Spring til indhold

Praktikophold på ambassaden i Bangkok

Er du en af ambassadens praktikanter til efteråret 2018? Vi søger fire praktikanter til perioden 1. august 2018 til 31. januar 2019.  

Danmarks ambassade i Bangkok søger fire praktikanter til perioden fra den 1. august 2018 til den 31. januar 2019 inden for arbejdsområderne:

  • Politik og Public Diplomacy
  • Kommunikation, Kultursamarbejde og Public Diplomacy
  • Eksportfremme og Økonomisk Diplomati
  • Offentlig Forvaltning og Kommunikation

Praktikanter F17

Politik og Public Diplomacy

Arbejdet vil omfatte bidrag til ambassadens dækning af indenrigs- og udenrigspolitiske forhold og udvikling i Thailand og Cambodja, herunder forholdet til nabolande og internationale organisationer, samt spørgsmål vedrørende politisk stabilitet, menneskerettigheder, den økonomiske situation m.v. Det indebærer bl.a. informationsindsamling, deltagelse som observatør i politiske møder samt udarbejdelse af mindre analyser, artikler o.lign. Du vil som praktikant blive direkte involveret i korrespondance mellem danske, thailandske og cambodjanske myndigheder. Derudover vil der være opgaver relateret til ambassadens hjemmeside, hvor du især skal kommunikere om samfundsmæssige forhold i Thailand og Cambodja.

Kommunikation, Kultursamarbejde og Public Diplomacy
Der er fokus på kommunikation via sociale medier og ambassadens hjemmeside i forhold til en lang række danske og thailandske målgrupper. Kendskab til ekstern kommunikation og erfaring med brugen af sociale medier kommer dagligt i spil. Der vil skulle følges med i nyhedsstrømmen og selvstændigt produceres historier både i form af skrift og billeder. 
Arbejdet foregår i tæt samarbejde med kollegaer fra hele ambassaden, dog primært med rådgivere fra handelsafdelingen og den politiske afdeling. Det drejer sig om alt fra analyser og aktiviteter, som skal markedsføre dansk erhvervsliv i Thailand og Cambodja, til branding af Danmark. Indsatsen indebærer også deltagelse i og forberedelse af diverse kulturelle events, møder og seminarer.
Der stilles krav om, at du kan arbejde struktureret og selvstændigt. Samtidig er der gode muligheder for at påvirke praktikkens indhold og form.

Eksportfremme og Økonomisk Diplomati
Arbejdet i ambassadens handelsafdeling giver mulighed for at få et godt kendskab til erhvervs- og samfundsforhold i Thailand og Cambodja. Der vil være betydelig kontakt til danske og lokale virksomheder inden for forskellige brancher på såvel det thailandske og cambodjanske marked som det danske. Arbejdet vil omfatte markedsføring af dansk erhvervsliv, udarbejdelse af markedsanalyser, rådgivning af danske virksomheder, assistance vedrørende Global Public Affairs og virksomhedsbesøg samt udarbejdelse af oplæg til virksomheder. Du vil også blive involveret i ambassadens events og assistere handelsafdelingens lokale kollegaer med diverse ad-hoc opgaver. Arbejdet giver således mulighed for hands-on erfaring med eksportfremmende aktiviteter og diverse kommercielle arbejdsopgaver.

Offentlig Forvaltning og Kommunikation
Hvis du vil være med til at hjælpe nødstedte danskere i Thailand og Cambodja og sikre, at de får en god oplevelse i mødet med den danske udenrigstjeneste, skal du søge praktikstillingen i den konsulære afdeling. Stillingen vil bringe dig i berøring med en bred vifte af opgaver og problemstillinger inden for offentlig forvaltning, og vi samarbejder i den konsulære afdeling med både de thailandske, de cambodjanske og de danske myndigheder. Du kommer til at indgå i et team, hvor der stilles betydelige krav til din situationsfornemmelse, og vi har en forventning om, at du ønsker at prøve kræfter med, hvad det vil sige at arbejde i en borgerrettet funktion i en offentlig, politisk styret organisation. Ud over at hjælpe danske statsborgere i Thailand og Cambodja, har vi også fokus på implementering af EU’s persondataforordning. Slutteligt vil du skulle optimere og udvikle arbejdsprocesser i afdelingen og arbejde med kommunikationen til danskere i Thailand bla. via ambassadens hjemmeside.

Kvalifikationer
Praktikopholdet henvender sig til danske statsborgere eller personer med en længerevarende tilknytning til Danmark, som er i gang med en relevant videregående uddannelse og har erhvervet sig en bachelorgrad.

Ansøgeren forventes at være selvstændig, ansvarsbevidst og fleksibel. Gode engelskkundskaber, skriftligt som mundtligt, samt et velformuleret og fejlfrit dansk kræves. Kendskab til brug af Microsoft Office samt interesse for og fagligt kendskab til Sydøstasien vil være en fordel. Ligeledes vægtes kulturel tilpasningsevne.
Der stilles fra ambassadens side krav om en betydelig arbejdsindsats. Uafhængigt af de enkelte praktikområde forventes det, at praktikanterne er positivt indstillede og åbne over for alsidige opgaver inden for flere arbejdsområder, herunder bidrag til håndtering af de løbende administrative og rutinemæssige opgaver.

Et praktikophold på ambassaden i Bangkok giver praktikanten en introduktion til arbejdet i en politisk/offentlig institution i et internationalt miljø.
Ud over opgaver knyttet til de enkelte praktikstillinger, vil der være opgaver, som vedrører alle praktikanterne løbende eksempelvis opdateringer af ambassadens hjemmeside.

Ansættelsesforhold
Praktikperiode: 1. august 2018 – 31. januar 2019.

Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder et tilskud til dækning af leveomkostninger på DKK 2.500 pr. måned. Der er under opholdet mulighed for at medtage SU efter gældende regler. Praktikanten er selv ansvarlig for at finde bolig, men de nuværende praktikanter kan hjælpe med kontakter og rådgivning.

Praktikopholdet skal bidrage til den studerendes udvikling og uddannelse og vil blive søgt tilrettelagt på en måde, der vil kunne sikre meritoverførsel i overensstemmelse med reglerne på det gældende studiested. Det vil i et begrænset omfang være muligt at afsætte tid til at arbejde på en eventuel praktikopgave.
Den gennemsnitlige, ugentlige arbejdstid er 37 timer. Praktikanten har under praktikopholdet ret til 2,08 dages ferie pr. måneds praktik.

Ansøgning
Ansøgning og CV på engelsk, relevante eksamenspapirer samt evt. anbefalinger skal være ambassaden i hænde senest torsdag d. 1. marts 2018. Ansøgningen bedes fremsendt i ét samlet dokument, hvor det præciseres, hvilket arbejdsområde der søges om.

Udfyld venligst emnefeltet med "Praktikansøgning til [relevante afdeling]".
E-mail: bkkamb@um.dk


Det forventes, at samtaler vil blive afholdt i uge 10 og 11.

 

Praktikant i Politik og Public Diplomacy

Line Liv Lütken

Kontakt Line

Praktikant i Eksportfremme og Økonomisk Diplomati

Caroline Louise Westergaard

Kontakt Caroline 

Praktikant i kommunikation,  kultursamarbejde og public diplomacy

Marie Rømer

Kontakt Marie

PRAKTIKANT I POLITIK, FORVALTNING OG ADMINISTRATION

Jacob T. Sommer

Kontakt Jacob