Spring til indhold

Ambassadøren byder velkommen

Velkommen til hjemmesiden for den danske ambassade i Bangkok.

Det er mig en glæde at byde velkommen til hjemmesiden for den danske ambassade i Bangkok.

Ambassadens primære formål er at vedligeholde og styrke forbindelserne mellem Danmark og Thailand. Ambassaden varetager endvidere forbindelserne mellem Danmark og Cambodja. Dette arbejde sker primært ved at varetage de officielle forbindelser mellem regeringerne, ved samarbejde med organisationer og virksomheder i de tre lande og ved aktiviteter, som fremmer kontakten mellem landene. Hjemmesiden giver et udførligt overblik over de aktiviteter, som finder sted i regi af ambassaden.

Danmark og Thailand har traditionelt haft tætte og langvarige forbindelser, og ambassaden prioriterer samarbejdet højt. Vi arbejder på at fremme de økonomiske og handelsmæssige relationer mellem de to lande og på at styrke det kulturelle samkvem. På grund af det store antal danskere, som rejser til eller bor i Thailand og de mange thailændere, som rejser til eller bor i Danmark, lægger ambassaden også stor vægt på at yde en god borgerservice til både danskere og thailændere. På hjemmesiden kan du finde information om den konsulære assistance, som ambassaden yder til danske og thailandske borgere.

Vores hjemmeside beskriver også mulighederne for at gøre forretning i såvel Thailand som Danmark. Vi arbejder for styrkelse af handel og økonomiske relationer mellem landene og assisterer firmaer, som vil lave forretning i disse. Der eksisterer allerede et rigt og udbytterigt kommercielt forhold mellem Thailand og Danmark – ikke kun gennem handel og turisme, men også med hensyn til investering. Der er for nuværende flere end 100 danske firmaer i Thailand, som har skabt flere tusinde job lokalt. Det er min ambition at arbejde hårdt for mere kommercielt samarbejde mellem Thailand og Danmark til fordel for begge lande.

Endelig er der på ambassadens hjemmeside links til en række andre internetsider, som kan bidrage med mere information, eksempelvis om Danmark og dansk samfundsliv og om mulighederne for at studere og arbejde i Danmark.

Det er mit håb, at du som bruger af hjemmesiden får dækket dit behov for information. Hvis du har brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte ambassaden. På hjemmesiden er der et overblik over ambassadens medarbejdere, og hvilke arbejdsopgaver de varetager.

Ambassadør
Uffe Wolffhechel

""

Ambassadør

Uffe Wolffhechel