Spring til indhold

Spørgsmål og svar vedr. visumansøgning til Thailand samt tidligere udstedelse af garantibreve

Her kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål om ambassades praksisændring for udstedelse af garantibreve til brug for ansøgning om ét-års-visum hos de thailandske immigrationsmyndigheder. Samtidig beskrives nærmere hvad ambassaden kan hjælpe med fremadrettet.

 

Hvorfor udsteder den danske ambassade i Bangkok ikke længere garantibreve vedr. indkomstniveau til danske borgere?

Man er fra dansk side blevet opmærksom på, at de thailandske myndigheder har betragtet ambassadens bekræftelse af indkomster som en decideret garanti fra ambassadens side. Sådanne garantier har ambassaden ikke juridisk grundlag for at udstede.

På den baggrund har Danmark, i lighed med en række andre lande, været nødsaget til at gennemføre en praksisændring, idet ambassaden ikke er i stand til at garantere borgeres fremadrettede indkomstgrundlag.

Udenrigsministeriet og ambassaden har været i dialog med de thailandske myndigheder over en længere periode for at gøre opmærksom på udfordringerne for danske borgere.

Hvorfor har ambassaden indført en praksisændring pludseligt og ikke indført en indkøringsperiode?

En gennemgang af ambassadens virke har nødvendiggjort en øjeblikkelig praksisændring på dette område. Forklaringen er, at det juridisk set ikke er muligt for ambassaden i Bangkok at garantere over for de thailandske myndigheder, hvilken indkomst den enkelte person vil have fremadrettet i det kommende år.

Kan jeg få anden hjælp fra ambassaden?

Ambassaden kan fortsat udstede attester, som udgør en bekræftelse på faktiske forhold, som ambassaden kan verificere eller indhente oplysning om ved relevante myndigheder. Ambassaden har umiddelbart mulighed for at verificere oplysninger, som fremgår af CPR-registret f.eks. bopæl, dansk statsborgerskab eller civilstand, men det kan f.eks. også være pensionsoplysninger.

Ambassaden kan imidlertid ikke forsikre, at en attest vil blive accepteret af de thailandske myndigheder som grundlag for udstedelsen af et visum. Det er de thailandske myndigheder, der afgør dette fra sag til sag. Det anbefales derfor, at du på forhånd undersøger med dit lokale Immigrationskontor, om en sådan attest vil blive godtaget, før den indhentes.

Hvilke informationer indeholder en attest?

En attest indeholder en bekræftelse/opsummering på engelsk af de informationer, som angives af den danske myndighed eller pensionskasse, der kender oplysningerne. Det vil ikke være muligt for borgeren at anmode ambassaden om at tilføje informationer til attesten, som ikke i forvejen fremgår af de indhentede oplysninger. Derfor er det f.eks. ikke muligt for ambassaden at omregne pensionsbeløb til andre valutaer, da kurser hele tiden ændres.

Hvad er proceduren for at modtage en attest fra ambassaden?

Hvis du anmoder den relevante danske myndighed eller pensionskasse om at fremsende et pensionsdokument direkte til ambassaden, vil ambassaden efter modtagelsen kunne udstede en attest på engelsk, som bekræfter indholdet af de oplysninger, der fremgår af den tilsendte danske skrivelse.

Frembringer du selv dine pensionsdokumenter til ambassaden, vil proceduren være, at ambassaden på baggrund af en konkret vurdering sender dokumenterne til den udstedende danske myndighed eller pensionskasse for at få indholdet bekræftet.

Udstedelsen af sådan en attest er gebyrbelagt med DKK 970,- per påbegyndte time og vurderes at tage 1-3 timer afhængigt af omfanget af dokumentation, som skal verificeres. Ambassadens sagsbehandlingstid vil afhænge af, den svartid den adspurgte danske myndighed eller pensionskasse har.

Andre eksisterende muligheder for at få visum til Thailand?

Som det fremgår af links nedenfor, kan du som hidtil fremvise en thailandsk bankbog med et indestående på THB 800.000 for enlige, og THB 400.000 for ansøgere, der er gift med en thailænder. Dette beløb skal være indsat på kontoen tre måneder før ansøgningsdatoen og være forblevet på kontoen lige siden.

Du kan søge om visum gennem den thailandske ambassade i København samt de thailandske udlændingemyndigheder. Der henvises til følgende hjemmesider:

Hvordan åbner jeg en thailandsk bankkonto?

Det er bankerne, der fastsætter proceduren, og det kan variere fra bank til bank, hvilken dokumentation der kræves, dog er det mest almindelige følgende: 1) Fremvisning af dit danske pas 2) Dokumentation for bopæl fra enten de thailandske immigrationsmyndigheder, ”Yellow Book” eller ID-kort ”Pink Card” 3) Minimums depositum på kontoen – 500,- THB.

                                                ¤¤¤¤

Såfremt du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at sende en e-mail til bkkambbor@um.dk eller ringe til ambassaden på +66 23431100 i telefontiden fra mandag – torsdag i tidsrummet kl 10.00-12.00 og 13.00-15.00.