Spring til indhold

Praktikophold på ambassaden i Bangkok

Danmarks ambassade i Bangkok søger en praktikant til perioden fra den 1. februar 2019 til den 31. juli 2019 inden for arbejdsområdet 'Politik og Public Diplomacy'. Tre øvrige praktikanter er knyttet til ambassaden i samme periode 

Politik og Public Diplomacy
Arbejdet vil omfatte bidrag til ambassadens dækning af indenrigs- og udenrigspolitiske forhold og udvikling i Thailand og Cambodja, herunder forholdet til nabolande og internationale organisationer, samt spørgsmål vedrørende politisk stabilitet, menneskerettigheder, den økonomiske situation m.v. Det indebærer bl.a. informationsindsamling, deltagelse som observatør i politiske møder samt udarbejdelse af mindre analyser, artikler og lignende. Praktikanten vil blive direkte involveret i korrespondance mellem danske, thailandske og cambodjanske myndigheder. Derudover vil der være opgaver relateret til ambassadens hjemmeside, hvor praktikanten især skal kommunikere om samfundsmæssige forhold i Thailand og Cambodja.

Kvalifikationer
Praktikopholdet henvender sig til danske statsborgere eller personer med en længerevarende tilknytning til Danmark, som er i gang med en relevant videregående uddannelse og har erhvervet sig en bachelorgrad.

Ansøgeren forventes at være selvstændig, ansvarsbevidst og fleksibel. Gode engelskkundskaber, skriftligt som mundtligt, samt et velformuleret og fejlfrit dansk er en forudsætning. Kendskab til brug af Microsoft Office samt interesse for og fagligt kendskab til Sydøstasien vil være en fordel. Ligeledes vægtes kulturel tilpasningsevne.

Der stilles fra ambassadens side krav om en betydelig arbejdsindsats. Uafhængigt af de enkelte praktikområder forventes det, at praktikanterne er positivt indstillede og åbne over for alsidige opgaver inden for flere arbejdsområder, herunder bidrag til håndtering af de løbende administrative og rutinemæssige opgaver.

Et praktikophold på ambassaden i Bangkok giver praktikanten en introduktion til en alsidig og dynamisk arbejdsplads i et internationalt miljø.

Ud over opgaver knyttet til de enkelte praktikstillinger vil der være opgaver, som vedrører alle praktikanterne løbende – eksempelvis opdateringer af ambassadens hjemmeside.

Ansættelsesforhold
Praktikperiode: 1. februar 2019 – 31. juli 2019.

Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder et tilskud til dækning af leveomkostninger på DKK 2.500 pr. måned. Der er under opholdet mulighed for at medtage SU efter gældende regler. Praktikanten er selv ansvarlig for at finde bolig, men de nuværende praktikanter kan hjælpe med kontakter og rådgivning.

Praktikopholdet skal bidrage til den studerendes udvikling og uddannelse og vil blive søgt tilrettelagt på en måde, der vil kunne sikre meritoverførsel i overensstemmelse med reglerne på det gældende studiested. Det vil i et begrænset omfang være muligt at afsætte tid til at arbejde på en eventuel praktikopgave.

Den gennemsnitlige, ugentlige arbejdstid er 37 timer. Praktikanten har under praktikopholdet ret til 2,08 dages ferie pr. måneds praktik.

Ansøgning
Ansøgning samt CV på engelsk, relevante eksamenspapirer samt evt. anbefalinger skal være ambassaden i hænde senest onsdag d. 3. oktober 2018. Ansøgningen bedes fremsendt i ét samlet dokument i PDF-form, hvor det præciseres, hvilket arbejdsområde der søges om.

Udfyld venligst emnefeltet med "Praktikansøgning til Politik og Public Diplomacy".

E-mail: bkkamb@um.dk

Det forventes, at samtaler vil blive afholdt i uge 40.

 

Praktikant i Politik og Public Diplomacy

William Louis Kallestrup

Kontakt William

Praktikant i Eksportfremme og Økonomisk Diplomati

Anna Risum Jørgensen

Kontakt Anna

Praktikant i kommunikation,  kultursamarbejde og public diplomacy

Julie Holst Ramsby

Kontakt Julie

 

PRAKTIKANT I Offentlig forvaltning og POLITIK

Astrid Line Kristensen

Kontakt Astrid