Spring til indhold

Kørekort

Danske kørekort

Ansøgning om kørekort kan kun ske ved personlig henvendelse på ambassaden eller konsulatet på Phuket. Ansøgningen videresendes til Københavns Borgerservice, da kørekort udelukkende udstedes i Danmark af de kommunale myndigheder.

Det nye kørekort bliver sendt til ambassaden/konsulatet, og man skal påregne en ekspeditionstid på 3-5 uger fra ansøgningen er indgivet her, til vi modtager det nye kørekort.

Husk at opgive telefonnummer og evt. e-mailadresse, så vi kan kontakte dig, når kørekortet er modtaget.

Almindeligt dansk/EU kørekort

Personer med sædvanlig bopæl i Danmark

Udfyld og underskriv 1 lyseblåt ansøgningsskema.

Medbring:  

 • Dansk kørekort.
 • Pas.
 • 1 stk. pasfoto (35 x 45 mm) (se øverste højre hjørne "pasfotospecifikationer").

Gebyr: Se Gebyrer.

Personer med sædvanlig bopæl udenfor Danmark

Dansk kørekort kan kun udstedes til personer, der har sædvanlig bopæl i Danmark. Med sædvanlig bopæl forstås det sted, hvor vedkommende sædvanligvis opholder sig, dvs. mindst 185 dage inden for et kalenderår. Personer, som er registreret i det danske CPR-register, og med adresse i Danmark, betragtes som havende sædvanlig bopæl i Danmark.  

OBS. Disse regler gælder ikke for internationale kørekort. 

For uddybende regler, se Kørekortbekendtgørelsen.

Udstedelse af kørekort i opholdslandet:

Hvis en person, der ikke har sædvanlig bopæl i Danmark, mister sit kørekort, henvises til kørekortmyndighederne i opholdslandet for udstedelse af et nyt kørekort. Om nødvendigt kan Rigspolitiet udstede en attest på gyldigt dansk kørekort med angivelse af type og kategorier. Attesten skal rekvireres af personen selv hos Rigspolitiet ved skriftlig henvendelse til: 

Rigspolitiet
Administrationsafdelingen, Pas og Kørekort
Polititorvet 14
DK-1780 København V
Denmark 

E-mail: pol-paskorekort@politi.dk 

Internationalt dansk kørekort

Udfyld og underskriv 1 lyseblåt ansøgningsskema. Husk at anføre adresse og telefonnummer i Thailand, samt eventuel adresse i Danmark.

Medbring:

 • Dansk kørekort
 • Pas.
 • 1 stk. pasfoto (35 x 45 mm) (se øverste højre hjørne "pasfotospecifikationer"). 

Gebyr: Se Gebyrer.

Vær opmærksom på, at kan ID ikke fastslås ved at forevise eksisterende kørekort eller pas, skal ansøgeren desuden forevise original dåbs- eller navneattest. 

1.Thailandske kørekort

Almindeligt thailandsk kørekort for udlændinge bosat i Thailand

Ansøgning om almindeligt thailandsk kørekort kan indgives følgende steder:

I Bangkok:
Department of Land Transport
1032, Phahonyothin Road
Bangkok 10900
Tlf. nr.: +66 (0) 2 272 3100, 02 272 3601-9 (Ved internationale opkald undlad "0").

Udenfor Bangkok:
Kontakt landtransportkontoret i den pågældende provins.

For yderligere information se: www.dlt.go.th (fortrinsvis på thai).

De thailandske myndigheder har oplyst, at følgende skal medbringes:

 • Pas med gyldigt non-immigrant visum samt kopi heraf.
 • 2 fotos i passtørrelse (1 tomme), taget indenfor de seneste 6 mdr.
 • Lægeerklæring fra thailandsk læge, som bekræfter, at ansøgeren ikke lider af nogen kronisk sygdom, som gør denne farlig i trafikken, og ej heller af nogen mental sygdom.
 • Internationalt dansk kørekort eller en oversættelse til thailandsk af dansk/EU-kørekort. Oversættelsen skal legaliseres af ambassaden.
 • Enten en thailandsk arbejdstilladelse eller en attest udstedt af ambassaden, som bekræfter ansøgerens adresse i Thailand (bopælsattest).

Til brug for udstedelse af en bopælsattest skal ambassaden se følgende:

 • Pas.
 • Dansk/EU eller internationalt kørekort.
 • Oplysning om adresse i Thailand, gerne skrevet på thailandsk.

Gebyr: Se Gebyrer.

Thailandsk internationalt kørekort for udlændinge bosat i Thailand

Ansøgning om 1-årigt thailandsk internationalt kørekort kan indgives følgende steder:

I Bangkok:
Department of Land Transport
1032, Phahonyothin Road
Bangkok 10900
Tlf. nr.: +66 (0) 2 272 3100, 02 272 3601-9. (Ved internationale opkald undlad "0").

Udenfor Bangkok:
Kontakt landtransportkontoret i den pågældende provins.

For yderligere information se: www.dlt.go.th (fortrinsvis på thai).

De thailandske myndigheder har oplyst at følgende skal medbringes:

 • Pas med gyldigt non-immigrant visum.
 • 2 fotos i passtørrelse (1 tomme), taget indenfor de seneste 6 mdr.
 • Thailandsk kørekort, som er gyldigt udover 1 år.
 • Ambassaden er ikke involveret i denne proces. 
Du kan finde informationer om 'pasfotospecifikationer' her