Spring til indhold

Information om coronavirus/COVID-19

Senest opdateret 06-04-2020 │15:30

Vi anbefaler, at du følger med i udviklingen via Udenrigsministeriets Rejsevejledning for Thailand og Cambodja. Du kan finde rejsevejledningen med de seneste opdateringer for Thailand her og for Cambodja her.

Danskere bosat eller på rejse i Thailand eller Cambodja opfordres til at følge de lokale myndigheders information via nyhedsmedier og nedenstående informationskanal. 

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Retur til Danmark

Udenrigsministeriets klare anbefaling er, at alle rejsende bør returnere til Danmark for at undgå at strande ude. Du bør tage kontakt til dit forsikringsselskab og høre deres anbefalinger i forbindelse med hjemrejse.

Situationen i Thailand ændrer sig hele tiden og det kan ikke udelukkes, at den internationale flytrafik til og fra Thailand lukker helt ned på et tidspunkt. Det er stadigvæk muligt at købe billetter til snarlig udrejse fra Thailand mod Europa, men flyvningerne er reduceret meget markant. Hvis du opholder dig i Thailand opfordrer vi dig til at rejse hjem nu, da der fremadrettet kan være meget begrænsede udrejsemuligheder. Som det ser ud nu, er rejse fra Bangkok med mellemlanding i fx Doha, Frankfurt, Amsterdam og London fortsat muligt. Undersøg derfor mulighederne hos Qatar, Lufthansa, KLM og EVA. Der vil måske også være andre enkelte ruter efter 1. april.

Bemærk: Særligt for Phuket, at den internationale lufthavn lukker ved midnat den 9. april. Med de allerede indførte restriktioner på land- og søtransport, vil Phuket være under de facto lockdown. Udrejse fra Phuket skal derfor planlægges nu.

Der er fortsat ingen restriktioner for udrejse fra Thailand til Danmark. Er du kommet hjem til Danmark, men fortsat står på Danskerlisten, vil vi bede dig om at framelde dig i vores app Rejseklar.

Du kan se en oversigt over fly mod Europa her. Bemærk, at information om flyafgange og ledige pladser kan ændre sig.

 

Undtagelsestilstand i Thailand

VIGTIG INFORMATION

Thailand har frem til 30. april indført undtagelsestilstand som led i kampen for at begrænse coronasmitte. Det giver premierministeren store beføjelser til at træffe foranstaltninger med meget kort varsel. En række forbud og restriktioner er allerede trådt i kraft og vi forventer yderligere restriktioner i den kommende tid. Generelt er situationen meget dynamisk. Vi tilstræber at bringe de nyeste informationer løbende, men der kan være tiltag og restriktioner som ambassaden ikke er oplyst omkring.

Udgangsforbud. Der er indført udgangsforbud pr. 3 april i hele landet i tidsrummet fra kl. 22.00-04.00. Der er få undtagelser til udgangsforbuddet heriblandt transport til og fra lufthavnen ved fremvisning af en gyldig billet.

TIL REJSENDE DANSKERE I THAILAND: Vi opfordrer dig til rejse hjem til Danmark nu. For at inddæmme coronasmitten indfører myndighederne stadig flere tiltag, som begrænser bevægelsesmulighederne i landet. Der er allerede indført nedlukning af en række provinser, ligesom der en række steder i landet er opsat check-points, hvor der gennemføres temperaturscanning, kontrol af pas samt afklaring af rejsehistorik. Situationen er dynamisk og ændrer sig løbende. Du bør følge de lokaleanvisninger.

INDREJSEFORBUD: Rejsende, der ankommer til Thailand, vil blive nægtet indrejse. Forbuddet gælder også for rejsende, som opfylder de hidtidige indrejsekrav, dvs. en sundhedserklæring (inkl. covid-19 test) og sundhedsforsikring. Der er få undtagelser til indrejseforbuddet bl.a. folk med en officiel arbejdstilladelse. Find mere information hos den thailandske ambassade i København: http://thaiembassy.dk/

Transit i Bangkok

Undtagelsen for passagerer i transit i Thailand (mellemlanding i maksimalt 24 timer) bortfaldt ved midnat til den 1. april. Der gælder derfor nu samme regler for indrejse og transit. Dvs. ingen kan rejse ind i eller mellemlande via Thailand fra andre lande, medmindre man har arbejdstilladelse i Thailand, er flypersonale, er diplomat inkl. familie, har særlig tilladelse fra premierministeren eller udfører arbejde i relation til undtagelsestilstanden i Thailand. I disse tilfælde kræves desuden en ”Fit to Fly” sundhedserklæring.

