Spring til indhold

Straffeattest

På denne side kan du finde information om indhentelse af henholdsvis danske og thailandske straffeattester.
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Indhentelse af dansk straffeattest

Det er Rigspolitiet som udsteder danske straffeattester. Danske statsborgere og udlændinge, som ønsker en udskrift af deres danske straffeattest kan læse mere om bestilling af straffeattest her.

Hvis du skal bruge straffeattesten overfor thailandske myndigheder, anbefales det, at du anmoder om udstedelse af en attest på engelsk.

Husk at spørge din thailandske advokat eller den thailandske myndighed, der skal se straffeattesten, om de kræver, at den skal legaliseres. Hvis det er tilfældet, kan du læse mere om legalisering af danske dokumenter til brug i Thailand her.

OBS: Ambassaden er ikke involveret i processen med indhentelse af straffeattest, og kan ikke hjælpe med legalisering af danske dokumenter.

Indhentelse af thailandsk straffeattest

Det er kun udenlandske statsborgere, der har eller har haft en thailandsk arbejdstilladelse, der kan få udstedt en straffeattest i Thailand.

Ifølge ambassadens oplysninger, skal der ikke betales gebyr for at få udstedt en thailandsk straffeattest. Men du skal udfærdige en skriftlig anmodning til Police Clearance Service Center, hvori du forklarer, hvorfor du har brug for en thailandsk straffeattest, og i hvilket land straffeattesten skal anvendes.

Anmodningen skal sendes til:

Police Clearance Service Center,
Building 24, 1st Floor,
Royal Thai Police,
Rama I Road, Pathumwan,
Bangkok 10330, Thailand.

Tlf. nr. +66 (0) 2 205 2168 
Fax nr. +66 (0) 2 205 1295
(ved internationale opkald undlad "0").

Derudover, så skal der til anmodningen vedlægges følgende:
    1. En bekræftet kopi af dit danske pas og siderne med dine thailandske visa.
    2. 2 sæt fingeraftryk bekræftet af politiet, der har taget fingeraftrykkene.
    3. 2 pasfotos.

Du skal forvente en sagsbehandlingstid på ca. 15 dage.

For nærmere oplysninger bedes du rette henvendelse til Police Clearance Service Center eller en thailandsk repræsentation i det land, hvor du opholder dig.

OBS: Ambassaden er ikke involveret i processen med indhentelse af thailandsk straffeattest, men hvis du ønsker din thailandske straffeattest legaliseret, så kan du læse mere om legalisering af thailandske dokumenter til brug i Danmark her.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind