Spring til indhold

Rejse til Thailand

Her på siden kan du læse om, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med din rejse til Thailand. Du kan bl.a. finde information om visum, rejseforsikring, indførsel af medicin samt henvisninger til Udenrigsministeriets Rejsevejledning for Thailand, hvor oplysninger om specifikke risiko- og sikkerhedsforhold opdateres jævnligt.   


Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Pas og Visum

Bemærk at spørgsmål om visum til Thailand generelt henvises til den thailandske ambassade i Danmark eller til immigrationsmyndighederne i Thailand, da der er tale om thailandsk lovgivning.

Danske pas skal ved indrejsen til Thailand være gyldige i 6 måneder fra indrejsedatoen. Dette gælder også provisoriske pas.           

Du bør altid have en kopi af din forsikringspolice, dit pas og med fordel også dit thailandske indrejsestempel i tilfælde af, at du skulle komme ud for en ulykke eller miste dit pas.

Thailand er visumfrit af turistophold op til 30 dages varighed. Ved ophold af mere end 30 dage skal der søges visum.

 

Fra den 13. november kan turister ansøge om en multipelindgangs turistvisa (METV) for 5000 baht med gyldighed i seks måneder, samt 60 dage ophold pr. besøg.

Rejsende, som bliver i Thailand udover deres visums gyldighed, kan risikere at blive sat i immigrationsfængsel, indtil deres bøde for såkaldt "overstay" og hjemrejsebillet er betalt.

Læs mere om visumregler til Thailand på Udenrigsministeriets hjemmeside

Nedenstående er vejledende regler om visum til Thailand, som ambassaden har fået oplyst fra det thailandske Udenrigsministerium og Immigration Division i Bangkok.


Ophold i mindre end 30 dage
Visumfri for turistophold i 30 dage. Der kan mod et gebyr ansøges om forlængelse af det 30 dages visumfri ophold ved henvendelse til de thailandske myndigheder.

Ophold over 30 dage
Turister, som planlægger ophold udover 30 dage, anbefales at søge om turistvisum på den thailandske ambassade i København. Alternativt kan der i Thailand søges om 30 dages forlængelse af det visumfri ophold hos de thailandske immigrationsmyndigheder. Ansøgningen om forlængelse er pålagt et gebyr.

Det anbefales, at man for en sikkerheds skyld tjekker indrejsestemplet for den nøjagtige gyldighed af opholdets varighed. 

Ophold af længere varighed
Hvis du skal til Thailand for at arbejde, studere, som medfølgende ægtefælle/barn, er du pensionist m.v. skal du søge om et ”Non-Immigrant” visum på en thailandsk ambassade eller konsulat. Visum vil få en klassifikation, for eksempel: ”B” for ”Business” eller ”ED” for ”Education”, ”O” for ”Other”, som definerer arten af opholdet.

På basis af et ”Non-Immigrant” visum kan man søge om opholdstilladelse til Thailand (gives for max. 1 år ad gangen). Ansøgning indgives til immigrationsmyndighederne før indrejsestemplets udløbsdato (se immigrationsmyndighedernes adresse i Bangkok til højre i menuen).


Husk, hvis du skal på ferie, og har en opholdstilladelse i Thailand, at du forinden rejsen søger om et ”re-entry visa”, da du ellers mister din opholdstilladelse og må starte forfra med at søge.

Overstay
Bemærk at det medfører en bøde på 500 Baht pr. dag, hvis det tildelte ophold i Thailand overskrides. Det er immigrationsmyndighedernes indrejsestempel, som afgør det tilladte opholds varighed og IKKE gyldighedsdatoen på visum udstedt af den thailandske ambassade/konsulat.
Hvis du opholder dig i Thailand på et visum, der er overskredet, er du illegalt i landet. Hvis du bliver antruffet af politiet med et udløbet visum, risikerer du derfor at blive overgivet til de thailandske immigrationsmyndigheder og indsat i immigrationsfængsel, hvor du forbliver, indtil du kan betale din bøde for overstay og din hjemrejse, hvorefter du bliver deporteret ud af landet.

Fornyelse af visum til Thailand

Det er af de thailandske immigrationsmyndigheder blevet understreget, at fastboende udlændinges ’visa runs’, dvs. fastboende udlændinge, der rejser ud af Thailand for straks eller efter få dages ophold udenfor Thailand at rejse ind i Thailand igen og på den måde få fornyet sit visum til Thailand, er en overtrædelse af de gældende thailandske immigrationsregler.

Hvis en fastboende udlænding mistænkes for ’visa run’, vil den pågældende blive interviewet af en immigrationsbetjent på indrejsestedet, og der vil skulle fremvises bevis for, at man ikke er fastboende, såsom returbillet, hotelbooking, økonomisk bevis for opholdet osv. Hvis det ikke kan bevises, at man ikke er fastboende, vil indrejse blive nægtet, og den pågældende vil blive deporteret. De thailandske immigrationsmyndigheder henviser til, at der skal søges om visum svarende til det egentlige formål med opholdet i Thailand forud for indrejse i landet.


Advarsel!
Vær opmærksom på, at det er ulovligt at give dit pas til agenter eller turistbureauer, således at de bringer dit pas ud af landet for fornyelse af visum til Thailand – i værste fald kan det medføre fængselsstraf.

 

Rejsevejledning til Thailand

Udenrigsministeriets Rejsevejledninger indeholder råd og informationer til danske rejsende i udlandet. Rejsevejledningerne bliver jævnligt opdaterede, og du har mulighed for at abonnere på Rejsevejledningen og få nyheder om vigtige ændringer i den aktuelle sikkerhedssituation.

Læs Udenrigsministeriets Rejsevejledning til Thailand

Ønsker du at læse baggrundsinformation om den nuværende politiske og økonomiske situation i Thailand, kan du finde flere informationer på ambassadens hjemmeside her

Læs Udenrigsministeriets Rejsevejledning til Cambodja

Registrering på Danskerlisten

Alle danskere kan registrere sig på Udenrigsministeriets ”Danskerliste” i forbindelse med ophold i udlandet.

Danskerlisten giver Udenrigsministeriet mulighed for at kontakte danskere i udlandet i en krisesituation. Det kan være ved naturkatastrofer, terroraktioner eller væbnet konflikt i det land, du opholder dig i.

Det er frivilligt, om man som dansker ønsker at registrere sig. I nogle lande kan det være relevant kun at registrere sig, hvis man skal opholde sig i landet i en længere periode. I lande med særlige risikoforhold anbefales det, at man også registrerer sig ved kortere ophold.

Læs mere om Danskerlisten

Registrer dig på Danskerlisten

Hvis du har brug for hjælp vedrørende Danskerlisten kan du kontakte Udenrigsministeriets Borgerservice (bbb@um.dk / telefon: 3392 1112).

Forbud mod E-cigaretter i Thailand

E-cigaretter, E-væske og vandpiber, må ikke medbringes til Thailand.
Disse elementer vil sandsynligvis blive konfiskeret ved ankomst, og man kan risikere at få en bøde eller fængsel i op til 10 år, hvis man findes skyldig. Salg eller besiddelse af E-cigaretter, E-væsker og vandpiber er også forbudt, og man kan risikere en stor bøde eller op til 5 års fængsel, hvis man findes skyldig.

Rygeforbud på thailandske strande

Den 1. november 2017 indførte den thailandske turiststyrelse, Tourism Authority of Thailand (TAT), et rygeforbud på populære strande. Dette rygeforbud er efterfølgende udbredt til yderligere strande. 

Hvis rygeforbud på strandene ikke overholdes, kan man straffes med bøde på 100.000 THB og/eller et år i fængsel.

Det er til enhver tid ens eget ansvar at holde sig orienteret om, hvor det lokalt er tilladt at ryge i Thailand.

Rejseforsikring

Du skal altid sørge for at være forsikret, når du rejser i udlandet, så du er sikker på at få dækket udgifter i forbindelse med sygdom, tilskadekomst, dødsfald og evt. hjemtransport til Danmark. Uden tilstrækkelig forsikring, kan en udlandsrejse blive ruinerende for dig og din familie.

Fra d. 1. august 2014 dækker det gule sygesikringskort ikke længere som rejseforsikring udenfor Danmark, Færøerne og Grønland.  EU-sygesikringskortet (det blå kort) dækker kun rejser indenfor EU og EØS-landene, og selv her kan dækningen være begrænset. Læs mere her:

Som dansk turist i Thailand skal du være opmærksom på, at dit gule/blå sygesikringskort ikke er gyldigt i disse lande. Det er derfor vigtigt, at du forud for din rejse tegner en rejseforsikring, som dækker dig i tilfælde af akut sygdom, død, hjemtransport, evakuering, retshjælp og tandlæge. Den danske ambassade kan bistå danske statsborgere med rådgivning, kontakt til pårørende samt bank- og forsikringsselskab, men kan ikke betale for hverken sygdomsbehandling, hjemtransport eller begravelse

Vær særligt opmærksom på følgende, inden du tegner din rejseforsikring:

 • Rejsens varighed – vær sikker på, at du er dækket under hele rejsen, og udvid altid dækningen i det tilfælde rejsen forlænges.

 • Rejsens art – Du kan have behov for forskellige typer forsikringer, alt efter om der er tale om ferierejse, studieophold eller forretningsrejse.

 • Rejsens destination – Du har behov for forskellig dækning alt efter om du opholder dig i EU/EØS eller udenfor Europa.

 • Rejsens aktiviteter – Vær opmærksom på, at visse rejseforsikringer ikke dækker skadesudgifter ved ekstremsport eller særlige sportsgrene med forhøjet risiko for ulykker (eks. dykning, bjergbestigning, svæveflyvning, riverrafting, klatring mm.)

  Du bør altid have en kopi af din forsikringspolice, dit pas og med fordel også dit thailandske indrejsestempel i tilfælde af, at du skulle komme ud for en ulykke eller miste dit pas.

 • Kroniske lidelser – Har du fået konstateret alvorlige sygdomme eller kroniske lidelser inden afrejsen, skal du sikre dig at din forsikring fortsat dækker dig under udlandsrejse.

Du bør altid have en kopi af din forsikringspolice, dit pas og med fordel også dit thailandske indrejsestempel i tilfælde af, at du skulle komme ud for en ulykke eller miste dit pas.

Læs mere om ”Rejsesygeforsikring og forsikring i øvrigt” på Rejsevejledningen for Thailand

Læs mere om akut sygdom i Thailand her

Læs mere om hvad du kan få hjælp til af den danske ambassade eller konsulat her

Indførsel af medicin til Thailand

Allergimedicin, hovedpinepiller og anden håndkøbsmedicin til eget forbrug kan medbringes til Thailand.

Er der tale om receptpligtig medicin bør du medbringe en lægeattest på engelsk til dokumentation i tolden. Indeholder din medicin en form for euforiserende stof, skal lægeerklæringen legaliseres af Udenrigsministeriet og godkendes af den thailandske ambassade i Danmark.

På den thailandske ambassades hjemmeside kan du læse mere om, hvilke regler der gælder for at medbringe medicin til Thailand

Udenrigsministeriets hjemmeside kan du desuden læse mere om den praksis der normalt følges, når medicin medbringes til udlandet.

Har du stadig tvivlsspørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon +66 (0) 2343 1100 eller Ministry of Public Health i Thailand på +66 (0) 2 590 7348 eller +66 (0) 2 590 1000.

Vaccinationer

På Statens Serum Instituts hjemmeside kan du se hvilke aktuelle sygdomsudbrud, generel forekomst af smitsomme sygdomme samt hvilke vaccinationer og evt. malariaforebyggelse, som Statens Serum Institut vil foreslå til en konkret rejse.

