Spring til indhold

Rejse til Thailand

Her på siden kan du læse om, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med din rejse til Thailand. Du kan bl.a. finde information om visum, rejseforsikring, indførsel af medicin samt henvisninger til Udenrigsministeriets Rejsevejledning for Thailand, hvor oplysninger om specifikke risiko- og sikkerhedsforhold opdateres jævnligt.   


Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Pas og Visum

Bemærk! at spørgsmål om visum til Thailand henvises til den thailandske ambassade i Danmark eller til immigrationsmyndighederne i Thailand, da der er tale om thailandsk lovgivning.

Danske pas skal ved indrejsen til Thailand være gyldige i 6 måneder fra indrejsedatoen. Dette gælder også provisoriske pas.           

Du bør altid have en kopi af din forsikringspolice, dit pas og med fordel også dit thailandske indrejsestempel i tilfælde af, at du skulle komme ud for en ulykke eller miste dit pas.

Thailand er visumfrit af turistophold op til 30 dages varighed. Ved ophold af mere end 30 dage skal der søges visum.

 

Turister kan ansøge om et multipelindgangs turistvisa (METV) med gyldighed i seks måneder, samt 60 dage ophold pr. besøg.

Rejsende, som bliver i Thailand udover deres visums gyldighed, kan risikere at blive sat i immigrationsfængsel, indtil deres bøde for "overstay" og hjemrejsebillet er betalt.

Læs mere om visumregler til Thailand på Udenrigsministeriets hjemmeside

Nedenstående er vejledende regler om visum til Thailand, som ambassaden har fået oplyst fra det thailandske Udenrigsministerium og Immigration Division i Bangkok.


Ophold i mindre end 30 dage
Visumfri for turistophold i 30 dage. Der kan mod et gebyr ansøges om forlængelse af det 30 dages visumfri ophold ved henvendelse til de thailandske myndigheder.

Ophold over 30 dage
Turister, som planlægger ophold udover 30 dage, anbefales at søge om turistvisum på den thailandske ambassade i København. Alternativt kan der i Thailand søges om 30 dages forlængelse af det visumfri ophold hos de thailandske immigrationsmyndigheder. Ansøgningen om forlængelse er pålagt et gebyr.

Det anbefales, at man for en sikkerheds skyld tjekker indrejsestemplet for den nøjagtige gyldighed af opholdets varighed. 

Ophold af længere varighed
Hvis du skal til Thailand for at arbejde, studere, som medfølgende ægtefælle/barn, er du pensionist m.v. skal du søge om et ”Non-Immigrant” visum på en thailandsk ambassade eller konsulat. Visum vil få en klassifikation, for eksempel: ”B” for ”Business” eller ”ED” for ”Education”, ”O” for ”Other”, som definerer arten af opholdet.

På basis af et ”Non-Immigrant” visum kan man søge om opholdstilladelse til Thailand (gives for max. 1 år ad gangen). Ansøgning indgives til immigrationsmyndighederne før indrejsestemplets udløbsdato (se immigrationsmyndighedernes adresse i Bangkok til højre i menuen).


Husk, hvis du skal på ferie, og har en opholdstilladelse i Thailand, at du forinden rejsen søger om et ”re-entry visa”, da du ellers mister din opholdstilladelse og må starte forfra med at søge.

Overstay
Bemærk at det medfører en bøde på 500 Baht pr. dag, hvis det tildelte ophold i Thailand overskrides. Det er immigrationsmyndighedernes indrejsestempel, som afgør det tilladte opholds varighed og IKKE gyldighedsdatoen på visum udstedt af den thailandske ambassade/konsulat.
Hvis du opholder dig i Thailand på et visum, der er overskredet, er du illegalt i landet. Hvis du bliver antruffet af politiet med et udløbet visum, risikerer du derfor at blive overgivet til de thailandske immigrationsmyndigheder og indsat i immigrationsfængsel, hvor du forbliver, indtil du kan betale din bøde for overstay og din hjemrejse, hvorefter du bliver deporteret ud af landet.

Fornyelse af visum til Thailand

Det er af de thailandske immigrationsmyndigheder blevet understreget, at fastboende udlændinges ’visa runs’, dvs. fastboende udlændinge, der rejser ud af Thailand for straks eller efter få dages ophold udenfor Thailand at rejse ind i Thailand igen og på den måde få fornyet sit visum til Thailand, er en overtrædelse af de gældende thailandske immigrationsregler.

Hvis en fastboende udlænding mistænkes for ’visa run’, vil den pågældende blive interviewet af en immigrationsbetjent på indrejsestedet, og der vil skulle fremvises bevis for, at man ikke er fastboende, såsom returbillet, hotelbooking, økonomisk bevis for opholdet osv. Hvis det ikke kan bevises, at man ikke er fastboende, vil indrejse blive nægtet, og den pågældende vil blive deporteret. De thailandske immigrationsmyndigheder henviser til, at der skal søges om visum svarende til det egentlige formål med opholdet i Thailand forud for indrejse i landet.


Advarsel!
Vær opmærksom på, at det er ulovligt at give dit pas til agenter eller turistbureauer, således at de bringer dit pas ud af landet for fornyelse af visum til Thailand – i værste fald kan det medføre fængselsstraf.

 

1-års visum til danskere bosat i Thailand

Ambassaden kan hjælpe med at udstede en attest til herboende pensionister, til brug ved ansøgning om 1-årigt visum hos de thailandske myndigheder.

Ifølge ambassadens oplysninger, er de thailandske immigrationsmyndigheders krav for udstedelse af pensionistvisum følgende: Du skal være fyldt 50 år, og have en månedlig indtægt på minimum THB 65.000 som enlig. Er du gift, er kravet minimum THB 40.000 pr. måned. Opfylder du ikke indtægtskravet, kan myndighederne kræve, at du viser en thailandsk bankbog med et indestående på THB 800.000 for enlige, og THB 400.000 for gifte. Dette beløb skal forblive på kontoen og må ikke hæves.

Ambassaden tager ikke ansvar for ændringer i disse indtægtsgrænser.

For at udstede attesten skal ambassaden se følgende dokumentation:

  • Kopi af pas
  • Seneste pensionsmeddelelse eller årsopgørelse
  • Adresse i Thailand hvis attesten skal sendes med posten (sendes med anbefalet post - THB 40)
  • Kopi af kvittering for betaling af gebyr til ambassaden. Se mere under gebyrer.

Du skal regne med, at det tager ambassaden 14 dage at udstede certifikatet.

Bemærk venligst, at hvis din indkomst ikke udbetales eller beskattes i Danmark, vil ambassaden ikke kunne udstede attesten.

 Danskerlisten

Alle danskere kan registrere sig på Udenrigsministeriets ”Danskerliste” i forbindelse med ophold i udlandet.

Danskerlisten giver mulighed for at kontakte danskere i udlandet i en krisesituation. Det kan være ved naturkatastrofer, terror eller væbnet konflikt i det land, du opholder dig i.

Læs mere om Danskerlisten

Registrer dig på Danskerlisten

Rejsevejledning til Thailand

Udenrigsministeriets Rejsevejledninger indeholder råd og informationer til danske rejsende i udlandet. Rejsevejledningerne bliver jævnligt opdateret, og du har mulighed for at abonnere på Rejsevejledningen, og få nyheder om vigtige ændringer om den aktuelle sikkerhedssituation.

Læs Udenrigsministeriets Rejsevejledning til Thailand

 

 

 

Vaccinationer

Hør altid egen læge om hvilke vaccinationer der er gode at få inden afrejse.
På Statens Serum Instituts hjemmeside kan du desuden se hvilke vaccinationer de anbefaler, samt eventuelle nyheder om sygdomsudbrud eller lignende.

Se Statens Serum Instituts hjemmeside her.

Man kan blive vaccineret ved egen læge, eller på en vaccinationsklinik. Det er en god idé at kontakte din læge, eller bestille tid på en vaccinationsklinik i god tid inden afrejse.

Hvis du ikke når at få alle vaccinationer, er det muligt at få vacciner på flere klinikker og hospitaler i Thailand via egenbetaling.

Vær opmærksom på, at disse klinikker sandsynligvis kræver dokumentation i form af pas og evt. også din vaccinationsbog til at føre dokumentation.


Læs mere om Generelle Rejseråd fra Statens Serum Institut her.

Indførsel af medicin til Thailand

Allergimedicin, hovedpinepiller og anden håndkøbsmedicin til eget brug kan medbringes til Thailand.

Er der tale om receptpligtig medicin bør du medbringe en lægeattest på engelsk. Indeholder din medicin en form for euforiserende stof, skal lægeerklæringen legaliseres af Udenrigsministeriet og godkendes af den thailandske ambassade i Danmark.

På den thailandske ambassades hjemmeside kan du læse mere om, hvilke regler der gælder for at medbringe medicin til Thailand.

Er du stadig i tvivl, kan du med fordel kontakte den Thailandske ambassade i Danmark på +45 39 62 50 10 eller Ministry of Public Health i Thailand på +66 2-590 1629-30.

Indførsel af dyr til/fra Thailand

Den thailandske ambassade i Danmark har på sin hjemmeside en vejledning angående indførsel af hunde og katte til Thailand.  

Her kan du læse mere om de specifikke krav Thailand stiller, bl.a. i forhold til engelsksproget helbredstest udstedt af en dyrelæge samt krav om vacciner etc.  

Der findes særlige regler for privat ud- og indførsel af kæledyr fra og til Danmark. Læs mere om kæledyr på rejse på Udenrigsministeriets hjemmeside.

På Fødevarestyrelsens hjemmeside kan du få information om, hvilke regler du skal overholde i forbindelse med rejse med kæledyr. Disse regler gælder både når man tager kæledyr ud af Danmark, og hjem igen. Find vejledningen her.

Er du stadig i tvivl henvises til den thailandske ambassade i Danmark, som kan kontaktes på telefon +45 39 62 50 10.

 

Flytning til Thailand

Det anbefales, at alle tilflyttende danskere sørger for at registrere sig på Udenrigsministeriets danskerliste, klik her for registrering.

Networking

Som ny i landet er det rart at skabe sig et socialt netværk. Hvis du er interesseret i at møde andre danskere i Thailand, kan du måske finde inspiration fra de angivne links. Du vil sikkert opdage, at der er masser af muligheder, hvis man blot opsøger dem selv.

Hvis du har spørgsmål vedrørende et specifikt geografisk område af Thailand, børns skolegang mv., kan du eventuelt sende en e-mail til følgende cirkulationsgruppe for skandinaver: scandmail-th@yahoogroups.com .

Links:

Danish Thai Chamber of Commerce - det dansk-thailandske handelskammer.
Scandinavian Vikings - fodbold.
Scandinavian Society Siam - skandinavisk forening.
Danish Womens' Network - forening for kvinder.

Boligsøgning   

http://www.pacificorientation.com/
http://www.moveandstay.com/bangkok/

Køb af jord

Udlændinge kan under visse omstændigheder købe en lejlighed, men kan ikke på normal vis eje et hus eller en grund. Det anbefales, at man kontakter en advokat for juridisk bistand, hvis man ønsker at købe ejendom i Thailand. På denne side:  www.thailawforum.com/lawyer finder man links til en række ambassaders lister over velrenommerede advokater i Thailand. Det bemærkes dog, at valg af advokat er op til den enkelte selv, og at ambassaderne ikke påtager sig noget ansvar for advokatkontorets kompetence eller den rådgivning der gives.

Arbejde i Thailand

Ambassaden kan generelt ikke være behjælpelig med at skaffe jobs til tilflyttende danskere.

Hvis du er jobsøgende, kan du f.eks. finde stillingsannoncer i de engelsksprogede netaviser: The Nation og Bangkok Post .

Ledige stillinger på ambassaden bliver opslået her: Ledige stillinger  

Borger.dk - information til udenlandsdanskere

borger.dk  findes en række nyttige informationer for danskere bosat i udlandet.

Lovgivning du skal være opmærksom på

Forbud mod E-cigaretter

E-cigaretter, E-væske og vandpiber, må ikke medbringes til Thailand.
Disse elementer vil sandsynligvis blive konfiskeret ved ankomst, og man kan risikere at få en bøde eller fængsel i op til 10 år, hvis man findes skyldig. Salg eller besiddelse af E-cigaretter, E-væsker og vandpiber er også forbudt, og man kan risikere en stor bøde eller op til 5 års fængsel, hvis man findes skyldig.


Rygeforbud på strande

Den 1. november 2017 indførte den thailandske turiststyrelse, Tourism Authority of Thailand (TAT), et rygeforbud på populære strande. Dette rygeforbud er efterfølgende udbredt til yderligere strande. 

Hvis rygeforbud på strandene ikke overholdes, kan man straffes med bøde på 100.000 THB og/eller et år i fængsel.

Det er til enhver tid ens eget ansvar at holde sig orienteret om, hvor det lokalt er tilladt at ryge i Thailand.
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

 

Thailands Ambassade i Danmark

Norgesmindevej 18
DK-2900 Hellerup
Tlf: +45 39 62 50 10
Fax: +45 39 62 50 59
E-mail: consular@thaiembassy.dk
visa@thaiembassy.dk
Hjemmeside:  www.thaiembassy.dk 


 

Immigration Division

Government Centre Chaeng Wattana
Building B, No. 120, Moo 3
Chaeng Wattana Road
Tungsonghong Sub-District, Laksi District
Bangkok 10210 - Thailand
Tlf. nr.: +66 (0) 2141 9889
Fax: +66 (0) 2143 8228
Hjemmeside: www.immigration.go.th