Spring til indhold

Udstedelse af dansk pas

I menuen til venstre kan du finde information om ansøgning om pas.

Ansøgning om almindeligt pas kan kun ske ved personlig henvendelse på ambassaden, da der ved indgivelse af ansøgningen skal tages digitalt foto, fingeraftryk og underskrift.

Det danske konsulat på Phuket kan kun udstede nødpas/provisoriske pas og foretage forlængelser af eksisterende pas.
Herudover kan de modtage ansøgninger om pas til børn under 12 år.

Husk, at dit nuværende pas stadig er gyldigt indtil udløbsdagen.

Du kan ansøge om følgende typer pas:

  • Voksenpas
  • Ekstra pas
  • Børnepas
  • Nødpas/provisorisk pas
  • Herudover kan ambassaden og konsulaterne forlænge dit eksisterende pas med op til et år, såfremt der på grund af tidsnød ikke kan søges om nyt 10-årspas.

Et pas består af 32 sider.

Det er ikke muligt at få udstedt pas med flere sider til personer, der på grund af stor rejseaktivitet hurtigt får fyldt deres pas med visa og indrejsestempler. Ligeledes er det ikke muligt at få indsat ekstra sider i et pas.

De danske pas produceres i Danmark, hvorfor du må påregne en ekspeditionstid på ca. 3 uger fra indgivelse af ansøgning om nyt pas, indtil du kan afhente det nye pas på ambassaden.

Legitimation: Som udgangspunkt er tidligere pas tilstrækkeligt bevis på ansøgers identitet.

Hvis ansøger ikke har et tidligere pas, skal han/hun fremvise dåbs-, navne- eller fødselsattest samt billedlegitimation.

Er du født i udlandet og har et indfødsretsbevis, bedes du venligst medbringe dette.