Se Statens Serum Instituts hjemmeside her

Hvilke vacciner der anbefales, bestemmes ud fra fire forhold:

 • Rejsemål (land/by, hvilken rækkefølge)
 • Rejsens længde
 • Rejsemåde (fx charter, erhvervsrejse, rygsæksrejse, udstationering)
 • Rejseadfærd (fx kontakt til dyr, tæt kontakt til lokalbefolkningen, seksuel kontakt til lokalbefolkningen)

Man kan blive vaccineret ved egen læge eller på en vaccinationsklinik. Vær opmærksom på at kontakte din læge eller bestille tid på en vaccinationsklinik i god tid inden afrejse, f.eks. mindst 6 uger før, så der er tilstrækkelig tid til at få de rigtige vacciner og evt. få ordineret andet medicin til rejsen. 

Det er muligt at få vacciner på flere klinikker og hospitaler i Thailand via egenbetaling.

Vær opmærksom på, at disse klinikker sandsynligvis kræver dokumentation i form af pas og evt. også din vaccinationsbog til at føre dokumentation.

Medbringes vaccinerne hjemmefra, er det vigtigt at de opbevares korrekt og helst ved en køleskabstemperatur på 2-8 grader, da der ellers er risiko for at vaccinen mister sin effekt, jf. Statens Serum Institut  

Læs mere om Generelle Rejseråd fra Statens Serum Institut her

Ved behov for yderligere information henvises til egen læge eller vaccinationssted.

Toldmyndighed og bagageregler

Indførsel af fødevarer og medicin reguleres af Food and Drug Administration Thailand (FDA), der opdeler fødevarer i tre kategorier, i forhold til gældende thailandsk lovgivning, hvilket du kan læse mere om her - ved indførsel at fødevarer og medicin skal FDA kontaktes direkte.

 

Det anbefales at beholde produktet i den originale forsegling/beholder, således at ingredienslisten er synlig i det tilfælde at toldmyndighederne ønsker at tjekke produktet.

 

Vær opmærksom på at Fødevarestyrelsen i Danmark også har regler for indførsel af fødevarer, når du/I hjemvender fra Thailand:

Læs mere her 

Indførsel af tax-free varer til Thailand

I henhold til oplysninger fra toldmyndighederne i Thailand kan rejsende lovligt indføre:

 • 200 cigaretter eller 250 gram cigarer eller pibetobak

 • 1 liter spiritus

  Det anbefales, at hver enkelt person selv betaler og bærer sin egen tilladte kvote og har dokumentation for købet.

  Læs mere her

Indførsel af dyr til/fra Thailand

Den thailandske ambassade i Danmark har på sin hjemmeside en vejledning angående indførsel af hunde og katte til Thailand.  

Her kan du læse mere om de specifikke krav Thailand stiller, bl.a. i forhold til engelsksproget helbredstest udstedt af en veterinær samt krav om vacciner etc.  

Siden findes også på engelsk her.

Der findes særlige regler for privat ud- og indførsel af kæledyr fra og til Danmark. Læs mere om kæledyr på rejse på Udenrigsministeriets hjemmeside.

På Fødevarestyrelsens hjemmeside kan du få information om, hvilke regler du skal overholde i forbindelse med rejse med kæledyr. Disse regler gælder både når man tager kæledyr ud af Danmark, og når man hjemvender igen. Vær opmærksom på, at der er kommet nye regler ultimo 2014. Find vejledningen her.

Er der stadig tvivlsspørgsmål henvises til den thailandske ambassade i Danmark, som kan kontaktes på telefon 3962 5010 eller Bureau of Disease Control and Vetenary Services, Department of Livestock Development på telefon (662) 653-4444 eller email: dcontrol8@dld.go.th

Valuta

Der kan uden problemer hæves kontanter på VISA- og MasterCard i de lokale pengeautomater (ATM). Hævegrænsen ligger normalvis mellem 10.000-14.000 Baht (ca. DKK 2000-2800) pr. dag, men er afhængig af beløbsbegrænsningen hos din danske bank. På de fleste hoteller, restauranter, stormagasiner og hos rejseagenter kan man betale med internationale kreditkort.

