Spring til indhold

Indgåelse af ægteskab

Her på siden kan du finde information omkring indgåelse af ægteskab i henholdsvis Thailand og Danmark.
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Indgåelse af ægteskab i Danmark

Før ægteskab indgås, skal det godtgøres, at ægteskabsbetingelserne er opfyldt, og vielsen må ikke foretages, før myndighederne har attesteret dette i en såkaldt prøvelsesattest. Attesten er gyldig i 4 måneder.

For yderligere oplysninger om nødvendig dokumentation og procedure i forbindelse med vielse i Danmark se følgende links:

Når I vil giftes (borger.dk)

Registreret partnerskab

To personer af samme køn kan lade deres partnerskab registrere, forudsat ægteskabsbetingelserne er opfyldt.

Derudover kræves det, at mindst en af parterne er dansk, islandsk, norsk eller svensk statsborger og har bopæl i Danmark, eller at begge parter har haft bopæl i Danmark i de seneste to år før registreringen.

To udlændinge eller to personer, der bor i udlandet, kan således ikke få deres partnerskab registreret i Danmark. (se evt. www.retsinfo.dk).

Specifikt om thailandske statsborgeres indgåelse af ægteskab i Danmark

Ambassaden har erfaring med, at de danske myndigheder kræver følgende dokumentation fra thailandske statsborgere:

  1. Fødselsattest.
  2. Civilstatusattest, udstedt af den thailandske statsborgers hjemkommune/distriktskontor.
  3. Evt. skilsmisseattest, - eller i tilfælde af tidligere ægtefælles død, dødsattest.
  4. Evt. navneændringsattest, hvis relevant.
  5. Kopi af pas.

De originale dokumenter skal forinden indgåelse af ægteskab legaliseres på følgende måde:

  1. Attesterne, og oversættelser af disse til engelsk *, legaliseres først i det thailandske udenrigsministeriums legaliseringsafdeling:

Ministry of Foreign Affairs
Department of Consular Affairs
Legalisation Division
123 Chaeng Wattana Road
Bangkok 10210

Tlf. nr.: +66 (0) 2 503-3905 til -3907 og (0)2 575-1056 til -1059.

Ved internationale opkald undlad "0".

2. Herefter legaliserer ambassaden den af legaliseringsafdelingen påførte underskrift.

*Bemærk, at ambassaden forbeholder sig ret til at afvise at legalisere en oversættelse, som er behæftet med betydningsforstyrende fejl, trods det at den allerede måtte være legaliseret i herværende udenrigsministerium.

OBS! Ambassaden kan ikke bistå med fremskaffelse af attester og legalisering af disse i det thailandske udenrigsministerium, såfremt den thailandske statsborger allerede befinder sig i Danmark, og vi anbefaler derfor, at vedkommende i så tilfælde får et familiemedlem til at hjælpe sig med fremskaffelse af den nødvendige dokumentation og efterfølgende legalisering.

Se venligst gebyret for legalisering i gebyrlisten her

Tidsbestilling er obligatorisk. For at booke tid til legalisering klik her

Indgåelse af ægteskab i Thailand

Ægteskab i Thailand skal indgås på et lokalt distriktskontor ("amphur") for at være juridisk gyldigt. Et lokalt distriktskontor svarer til et dansk rådhus. En vielse i en kirke, en moské eller ved en munkeceremoni er ikke juridisk gyldigt i Thailand og dermed heller ikke i Danmark.

For at en dansk statsborger kan indgå ægteskab i Thailand, kræver de thailandske myndigheder, at ambassaden udsteder en attest på engelsk og thailandsk, der bekræfter forskellige informationer om personen. Denne attest skal ambassaden udstede for alle danske statsborgere, som ønsker at indgå ægteskab i Thailand, uanset hvor den danske statsborger normalvis er bosat.

For at ambassaden kan udstede en attest med de påkrævede informationer, skal vi se følgende dokumentation:

• Ægteskabsattest udstedt af din (seneste) hjemkommune i Danmark, hvis I begge er danske statsborgere eller har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark. Har I ikke begge dansk statsborgerskab eller tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark, skal du søge om ægteskabsattesten ved Familieretshuset.
• Dokumentation for indkomst f.eks. pensionsmeddelelse eller årsopgørelse. Hvis du er bosiddende i Thailand og uden arbejde, bedes du i stedet forevise din thailandske bankbog.
• Kopi af billedsiden i dit pas
• Udfyldt oplysningsskema (find skemaet her)
• Kopi af din kommende kones ID kort eller pas
• Evt. adresse i Thailand, hvis du ønsker attesten tilsendt med anbefalet post
• Kopi af kvittering for betaling af ambassadens gebyr + evt. forsendelsesgebyr

OBS: Ambassaden skal se din ægteskabsattest fra din (seneste) hjemkommune i Danmark eller Familieretshuset (singlecertifikat eller bopælsattest med civilstand kan ikke benyttes).

OBS: Ambassaden kan ikke give garanti for, hvad de thailandske myndigheder accepterer som tilstrækkelig dokumentation for forsøgerevne.

Bestillingsprocedure:

Du har tre muligheder for at bestille attesten:

1: Via din e-boks
2: Via almindelig post / anbefalet post
3: Via personlig henvendelse på ambassaden

Til yderligere orientering: 
Attesterne fra ambassaden skal legaliseres i det thailandske udenrigsministerium, inden I kan indgå ægteskab på det lokale distriktskontor (Amphur). Du kan se adressen her.

Hvis I senere ønsker at registrere ægteskabet i Danmark, skal den thailandske vielsesattest oversættes til engelsk. Oversættelse og original skal herefter legaliseres i det thailandske udenrigsministerium og derefter her på ambassaden. 

Forsendelse:
Ambassaden kan sende attesten til dig med anbefalet post, så du ikke behøver at afhente den på ambassaden (se nærmere om forsendelsesgebyr under gebyrer).

Ekspeditionstid:
Ambassadens ekspeditionstid er op til 14 dage, fra vi har modtaget den påkrævede dokumentation og betaling.

Se venligst gebyret for udfærdigelse af skrivelse mv. på gebyrlisten her

Tidsbestilling er obligatorisk. For at booke tid til udfærdigelse af skrivelser mv. klik her

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind