Spring til indhold

Attester

Den danske ambassade kan assistere danske borgere med attesteringer af dokumenter fra officielle danske myndigheder.

    

Der er tre modeller for attesteringer:

  1. Den danske myndighed (herunder pensionskasser) sender dokumentet direkte til ambassaden på engelsk. Ambassaden foretager herefter en verifikationspåtegning, hvilket koster DKK 200,-.
  2. Sender den pågældende danske myndighed et dansk dokument, som ambassaden skal oversætte til engelsk og herefter udarbejde en attest, koster det timetakst DKK 970,- per påbegyndt time. Modtager ambassaden eksempelvis en pensionsmeddelelse direkte fra en pensionskasse, vurderes det at tage én time at udarbejde en attest.
  3. Modtager ambassaden dokumenter direkte fra borgeren, skal ambassaden have informationernes rigtighed bekræftet af den pågældende myndighed, hvilket kan tage imellem 1-3 påbegyndte time/timer af DKK 970,-.