Spring til indhold

Hjælp med at stoppe overgreb mod børn

Hjælp med at stoppe overgreb mod børn - dine iagttagelser kan gøre en forskel!

Har du mistanke om et seksuelt overgreb mod et barn, er det vigtigt, at du anmelder sagen så hurtigt som muligt til politiet. Husk at en hurtig anmeldelse er lettere at arbejde videre med, end hvis der er gået lang tid, imellem du har observeret noget og indtil politiet får meddelelse om sagen.

På det Nordiske Forbindelsesofficerskontor i Bangkok arbejder dansk og svensk politi sammen med politimyndighederne i Thailand, Cambodia, Laos, Vietnam og Filippinerne mod grænseoverskridende, grov kriminalitet, og her er et af indsatsområderne seksuelle overgreb på børn og de rejsende børnesexturister.

Har du derfor information, eller ser du under dit besøg i Sydøstasien noget, som du har mistanke om kunne være et seksuelt overgreb på et barn, så giv besked videre til politiet ved det Nordiske Forbindelsesofficerskontor. De vil omgående gå i gang med at undersøge sagen.

Det Nordiske Forbindelsesofficerskontor arbejder først og fremmest med mistænkte personer fra de nordiske lande, men nationalitet er ikke afgørende, og vedrører din henvendelse en person fra et ikke-nordisk land, vil din henvendelse blive videregivet til dette lands politimyndigheder.

Når du henvender dig til politiet, så giv så detaljerede oplysninger som muligt om:

  • Hvorfor er mistanken opstået.
  • Hvor har hændelsen fundet sted (by, sted, hotel etc.).
  • Tidspunkt for hændelsen (dato og klokkeslæt).
  • Den mistænkte (beskriv personen).
  • Hvem er det forulempede barn.
  • Er der andre personer, som du kender til, som har bemærket det samme som dig.

Du kan godt henvende dig anonymt, men det er bedst, hvis politiet kan kontakte dig, således at de eventuelt kan stille supplerende spørgsmål.

Det Nordiske Forbindelsesofficerskontor kan kontaktes på e-mail: nlobangkok@nordlo.in.th