Indenrigsflyvning i Thailand er ikke omfattet af transitreglerne.

Udrejse fra Thailand: Der er fortsat ingen begrænsninger eller restriktioner for udrejsende danskere fra Thailand, derimod kan der gælde restriktioner indført i andre lande, hvor du ønsker at mellemlande.

Derfor gælder det også her, at du snarest bør kontakte dit rejse-, fly- samt forsikringsselskab for at sikre dig at transit er mulig.

Hvis jeg bliver syg

Befinder du dig i Thailand og har mistanke om, at du kan være smittet med coronavirus/COVID-19, opfordres du til at undgå kontakt med andre mennesker. Du bør også kontakte de thailandske sundhedsmyndigheders coronavirus/COVID-19 hotline ved at ringe 1422 (kun fra thailandske telefonnumre) samt følge de officielle anbefalinger fra de lokale sundhedsmyndigheder.

Oplever du symptomer på coronavirus/COVID-19 og ønsker at blive testet for sygdommen, kan du henvende dig efter aftale på følgende hospitaler. Du opfordres dog til at tage kontakt til dit forsikringsselskab for rådgivning først.
 
Af hensyn til smitterisiko kan ambassaden ikke tilbyde besøg på hospitalet, ligesom det typisk ikke er muligt at besøge COVID-19 smittede på hospitaler i Danmark.

Visum til Danmark/Schengen

Grundet indrejserestriktioner i Danmark er der midlertidigt lukket for indlevering af visumansøgninger til Danmark. Det er derfor ikke muligt at ansøge om visum eller at indlevere sin ansøgning på et visumansøgningscenter (VFS). Visumansøgere, der har indleveret en visumansøgning inden d. 20. marts, får deres ansøgning behandlet som normalt. I hastesager hvor ansøger skal indrejse inden d. 14. april og har et anerkendelsesværdigt formål vil det være muligt at kontakte den relevante danske ambassade med mulighed for at indlevere.

Indrejserestriktioner i Danmark

  • Den danske regering har indført omfattende begrænsninger for indrejse til Danmark. Det betyder, at du selv med et gyldigt visum må forvente at blive afvist ved de danske grænser.
  • De eneste undtagelser er udenlandske rejsende, der har et gyldigt visum OG et anerkendelsesværdigt formål med at komme ind i landet. Dette inkluderer rejsende, der enten er forældre eller primære plejere af mindreårige der er bosat i Danmark, besøg hos kritisk syge familiemedlemmer, personer der er i medicinsk behandling i Danmark, personer der deltager i begravelser i Danmark og personer der vil være en del af en retssag i Danmark.
  • Almindelige turistbesøg, familiebesøg og forretningsrejser betragtes ikke som anerkendelsesværdigt.
  • De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort det svært for ikke-danske statsborgere rejsende til Danmark at boarde fly fra udlandet. Hvis du har lovligt ophold eller bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board).
  • Er du svensk statsborger og skal hjem til Sverige med transit i Kastrup, skal du henvende dig til den svenske ambassade. Du kan finde mere information her.

Find mere information her https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/hvis-du-skal-rejse-ind-i-eller-via-danmark

IMPORTANT INFORMATION: Effective Saturday 14 March 2020, the existing temporary border control will be expanded to include control of all of Denmark’s borders as part of the effort to curb the spread of COVID-19. The Danish Government has implemented extensive restrictions on entry to Denmark due to the Corona virus/COVID-19.
Persons wishing to enter Denmark must expect to be rejected at the Danish borders, including in Danish airports, unless they have a worthy purpose for entering. Worthy purposes include travelers who are either parents or primary caretakers (e.g. foster parents) of minors residing in Denmark, visits to critically ill family members, persons who are in the process of a medical treatment in Denmark, persons who are attending a funeral in Denmark, and persons who will be part of a court case in Denmark. Ordinary tourist visits, family visits and business travel are not considered worthy travel purposes. The risk of being rejected at the border also applies to persons with a valid Schengen visa. Read more here. Or please visit the website from Danish Imigration Service for more information.

