Spring til indhold

Indfødsret/Statsborgerskab

Generelt gælder det, at Udlændinge- og Integrationsministeriet håndterer sager angående indfødsret/statsborgerskab.

Ambassaden behandler ikke ansøgninger om indfødsret/statsborgerskab, men kan modtage ansøgninger herom og videresende til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Information om ansøgning og krav kan findes på borger.dk via linket her

Bevarelse af dansk indfødsret/statsborgerskab

Er du født i udlandet, og har du aldrig boet i Danmark, skal du søge om at bevare dit danske statsborgerskab, før du er fyldt 22 år.

Hvornår skal ansøgningen indgives?

Sagsbehandlingstiden i sager om bevis for og bevarelse af dansk statsborgerskab er på nuværende tidspunkt 10-12 måneder regnet fra ansøgningens modtagelse i ministeriet. Grundet den aktuelle sagsbehandlingstid anbefales det derfor, at ansøgningen indgives, når ansøger er fyldt 21 år.

Hvis der er tale om en sag af hastende karakter, bedes der redegøres for dette i et følgebrev, og ministeriet vil herefter tage stilling til, om ansøgningen kan hastebehandles.

Hvor skal ansøgningen indgives?

Ansøgning om bevarelse af dansk statsborgerskab kan indgives direkte til Udlændinge- og integrationsministeriet eller til den nærmeste danske repræsentation (Konsulat). Se kontaktoplysninger nederst på siden.

Se venligst gebyrlisten her

Tidsbestilling er obligatorisk. For at booke tid klik her

Ved ansøgning om bevarelse af dansk statsborgerskab betales et gebyr på 1.200 dkk.

Yderligere information og ansøgningsskema findes her

Yderligere information

Du desuden kan læse mere om den lovmæssige baggrund og ansøgningsprocessen på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside. Her kan du finde information om følgende:

Alle spørgsmål angående statsborgerskab bedes rettet til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Kontakt til Udlændinge- og Integrationsministeriet

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Slotsholmsgade 10, 1216 København K
+45 61 98 40 00
uim@uim.dk