Spring til indhold

Pas til børn

Børn, som er danske statsborgere, kan få udstedt pas. Siden 2004 skal børn have udstedt selvstændigt pas, og kan ikke længere rejse på forældrenes pas.

Et barn, der fødes i udlandet, er dansk statsborger ved fødslen hvis (børn født før 1. juli 2014):

 1. begge forældre er danske statsborgere,
 2. moderen er dansk statsborger, eller
 3. barnet er født i ægteskab, og faderen er dansk statsborger.

Et barn, der fødes i udlandet, er dansk statsborger ved fødslen hvis (børn født 1. juli 2014 eller senere):

1.    en af forældrene (eller medmoren) er dansk, uafhængigt om forældrene 
       er gift eller ej. 

Gyldighed:

 • For børn mellem 0 - 2 år udstedes pas med en gyldighed, der normalt ikke overstiger 2 år.
 • Pas til børn mellem 2 - 18 år udstedes med en gyldighed på 5 år.

Det er et krav, at barnet møder personligt op. Det gælder også nyfødte. Begge forældre anmodes generelt om at møde personligt sammen med barnet, da begge forældre skal give skriftligt samtykke til pasudstedelsen. Hvis en forælder har eneforældremyndigheden over et barn vedlægges dokumentation herfor.

Ambassaden gør i øvrigt opmærksom på at barnet, hvis det er født i udlandet og ikke har været bosat i Danmark, ikke vil få tildelt et dansk personnummer. Dansk personnummer tildeles først efter tilmelding til et dansk folkeregister.

Ansøgningsvejledning:

Bemærk nedennævnte dokumentation skal forevises i original.

 • Udfyld og underskriv 1 pasansøgning (PDF). Begge forældre skal udfylde og underskrive samtykkeerklæringen, hvori I bekræfter, at I er indforstået med at jeres barn må få dansk pas.
 • Original vielsesattest (samt legaliseret oversættelse, hvis vielsesattesten ikke er på engelsk eller dansk) skal forevises og kopi skal vedlægges ansøgningen.
 • I tilfælde, hvor kun den ene af forældrene har forældremyndigheden over barnet, skal vedkommende dokumentere dette.
 • Barnets fødselsattest (samt legaliseret oversættelse, hvis attesten ikke er på engelsk eller dansk).
 • Hvis barnet har pas i forvejen forevises det nuværende pas.
 • Kopi af forældrenes pas.
 • Hvis barnet er fyldt 5 år og kan skrive, underskriver han/hun i ambassadens påsyn.

Gebyr: Se "gebyrer".

Ekspeditionstid: 3 uger, da passet udstedes i Danmark.

Det nye pas sendes til ambassaden. Husk at oplyse jeres telefonnummer eller e-mail adresse på ansøgningen, så vi kan give jer besked, når vi har modtaget passet.

Hvis I ved, allerede når I ansøger om nyt pas til barnet, at I ikke vil opholde jer i Thailand længe nok til at kunne nå at modtage det nye pas her, kan I anmode om, at passet bliver sendt til en anden dansk ambassade eller en dansk kommune efter eget valg. Dette skal I dog gøre opmærksom på allerede ved indgivelse af ansøgningen. I skal være opmærksomme på, at I ved afhentning af passet vil blive opkrævet et ekstra gebyr på p.t. DKK 185.

Ved afhentning af det nye pas skal I medbringe barnets eventuelle gamle pas, som vi annullerer og tilbagegiver til jer sammen med det nye pas. Siderne med gyldige visa i det gamle pas bliver ikke annullerede, og er således stadig gyldige. Vi anbefaler dog, at de gyldige visa snarest overføres til det nye pas.