Due to the current restrictions on entry into Denmark, it is temporarily not possible to apply for a visa to Denmark. This means that applicants cannot fill in an application online or hand in the application at a Visa Application Center (VFS). Applicants who have handed in their visa application prior to 20 March will have their case processed. In urgent cases where an applicant has to travel to Denmark before 14 April and has a worthy purpose for entering Denmark, the applicant can contact the Embassy by phone at +66 (0) 2343 1100. Read more about what constitutes a worthy purpose at the website of the Danish Police here.

Hjælp til hjemrejse til Danmark

Har du behov for assistance i forbindelse med din hjemrejse fra Thailand eller Cambodia, kan du kontakte Task Force Asia og registrere dig i krisedatabasen enten på tlf. +4533921112 eller på mail coronaasien@um.dk.

Udenrigsministeriet har endvidere taget initiativ til at åbne en særlig Facebook-gruppe, der kan fungere som en platform for strandede danskere. Det sker i tæt samarbejde med organisationer som Danes Worldwide, Danske Sømands- og udlandskirker, NGO'er mv.

Gruppen fungerer på frivillige kræfter og skal hjælpe strandede danskere rundt om i verden med eksempelvis midlertidig indkvartering, gode råd og lignende.

Er du strandet i Thailand, opfordres du til at følge Udenrigsministeriets Facebook-gruppe.

Rejser ud af Cambodja

Hvis du er rejsende i Cambodja og ikke er lykkedes med at komme ud af landet, inden det sidste fly ud af Phnom Penh afgik, skal du være opmærksom på følgende:

Myndighederne i Cambodja har besluttet, at udenlandske turister, der evt. er strandet i landet, automatisk kan få deres turistvisum forlænget. Er dit visum ved at udløbe, bør du således kontakte de cambodijanske immigrationsmyndigheder.

Nyheder fra WHO om Coronavirus/COVID-19 i Cambodja kan findes her.

Har du spørgsmål specifik til din situation i Cambodja, kan du kontakte ambassaden inden for åbningstid eller Konsul Kjeld Olsen:
Tlf.: +855 9922 6603
E-mail: phnompenh@umgate.dk

Indeholder din mail personfølsomme oplysninger, bedes du fremsende den med digital post til ambassaden i Bangkok via E-boks eller borger.dk.

NemID

Det globale udbrud af covid-19 kan medføre vanskeligheder med forsendelser af post til udlandet. Det betyder, at der for danskere bosat i
udlandet kan opstå problemer med at få tilsendt et nyt NemID-nøglekort med posten. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at man installerer NemID nøgleapp på sin telefon. Se mere her.

 

Links til anden relevant information

Udenrigsministeriets rejsevejledning for Thailand er ændret. Vi fraråder nu alle ikke-nødvendige rejser til alle lande pga. coronavirus/COVID-19.

På Udenrigsministeriets hjemmeside finder du spørgsmål og svar til rejsende og danske fastbonede i udlandet om coronavirus/COVID-19 her

Ambassaden opfordrer alle danskere i Thailand og Cambodja til at registrere sig på Danskerlisten og hente udenrigsministeriets app Rejseklar. Danskerlisten giver os mulighed for at kontakte dig eller sende dig vigtige informationer om, hvordan du bør forholde dig. Tilmeld dig Danskerlisten her.

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til de sundhedsfaglige myndigheder i Danmark. På Sundhedsstyrelsens hjemmeside og hos Statens Serum Institut kan du finde information om coronavirus/COVID-19. De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus/COVID-19 på siden her. Hvis du ikke finder svar der, kan du ringe til de danske myndigheders fælles hotline på +45 70 20 02 33.

Thailands sundhedsministerium laver dagligt rapporter på COVID-19 situationen i Thailand, som kan læses her og her. På Sundhedsministeriets hjemmeside kan du læse om coronavirus/COVID-19, og deres generelle anbefalinger og guidelines findes her.

WHO udsender også løbende rapporter med de seneste opdateringer fra de thailandske sundhedsmyndigheder - find rapporterne her.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind