at Indre Markeds Center tager kontakt til myndigheder i udlandet, koster det ikke noget. Læs mere på www.indremarkedscenter.dk.

 

Få udførelsestilladelse

Eksportkontrol skal sikre, at potentielt farlige produkter og teknologier ikke falder i de forkerte hænder. Der kan være flere grunde til, at et bestemt produkt er i søgelyset og derfor kræver særlig tilladelse at eksportere – en såkaldt udførselstilladelse. Læs mere på www.eksportkontrol.dk.

 

Lær sprog og kultur

Færdigheder inden for sprog og kultur er vigtigt, når en virksomhed skal etablere sig på nye markeder. Derfor udbyder Udenrigsministeriets kompetencecenter kurser målrettet danske virksomheder. Læs mere om kompentencecentrets kurser.