Spring til indhold

Indførelse af biometriske pas

Siden 1. januar 2012 skal du til ambassaden i Bangkok eller til Danmark for at få nyt pas, idet nye danske pas skal indeholde digitalt foto, fingeraftryk og underskrift. Dermed er der skabt langt større sikkerhed for, at passet ikke kan forfalskes eller misbruges. I forvejen rummer danske pas et digitalt fotografi af indehaveren.


Dit nuværende pas er stadig gyldigt indtil udløbsdatoen.

Beslutningen om indførelse af fingeraftryk i pas er en central beslutning i EU som led i bekæmpelsen af terrorisme, menneskehandel, menneskesmugling, ulovlig indvandring og anden grænseoverskridende kriminalitet. Med de nye biometriske pas sikres danske statsborgere muligheden for fortsat at kunne rejse til lande, der på sigt vil kræve den type pas ved indrejse.

Med de nye pas er du bedst muligt sikret mod, at uvedkommende stjæler din identitet og udgiver sig for dig, og mod, at dit pas forfalskes.

De nye pas kræver installation af særligt udstyr til optagelse af fotos, fingeraftryk og underskrift. Ansøgningerne modtages og behandles af særligt bemyndigede medarbejdere, der har adgang til visse oplysninger i det centrale personregister, CPR.

Dette har til følge, at der siden 1. januar 2012 kun er mulighed for at søge om pas i Thailand ved personlig henvendelse på ambassaden i Bangkok. Konsulatet på Phuket vil fra denne dato ikke længere kunne modtage ansøgninger om almindeligt pas. Dog kan der stadig indgives ansøgning om almindeligt pas for børn under 12 år på konsulaterne.

Hvad kan jeg få ordnet på konsulatet fra 1. januar 2012?

Konsulatet på Phuket kan fra 1. januar 2012 kun forlænge pas og udstede nødpas (provisoriske pas). Desuden kan de modtage ansøgninger om almindeligt pas til børn under 12 år.

Forlængelse: En betingelse for forlængelse af et udløbet pas er, at det ikke er udløbet for mere end tre måneder siden. Et pas kan kun forlænges én gang og for max. 12 måneder. Det anbefales, at du sikrer dig, at rejsemålets myndigheder godkender forlængede pas. Forlængede pas kan f.eks. ikke anvendes ved indrejse uden visum til USA.

Nødpas: Et nødpas (provisorisk pas) udstedes kun med gyldighed for det tidsrum, som er påkrævet af hensyn til rejsens varighed og eventuelle regler i de lande, der gennemrejses, og max 12 måneder. Et provisorisk pas skal afleveres til politiet eller en dansk repræsentation efter brug. Rejse på et provisorisk pas kan evt. give problemer i forhold til udenlandske grænsekontrolmyndigheder. Det anbefales derfor, at du sikrer dig, at rejsemålets myndigheder godkender provisoriske pas.

Kan jeg få et nyt pas under min ferie i Danmark?

Ja. Der er mulighed for - og det er billigere - at få udstedt pas hos en kommune i Danmark. Alle danske statsborgere kan som udgangspunkt få udstedt et pas ved henvendelse til Borgerservice i en hvilken som helst kommune. Man behøver ikke at være bosiddende i kommunen eller have nogen særlig tilknytning til den. Ring eventuelt til kommunen på forhånd for åbningstider, tidsbestilling mv. og oplys, at du er bosiddende i udlandet.

Kan jeg få mit barn indskrevet i passet?

Nej. Siden 1. oktober 2004 har børn, også nyfødte og unavngivne, skullet have deres eget pas. Der kan evt. udstedes et midlertidigt (provisorisk) pas, hvis du har akut behov for et pas til dit barn. Se mere ovenfor om nødpas (provisoriske pas).

Skal børn også afgive fingeraftryk?

Nej. Der tages ikke fingeraftryk af børn under 12 år, men de skal møde op personligt for at søge om pas. Børn under 12 år kan stadig indgive ansøgning om almindeligt pas på konsulatet på Phuket. Børn over 12 år kan kun ansøge om pas på ambassaden på lige fod med voksne.

Skal jeg også til ambassaden for at hente det nye pas?

Nej, du skal kun møde personligt for at indgive ansøgningen. Du kan fortsat vælge at få dit pas tilsendt med almindelig post (EMS). Vi anbefaler, at du aftaler dette med ambassaden samtidig med, du afleverer din ansøgning. Inden du får udleveret dit nye pas, skal du først indsende/aflevere det gamle pas til ambassaden til annullering.

Ambassaden kan dog ikke påtage sig noget ansvar for, at forsendelsen når frem.