Rejsende bør være opmærksomme på, at der navnligt uden for Bangkok kan være vanskeligheder forbundet med veksling af dansk valuta. Checks, såvel danske som internationale, kan ligeledes kun meget vanskeligt veksles i Thailand.

 

Ind- eller udføres udenlandsk valuta svarende til mere end 20.000 US$, skal dette angives til de thailandske toldmyndigheder. Læs mere her

 

Leje af bil, motorcykel, vandscootere/jetski

Når man lejer en bil, motorcykel, vandscootere/jetski i Thailand, er det vigtigt at sikre sig, at forsikringsforholdene er i orden. Dvs. at forsikringen skal dække både køretøjet samt føreren. Inden en lejekontrakt underskrives, bør den gennemlæses grundigt. Hvis lejekontrakten kun er på thai, bør du bede om en oversættelse. Skriv aldrig under på en lejekontrakt, hvis du ikke forstår indholdet. Overlad heller ikke dine personlige dokumenter som eks. pas eller sygesikringsbevis hos en køretøjsudlejer eller agent, men hav i stedet kopier med dig. 

Alvorlige trafikuheld forekommer ofte i Thailand, og kørsel kan generelt være risikofyldt, herunder især brug af motorcykel og knallert. Det er påbudt ved lov at bære styrthjelm for både fører og passager på motorcykler og knallerter, men trods dette sker mange alvorlige skader i trafikken netop pga. manglende brug af styrhjelm.

Der har været flere alvorlige ulykker med motorcykler og vandscootere/jetski i Thailand, hvor udlændinge er blevet tilbageholdt eller fængslet, indtil straffe- og eventuelt erstatningssager er afsluttet.

Læs mere om Transport i Rejsevejledningen til Thailand

 

Vejrforhold og svømmesikkerhed

I regnsæsonen er der i Thailand forhøjet risiko for oversvømmelser, mudderskred etc. der kan forstyrre rejseplaner eller skabe risikofyldte forhold for rejsende. Vær i den forbindelse opmærksom på, at regnsæsonen falder en smule forskelligt alt efter, hvor i Thailand man befinder sig.   

Rejsende til blandt andet Phuket, Koh Samui og andre ferieøer bør være varsomme med svømning ud for kysten, da strømmen på visse tidspunkter af året kan være meget stærk, og drukneulykker er forekommet. Spørg hotellet eller andre lokalkendte om strømforhold med videre.

Læs mere om vejrforhold og andre risikoforhold på Rejsevejledningen for Thailand

Turistfælder

Thaier er generelt gæstfrie og gavmilde, men man bør som turist være opmærksom og udvise ekstra stor forsigtighed overfor såkaldte ”tourism-scams”.

Piratkopiering og varemærkeforfalskning er et udbredt fænomen i Thailand, og turister lokkes til tider til at købe forfalskede varer i den tro, at varerne er ægte. Som forbruger skal man være særlig opmærksom på forholdene omkring piratkopierede varer, herunder også de helbredsmæssige konsekvenser, eftersom producenter af kopiprodukter ofte ikke overholder de sundheds- og sikkerhedsmæssige forskrifter. Den danske ambassade henviser til Ministeriernes Netværk om Piratkopiering. Se deres hjemmeside her .

Der bør udvises stor forsigtighed ved køb af ædelstene, specielt safirer, indfattede og uindfattede, og specielt i tilfælde, hvor man bliver kontaktet på gaden med tilbud om at se på safirer ved et specielt "sidste-dags-udsalg”. Der findes ingen statsejede juvelbutikker. Se også siden om Køb af Smykker i Thailand

Der er mange eksempler på at ”tuktuks” og taxaer har forsøgt at snyde turister ved at foreslå en kunstig høj pris for en anmodet destination. Benyt altid registrerede taxaer, og bed om at køre på taxameteret, hvor startgebyret og prisen pr. km. er fastsat.  

