Spring til indhold

Ændrede kørekortsregler

09.01.2017  08:54

Ifølge EU direktiv 2006/126/EF, med start den 1. januar 2017, kan personer med et dansk kørekort og som ikke har deres sædvanlige opholdssted i Danmark, ikke længere ansøge om fornyelse af kørekort på den danske ambassade i Bangkok eller konsulatet på Phuket. Med sædvanligt opholdssted menes, det land, hvor personen opholder sig mindst 185 dage i et kalenderår. Reglen gør sig ikke gældende ved ansøgning om internationale kørekort.

 

Personer som har et dansk kørekort og som ikke har sædvanligt opholdssted i Danmark, henvises til politimyndighederne i deres bopælsland, for at ansøge om fornyelse af kørekort. Dette kan gøres på grundlag af en erklæring fra de danske politimyndigheder som bekræfter indehaverens rettigheder. Denne erklæring kan opnås ved at sende en skriftlig ansøgning til:

 

Rigspolitiet

Administrationsafdelingen, Pas og Kørekort

Polititorvet 14

1780 København V

Danmark

E-mail: pol-paskorekort@politi.dk