Spring til indhold

Coronavirus/COVID-19

Her kan du finde information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Thailand.

Senest opdateret 16.04.2021 10:32
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rejsevejledning

Udenrigsministeriets rejsevejledninger indeholder gode råd og nyttige oplysninger for bestemte lande, primært rettet mod turistrejsende fra Danmark.

Læs rejsevejledningen for Thailand.

Information om konkrete restriktioner i Thailand opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem fra en udenlandsrejse på coronasmitte.dk.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Thailand, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Rejseråd til erhvervsrejser

Udenrigsministeriets rejsevejledninger indeholder gode råd og nyttige oplysninger for bestemte lande, primært rettet mod turistrejsende fra Danmark.

Læs rejsevejledningen for Thailand.

Information om konkrete restriktioner i Thailand opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem fra en udenlandsrejse på coronasmitte.dk.

Læs vores rejseråd til erhvervsrejser

Læs også regeringens retningslinjer for erhvervsrejser.

Læs om rejserestriktioner og lokale restriktioner nedenfor.

Indrejserestriktioner for erhvervsrejsende

Der er ikke indrejseforbud til Thailand for erhvervsrejsende fra Danmark, men der er en række krav til dokumentation, forsikring, screening og tests både før, under og efter indrejse. 

Vær opmærksom på, at flyselskaberne ved alle afgange fra Danmark mod Thailand kræver et gyldigt Certificate of Entry (CoE) udstedt af de thailandske myndigheder, før boarding tillades. CoE skal søges gennem dette link.

Erhvervsrejsende skal ved indrejse i selvbetalt karantæne på udvalgte hoteller. Længden af karantænen er pt. mellem ikke mindre end 7-14 dage og er bl.a. afhængig af Covid-19-situationen på afrejsedestination, herunder om man er vaccineret mod Covid-19 med en vaccine, der er anerkendt af enten Thailand eller WHO.

Erhvervsrejsende, som har behov for indrejse til Thailand på forretningsvisum, skal som det første kontakte den thailandske ambassade i København i forbindelse med visumansøgning. 

Læs afsnittet ”Rejserestriktioner” og relevante underafsnit, da mere generelle retningslinjer også gælder for erhvervsrejsende.

Rejserestriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Indrejserestriktioner

Thailand har indført undtagelsestilstand.

Nedenstående 11 persongrupper kan indrejse til Thailand. Ved indrejse findes der dog en lang række krav til dokumentation, forsikringer, screening og tests både før, under og efter indrejse.  

Alle grupper skal ved indrejse følge de thailandske myndigheders anvisninger og pt. tilbringe ikke mindre end 7-14 dage i obligatorisk karantæne på specielle karantænefaciliteter eller på udvalgte hoteller. 

Læs mere nedenfor under overskriften ’Karantæne- og testregler’.

Vær opmærksom på, at flyselskaberne ved alle afgange fra Danmark mod Thailand kræver et gyldigt Certificate of Entry (CoE) udstedt af de thailandske myndigheder, før boarding tillades. CoE skal søges gennem dette link.

 • Thailandske statsborgere
 • Personer inviteret af den thailandske regering
 • Ikke-thailandske statsborgere, der er ægtefælle, forældre eller børn af en thailandsk statsborger
 • Ikke-thailandske statsborgere, der har gyldig opholdstilladelse i Thailand
 • Ikke-thailandske statsborgere, der har en gyldig arbejdstilladelse i Thailand inklusiv deres ægtefælle og børn
 • Transportører af nødvendige varer
 • Besætningsmedlemmer på indrejse til Thailand
 • Ikke-thailandske statsborgere, der er studerende ved uddannelsesinstitutioner som er godkendt af de thailandske myndigheder, inklusiv studerendes forældre
 • Ikke-thailandske statsborgere, der har behov for medicinsk behandling i Thailand inklusiv deres ledsagere
 • Personer i diplomatiske missioner, konsulære anliggender, internationale organisationer, regeringsrepræsentanter, udenlandske myndigheder, der arbejder i Thailand, eller enkeltpersoner i andre internationale agenturer inklusiv deres ægtefælle, forældre eller børn
 • Ikke-thailandske statsborgere, der har tilladelse til at rejse til Thailand under særlig aftale. Dette gælder nu også for turister. Se mere på den thailandske ambassade i Københavns hjemmeside her

Du kan finde den thailandske ambassades kontaktoplysninger på følgende link: www.thaiembassy.dk 

 

Landegrænserne mod Malaysia, Cambodja, Myanmar og Laos, er under undtagelsestilstanden lukkede.

 

Der findes ingen særlige grænserestriktioner ved indførsel af varer eller tjenesteydelser.

Det danske coronapas for COVID-19 vaccination

Rejsende, som er vaccineret mod Covid-19, er ikke undtaget indrejserestriktionerne ved indrejse til Thailand. Dog er det muligt, at det har indflydelse på længden på den påkrævede karantæne.

Læs mere om coronapasset her.

Karantæne- og testregler

Alle grupper skal ved indrejse følge de thailandske myndigheders anvisninger og tilbringe ikke mindre end 7-14 dage i obligatorisk karantæne på specielle karantænefaciliteter eller på udvalgte hoteller. 

Længden på karantænen fastsættes løbende af de thailandske myndigheder og er bl.a. afhængig af Covid-19-situationen på afrejsedestination, herunder om man er vaccineret mod Covid-19 med en vaccine, der er anerkendt af enten Thailand eller WHO.

Spørgsmål til længden på karantænen samt anerkendt dokumentation for vaccination henvises til den thailandske ambassade i København.

Interne rejserestriktioner

Nye interne rejserestriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor løbende holde dig opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Find mere information om tiltag i de enkelte provinser i følgende link: TAT Newsroom

Transitmuligheder

Det er muligt at rejse i transit gennem Suvarnabhumi lufthavnen i Bangkok under visse forudsætninger. Læs mere på de thailandske luftfartsmyndigheders hjemmeside.

Lokale restriktioner

Thailand oplever i øjeblikket et udbrud af Covid-19 smitte. De thailandske myndigheder har igangsat tiltag for at få smitten inddæmmet. Disse tiltag varierer afhængig af provins, hvorfor man bør holde sig nøje opdateret om de lokale myndigheders anvisninger.

Find mere information om tiltag i de enkelte provinser på følgende link: TAT Newsroom

Afhængig af situationens udvikling, kan det forventes, at der indføres nye restriktioner med meget kort varsel. Ligesom der kan ske lempelser af eksisterende restriktioner.

Udgangsforbud

Der er for nuværende ikke landsdækkende udgangsforbud i Thailand.

Forsamlingsforbud

Der er stadigvæk fastsat en række restriktioner i forhold større forsamlinger, herunder afstandskrav og antal m2 pr. person ved afholdelse af konferencer, udstillinger, sportsarrangementer og lignende tillige med krav om anvendelse af mundbind.

Hvis du bliver syg

Hvis du får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, imens du rejser i udlandet, bør du hurtigst muligt kontakte dit rejse- og/eller forsikringsselskab.

Du bør derudover følge de lokale myndigheders anvisninger.

Du bør også kontakte de thailandske sundhedsmyndigheders coronavirus/COVID-19 hotline ved at ringe 1422 (kun fra thailandske telefonnumre) samt følge de officielle anbefalinger fra de lokale sundhedsmyndigheder.

Hvis de lokale myndigheder beder dig om at gå i karantæne eller tage andre forholdsregler, bør du følge deres anvisninger. Du bør også samarbejde med de lokale myndigheder om kontaktopsporing, hvis det bliver relevant.

Udenrigsministeriet kan ikke påvirke de restriktioner, som andre lande vælger at indføre for at forhindre videre smittespredning.

Du kan altid kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (bbb@um.dk / +45 3392 1112), hvis du har brug for rådgivning.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver syg i udlandet.  

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Læs mere om symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen.

Visum og opholdstilladelse

Dit visum eller andet opholdsgrundlag i Thailand er altid en sag mellem dig og de thailandske myndigheder. Ambassaden skal ikke involveres.

Find mere information på immigrationsmyndighedernes hjemmeside eller ring til deres hotline på 1178.

Ambassaden fraråder på det kraftigste, at man opholder sig i Thailand uden gyldigt opholdsgrundlag. Man vil i så fald opholde sig ulovligt. Bliver man stoppet af politiet, kan man risikere at blive fængslet og udvist fra Thailand. Alle, som opholder sig i Thailand, opfordres til at følge landets love og regler.

Udrejse af Thailand

Der er fortsat ingen lokale restriktioner for udrejse fra Thailand, men mulighederne er begrænsede. Den eneste reelle mulighed er med fly fra Bangkok (Suvarnabhumi Airport).

Der henvises dog til afsnittet om "Indrejse i Danmark" for yderligere information om danske indrejserestriktioner.

Testmuligheder 

Der er ikke mulighed for at blive testet i Suvarnabhumi Lufthavn; heller ikke for passagerer i transit. Dette gælder også for øvrige lufthavne i Thailand.

Ambassaden er oplyst om, at de fleste større hospitaler mod gebyr tilbyder en Covid-19-test, hvor testresultatet foreligger inden for 24 timer. For nuværende melder nogle hospitaler om begrænset testkapacitet grundet den seneste stigning i antal af Covid-19-smittede i Thailand. Man anbefales at sikre sig, at testresultatet kan foreligge tids nok til at overholde de danske indrejsekrav. 

Indrejse i Danmark

coronasmitte.dk kan du læse om krav ved indrejse i Danmark. 

Udenrigsministeriet kan ikke besvare spørgsmål om indrejse eller transit i Danmark. Sådanne spørgsmål skal stilles til Politiet. Du kan finde kontaktoplysninger og åbningstider på coronasmitte.dk.

Udenrigsministeriet kan ikke svare på sundhedsfaglige spørgsmål om coronavirus/COVID-19, vaccination eller test. Sådanne spørgsmål skal stilles til den myndighedsfælles hotline. Du kan finde kontaktoplysninger og åbningstider på coronasmitte.dk.

Der henvises til afsnittet om "Udrejse af Thailand" for yderligere information om covid-19-testmuligheder i Thailand.

Mere information

Thailands sundhedsministerium laver dagligt rapporter på COVID-19 situationen i Thailand.

Du kan se de seneste opdateringer fra det thailandske udenrigsministerium omhandlende COVID-19 (på engelsk).

Lokale myndigheders hotlines:

 • COVID-19 hotline for udlændinge: +66 (0) 9 6847 8209 / +66 (0) 9 2726 0474
 • Turistpolitiet: 1155
 • Immigrationsmyndigheder: 1178
 • Emergency medical institute: 1669
 • Suvarnabhumi Lufthavn: +66 (0) 2 723 0000
 • Don Mueang Lufthavn: +66 (0) 2 535 1111

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

De danske myndigheder har samlet informationer om den danske indsats mod coronavirus/COVID-19 på en fælles myndighedsside.

Kontakt

Du kan kontakte ambassaden i Thailand inden for almindelig åbningstid.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Thailand, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

hent app'en rejseklar

rejseklar
app’en Rejseklar har vi samlet alt, hvad
du skal vide om sikkerhed på din rejse.
Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne her på siden.

Det er dit ansvar at overholde ind- og udrejseregler i de lande, du rejser til. Det er de lokale myndigheder i de enkelte lande, der fastlægger reglerne og afgør, om du overholder dem. Derfor anbefaler vi, at du undersøger de aktuelle, lokale regler og retningslinjer, inden du rejser.

Udenrigsministeriet i København og de danske ambassader og konsulater i udlandet vil ikke kunne oplyse mere end, hvad du kan læse her på siden. Vi tilstræber, at oplysningerne på siden er opdaterede, korrekte og dækkende. Vi kan ikke drages til ansvar for evt. problemer med ind- og udrejse, uanset oplysningerne på hjemmesiden.