Spring til indhold

Vi har en vision: Det skal være sikrere at være dansk turist på Phuket

I december 2013 mødtes Nordic Coordination Emergency Group på Phuket. Gruppen består af de nordiske ambassader i Bangkok og de største nordiske tour operatører på Phuket, i alt 15 personer.

Formålet med mødet var at sikre samarbejdet mellem ambassader og tour operatører ved en større krisesituation, som ville involvere nordiske turister.

Mødedatoen var omhyggeligt valgt, nemlig ved starten på højsæsonen 2013-2014 med ankomst af ca. 60 fly pr. uge fyldt med glade og forventningsfulde nordboere.

Det var et godt møde, hvor det fremtidige samarbejde mellem ambassaderne og rejsebureauerne blev beseglet, og hvor der blev givet håndslag på at stå hinanden bi ved en krisesituation, som ville kræve mange hænder og et stort organisationstalent.

Udover at bistå egne gæster gav rejsebureauerne tilsagn om at ville bistå også andre nordiske turister ud fra devisen om, at flere hænder kan løfte mere. Der vil være tale om at fylde flyene op med andre nordiske turister udover egne gæster, holde mandetal, sikre overnatningssteder osv. osv.

Den 11. marts 2014 blev så det næste møde afholdt i Nordic Coordination Emergency Group, denne gang i Bangkok, hvor deltagerne gjorde status over den netop overståede højsæson. Hvordan var sæsonen forløbet, hvad kunne der læres fra sæsonen, og hvad skal evt. gøres anderledes.

""

Status var, at det havde været en god sæson uden større kriser. Der havde selvfølgelig været nogle personsager, men ikke hvor et større antal turister havde været involveret på samme tid – ingen større ulykker.

Nu hvor det formelle samarbejde mellem de nordiske ambassader og de nordiske tour operatører er etableret med faste møder, nemlig i december op til højsæsonen, og i marts som afslutning på sæsonen, blev der ’tænkt ud af boksen’.

Ved mødet i marts 2014 var en firmarepræsentant inviteret til at fortælle om projektet ’Safer Phuket’, som har fokus på søsikkerhed.

Med til søsikkerhed hører jetskis, speedbåde og de populære og farverige longtail boats. Ofte er udstyret af ringe kvalitet, oftest ikke vedligeholdt, og redningsveste er ikke-eksisterende sikkerhedsudstyr, som ellers ville kunne redde menneskeliv.

""
Duncan Stewart fra ’Safer Phuket’.

Projektet er økonomisk sikret ved egenkapital, men også ved sponsorater, hvor nordiske firmaer kan bruge projektets etablering af tårne for livredderne på de populære strande som reklamesøjler. ’Safer Phuket’ omfatter også hjertestartere langs de hvide sandstrande, og faktisk blev en turist reddet samme dag, som en hjertestarter var sat op netop på den strand, hvor han blev dårlig. Det virkeliggjorde betydningen af hjertestartere også langs sandstrandene.

Det er gruppens håb, at få gjort nordiske firmaer interesseret i et godt projekt til stor gavn og glæde for egne landsmænd – og andre – og så endda for små reklamepenge.

Næste trin på sikkerhedsstigen vil være trafiksikkerheden. Mange turister kommer rigtig galt afsted i trafikken, når de kører rundt på lejede scooters uden styrthjelm, uden at kende de lokale trafikregler, og på dårligt vedligeholdte veje.

Vi gør os ingen illusioner om, at vi skal ud og bygge veje, men hvis vi med et smart slogan kan gøre vores landsmænd opmærksom på at huske styrthjelmen, vil vi kunne redde nogle menneskeliv.

Det er tanken at udvide deltagerskaren til også at omfatte repræsentanter for de større forsikringsselskaber i Norden, som sælger rejseforsikringer.

Vi vil også gerne have repræsentanter fra de store hospitaler på Phuket med ombord.

Og listen fortsætter både over potentielle deltagere og over områder, hvor vi kan sikre jer turister.

Langsomt men sikkert arbejder vi for en sikrere ferie på Phuket.

HVIS VI KAN PÅ PHUKET, KAN VI OGSÅ ANDRE STEDER – OG IKKE KUN I THAILAND

""
Mødedeltagerne foran ambassaden.