Spring til indhold

Kørekort

På denne side kan du læse mere om, hvordan ambassadens borgerservice kan hjælpe med kørekort. Du kan desuden læse mere om kørekort i udlandet for danskere bosat i udlandet her.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Almindeligt dansk/EU kørekort

Bestilling af nyt almindeligt dansk/EU-kørekort kan kun ske ved personlig henvendelse på ambassaden i Bangkok eller konsulatet på Phuket, og kun hvis man har sædvanlig bopæl i Danmark.

Personer med sædvanlig bopæl i Danmark

Nyt dansk kørekort kan kun udstedes til personer, der har sædvanlig bopæl i Danmark. Sædvanlig bopæl betyder det sted, hvor vedkommende sædvanligvis opholder sig, dvs. mindst 185 dage inden for et kalenderår. Personer, som er registreret i det danske CPR-register og med adresse i Danmark, betragtes som havende sædvanlig bopæl i Danmark.

Bestillingsprocedure:

Når du møder op på ambassaden, skal du medbringe følgende:

• Dit danske kørekort
• Dit pas
• 1 stk. pasfoto
• Kopi af kvittering for indbetaling af ambassadens gebyr

På ambassaden vil du derudover skulle udfylde og underskrive et bestillingsskema.

Ekspeditionstid:

Man skal påregne en ekspeditionstid på 3-5 uger fra, at ansøgningen er indgivet på ambassaden, til vi modtager det nye kørekort.

Gebyr:

Se venligst gebyret på bestilling af kørekort her

Personer med sædvanlig bopæl uden for Danmark

Hvis en person, der ikke har sædvanlig bopæl i Danmark, mister sit kørekort, henvises til kørekortmyndighederne i opholdslandet for udstedelse af et nyt kørekort.

For uddybende regler, se venligst Kørekortbekendtgørelsen.

Internationalt dansk kørekort

Bestilling af internationalt dansk kørekort kan kun ske ved personlig henvendelse på ambassaden i Bangkok eller konsulatet på Phuket, og kun ved fremvisning af gyldigt dansk kørekort.

 

Bestillingsprocedure:

Når du møder op på ambassaden, skal du medbringe følgende:

 • Dit danske kørekort
 • Dit pas
 • 1 stk. pasfoto
 • Kopi af kvittering for indbetaling af ambassadens gebyr

På ambassaden vil du derudover skulle udfylde og underskrive et bestillingsskema.

Ekspeditionstid:

Bestillinger af kørekort videresendes til København Kommunes borgerservice, da kørekort udelukkende udstedes i Danmark af de kommunale myndigheder. Det nye kørekort bliver sendt til ambassaden/konsulatet, og man skal derfor påregne en ekspeditionstid på 3-5 uger fra ansøgningen er indgivet på ambassaden, til vi modtager det nye internationale kørekort.

Gebyr:

Se venligst gebyret for bestilling af internationalt kørekort her

Almindeligt thailandsk kørekort

De thailandske myndigheder oplyser, at følgende generelt skal medbringes for at kunne få et almindeligt thailandsk kørekort, hvis man er udlænding bosat i Thailand. Ambassaden anbefaler dog, at man får dette bekræftet af landtransportkontoret (Department of Land Transport) i den provins, hvor man ønsker at indgive sin ansøgning.

 • Pas med gyldigt non-immigrant visum samt kopi heraf
 • 2 pasfoto - taget inden for de seneste 6 mdr.
 • Lægeerklæring fra thailandsk læge, som bekræfter, at ansøger hverken lider af en kronisk sygdom, som gør ansøger farlig i trafikken, eller mental sygdom
 • Internationalt dansk kørekort eller en oversættelse til thailandsk af dansk/EU-kørekort
 • Enten en thailandsk arbejdstilladelse eller en attest udstedt af ambassaden, som bekræfter ansøgerens adresse i Thailand

For yderligere information se venligst: www.dlt.go.th (fortrinsvis på thai).

Vedr. oversættelse af dansk/EU-kørekort til thailandsk eller engelsk:

Da ambassaden ikke længere kan foretage notarialforretninger eller legaliserer danske dokumenter, vil en privat oversættelse skulle legaliseres i Danmark. Ambassaden tilbyder derfor at oversætte danske/EU-kørekort til thailandsk eller engelsk mod et gebyr - se venligst gebyret for mindre oversættelser i gebyrlisten her.

For at ambassaden kan udarbejde en oversættelse af dit kørekort, skal vi se følgende:

 • Dit originale danske kørekort
 • Kopi af dit pas
 • Kopi af kvittering for indbetaling af ambassadens gebyr

Vedr. attest med bekræftelse af adresse i Thailand:

Vær venligst opmærksom på, at ambassaden kun kan udstede en attest, som bekræfter ansøgers adresse, som den er registeret i det danske CPR-register. Ambassadens gebyr for udstedelse af attest med adresse fra CPR-registeret fremgår af gebyrlisten under Legaliseringer, attestationer, verifikationspåtegninger og kan findes her

Thailandsk internationalt kørekort

De thailandske myndigheder oplyser, at følgende generelt skal medbringes ved ansøgning om 1-årigt thailandsk internationalt kørekort for udlændinge bosat i Thailand. Ambassaden anbefaler dog, at man får dette bekræftet af landtransportkontoret (Department of Land Transport) i den provins, hvor man ønsker at indgive sin ansøgning.

 • Pas med gyldigt non-immigrant visum
 • 2 pasfotos - taget inden for de seneste 6 mdr.
 • Thailandsk kørekort som er gyldigt udover 1 år

For yderligere information se venligst: www.dlt.go.th (fortrinsvis på thai).

OBS: Den danske ambassade er ikke involveret i denne proces.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Du kan finde informationer om regler for gældende pasfoto her

 

Alle gebyrer kan findes her