Vær varsom med at tage imod mad og drikkevarer, som tilbydes af ukendte personer på værtshuse, i busser, på markeder eller andre steder, da der har været tilfælde hvor mad- og drikkevarer er blevet tilsat bedøvelsesmidler, og personen er blevet frarøvet sine ejendele, mens han/hun var bevidstløs.

Besiddelse af narkotika

Der er særdeles hårde straffe for narkotikaforbrydelser i Thailand med straffe for narkotikasmugling fra 10 års fængsel op til dødsstraf. Ambassaden skal på det kraftigste advare rejsende og herboende danskere mod at være i besiddelse af narkotiske stoffer. Bemærk at amfetamin i Thailand anses for lige så skadeligt som heroin og straffes lige så hårdt. Bemærk også at det er ambassadens erfaring, at besiddelse af blot én marihuanacigaret kan medføre op til 3 måneders fængsel og efterfølgende permanent indrejseforbud til Thailand.

Ambassaden har desuden med mellemrum sager, hvor unge bliver arresteret af politiet for besiddelse af marihuana, som regel én cigaret, som de lige har købt. Vedkommende vil blive fængslet under sagens behandling, typisk i den tilladte efterforskningstid på op til 84 dage, og selvom politiet måtte godkende løsladelse mod kaution vil den pågældende have udrejseforbud af Thailand i den periode. Sagerne afgøres som regel med en bøde, men medfører store udgifter til advokat, ophold og bøder, og kan man ikke betale kaution, risikerer man at sidde fængslet i flere måneder under sagens behandling. Denne form for bondefangeri synes at være særdeles velorganiseret.

Læs mere om fængsling

Full Moon Parties - "drug rape"

Der har været tilfælde på Koh Phangan og på Koh Samui, hvor turister er blevet ofre for tyveri og overfald, herunder voldtægt og såkaldte ”drug rapes”. Det har typisk været om natten og ofte i forbindelse med de såkaldte Full Moon Parties.


Ambassaden opfordrer til at turister, der færdes til Full Moon Parties, om at udvise ekstra stor bevågenhed over for omgivelserne, og altid have opsyn med personlige ejendele og ikke tage imod mad eller drikke fra fremmede, da disse kan være tilsat bedøvelsesmidler.  

Valg i Danmark

For at kunne stemme til danske valg, skal du som udgangspunkt have fast bopæl i Danmark, Grønland eller på Færøerne, men der er undtagelser for:

 • Personer som er udsendt for en dansk offentlig myndighed, herværende privat virksomhed eller forening.

 • Personer der er ansat i en international organisation, som Danmark er medlem af.

 • Personer som er udstationeret for en dansk hjælpeorganisation. 

 • Personer som studerer i udlandet. 

 • Personer der af helbredsmæssige årsager, opholder sig i udlandet. 

 • Pågældendes ægtefælle eller samlever.

Udlandsdanskere, der lever op til et af disse krav, kan søge om at komme på valglisten ved at sende en ansøgning til den danske kommune, de sidst har boet i. Dette skal gøres i god tid før et eventuelt valg.

Hvis du opholder dig i udlandet og derfor er forhindret i at stemme i Danmark på valgdagen, kan du i stedet brevstemme på enhver dansk ambassade eller konsulat i udlandet. Det er dog en betingelse, at du er optaget på valglisten.

I Thailand kan du brevstemme på den danske ambassade i Bangkok eller det danske konsulat på Phuket. Der kan ikke brevstemmes i Cambodia, da Danmark ikke har en repræsentation der.

Vær opmærksom på at din brevstemme skal være afgivet i så god tid før valgdagen, at den kan nå at blive sendt hjem og være modtaget i din tidligere bopælskommune, inden afstemningen på valgdagen begynder kl. 9.00.


For yderligere oplysninger om optagelse på valglisten m.v. kan du læse på følgende sider på borger.dk og  Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside 

Flytning til Thailand

Det anbefales, at alle tilflyttende danskere sørger for at registrere sig på Udenrigsministeriets danskerliste, klik her for registrering.

Networking

Som ny i landet er det rart at skabe sig et socialt netværk. Hvis du er interesseret i at møde andre danskere i Thailand, kan du måske finde inspiration fra de angivne links. Du vil sikkert opdage, at der er masser af muligheder, hvis man blot opsøger dem selv.

Hvis du har spørgsmål vedrørende et specifikt geografisk område af Thailand, børns skolegang mv., kan du eventuelt sende en e-mail til følgende cirkulationsgruppe for skandinaver: scandmail-th@yahoogroups.com .

Links:

Danish Thai Chamber of Commerce - det dansk-thailandske handelskammer.
Scandinavian Vikings - fodbold.
Scandinavian Society Siam - skandinavisk forening.
Danish Womens' Network - forening for kvinder.

Boligsøgning   

http://www.pacificorientation.com/
http://www.moveandstay.com/bangkok/

Køb af jord

Udlændinge kan under visse omstændigheder købe en lejlighed, men kan ikke på normal vis eje et hus eller en grund. Det anbefales, at man kontakter en advokat for juridisk bistand, hvis man ønsker at købe ejendom i Thailand. På denne side:  www.thailawforum.com/lawyer finder man links til en række ambassaders lister over velrenommerede advokater i Thailand. Det bemærkes dog, at valg af advokat er op til den enkelte selv, og at ambassaderne ikke påtager sig noget ansvar for advokatkontorets kompetence eller den rådgivning der gives.

Arbejde i Thailand

Ambassaden kan generelt ikke være behjælpelig med at skaffe jobs til tilflyttende danskere.

Hvis du er jobsøgende, kan du f.eks. finde stillingsannoncer i de engelsksprogede netaviser: The Nation og Bangkok Post .

Ledige stillinger på ambassaden bliver opslået her: Ledige stillinger  

Borger.dk - information til udenlandsdanskere

borger.dk  findes en række nyttige informationer for danskere bosat i udlandet.

1-års visum til danskere bosat i Thailand

Ambassaden kan være behjælpelig med at udstede en attest til herboende pensionister til brug for ansøgning om 1-årigt visum hos de thailandske immigrationsmyndigheder.

Ifølge ambassadens oplysninger er de thailandske immigrationsmyndigheders krav for udstedelse af pensionistvisum følgende: Du skal være fyldt 50 år og have en månedlig indtægt på minimum THB 65.000 som enlig. Er du gift, er indtægtskravet på minimum THB 40.000 pr. måned. Opfylder du ikke indtægtskravet, kan myndighederne kræve, at du foreviser en thailandsk bankbog med et indestående på THB 800.000 for enlige og THB 400.000 for gifte. Dette indestående skal forblive på kontoen og må ikke hæves.

Ambassaden tager ikke ansvar for eventuelle ændringer i disse indtægtsgrænser.

For at udstede attesten skal ambassaden se følgende dokumentation:

 • Kopi af pas
 • Seneste pensionsmeddelelse eller seneste årsopgørelse, evt. i kombination med dokumentation for indestående på en thailandsk bankbog.
 • Adresse i Thailand hvis attesten skal sendes med posten (sendes med anbefalet post - THB 40)
 • Kopi af kvittering for betaling af gebyr til ambassaden. Se mere under gebyrer.

Du skal regne med, at det tager ambassaden 14 dage at udstede certifikatet.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

 

Thailands Ambassade

Norgesmindevej 18
DK-2900 Hellerup
Tlf: +45 39 62 50 10
Fax: +45 39 62 50 59
Visumforespørgsler: Kl. 13.00- 16.00.
E-mail: consular@thaiembassy.dk
visa@thaiembassy.dk
Hjemmeside:  www.thaiembassy.dk 


 

Immigration Division

Government Centre Chaeng Wattana
Building B, No. 120, Moo 3
Chaeng Wattana Road
Tungsonghong Sub-District, Laksi District
Bangkok 10210 - Thailand
Tlf. nr.: +66 (0) 2141 9889
Fax: +66 (0) 2143 8228
Hjemmeside: www.immigration.go.th