Spring til indhold

Straffeattest

Indhentelse af straffeattest

Danske statsborgere og udlændinge, som ønsker en udskrift af deres danske straffeattest, kan rette henvendelse til Rigspolitiet på følgende adresse:

Rigspolitiet
Administrationsafdelingen
Center for Almen Jura
Kriminalregisteret
Polititorvet 14
1780 København V
Tlf. nr.: +45 33 14 88 88 - Fax: +45 31 21 02 20

E-Mail:  adm-kriminalregister@politi.dk eller khr-kr@politi.dk

Anmodningen kan sendes pr. brev sammen med kopi af pas, oplysning om sidste bopæl i Danmark samt en kort underskrevet anmodning om udstedelse af straffeattesten med oplysning om, hvorvidt attesten skal være på engelsk, samt oplysning om hvilken adresse attesten skal sendes til.

Attesten er gratis. Det er oplyst, at attesten normalt vil kunne udstedes indenfor 1-2 dage, inklusiv forsendelse.

For yderligere oplysninger om danske straffeattester se politiets hjemmeside, hvor straffeattesten også kan bestilles digitalt med NEM-ID.

Såfremt du skal bruge straffeattesten overfor thailandske myndigheder, bør du anmode om udstedelse af en attest på engelsk. Denne attest vil i visse tilfælde skulle legaliseres af Udenrigsministeriet, oversættes til thailandsk og legaliseres her på ambassaden samt i det thailandske udenrigsministeriums legaliseringsafdeling. Husk at spørge din thailandske advokat eller den thailandske myndighed, der skal se straffeattesten, om dette.

Indhentelse af thailandsk straffeattest

Du skal udfærdige en skriftlig anmodning til Police Clearance Service Center, hvori du forklarer, hvorfor du har brug for en thailandsk straffeattest, og i hvilket land straffeattesten skal anvendes. Anmodningen sendes til:

Police Clearance Service Center, Building 24, 1st Floor, Royal Thai Police, Rama I Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand.
Tlf. nr. +66 (0) 2 205 2168 
Fax nr. +66 (0) 2 205 1295
(ved internationale opkald undlad "0").

Din anmodning skal vedlægges følgende:

    1. En bekræftet kopi af dit danske pas og siderne med dine thailandske visa.
    2. 2 sæt fingeraftryk bekræftet af politiet, der har taget fingeraftrykkene.
    3. 2 pasfotos.

Det koster intet gebyr at få udstedt en straffeattest i Thailand. Du skal forvente en sagsbehandlingstid på ca. 15 dage.
Det er kun udenlandske statsborgere, der har eller har haft en thailandsk arbejdstilladelse, der kan få udstedt en straffeattest i Thailand.

For nærmere oplysninger bedes du rette henvendelse til Police Clearance Service Center eller en thailandsk repræsentation i det land, hvor du opholder dig.