Spring til indhold

Coronavirus/COVID-19

Her kan du finde information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Thailand.

Senest opdateret 22-10-2020 kl. 10:00
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rejsevejledning

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Thailand som følge af COVID-19 pandemien.

Læs rejsevejledningen for Thailand.

Information om konkrete restriktioner i Thailand opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om coronavirus/COVID-19 fra danske rejsende og fastboende i udlandet.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Thailand, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside

Rejseråd til erhvervsrejse

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Thailand som følge af COVID-19 pandemien.

Det er bl.a. turistrejser, der typisk ikke er nødvendige rejser. Derimod er erhvervsrejser ofte nødvendige rejser, hvorfor erhvervsrejsende som udgangspunkt godt kan rejse i den aktuelle situation.

Det er altid op til den enkelte virksomhed at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse. Hvis virksomheden vurderer, at en konkret rejse er en nødvendig rejse, er det vigtigt, at der også foretages en konkret og individuel risikovurdering af rejsen i dialog med den enkelte medarbejder. Vi opfordrer altid virksomheden til at holde sig opdateret om lokale rejserestriktioner i forbindelse med planlægning af erhvervsrejser.

 

Den enkelte virksomhed bør minimere risikoen for, at virksomhedens medarbejdere bliver smittet med ny coronavirus/COVID-19 i udlandet. Virksomheden og den enkelte medarbejder bør derfor følge vores rejseråd til erhvervsrejser.

Læs også regeringens retningslinjer for erhvervsrejser.

Rejserestriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Rejserestriktioner

Thailand har indført undtagelsestilstand frem til den 31. oktober.

Dette betyder blandt andet at der er indrejseforbud til Thailand. Følgende 11 persongrupper er dog undtaget indrejseforbuddet. Ønskes der indrejse til Thailand bør disse persongrupper som det første kontakte den thailandske ambassade i København. Du kan finde den thailandske ambassades kontaktoplysninger i følgende link: www.thaiembassy.dk 

 • Thailandske statsborgere
 • Personer inviteret af den thailandske regering
 • Ikke-thailandske statsborgere, der er ægtefælle, forældre eller børn af en thailandsk statsborger
 • Ikke-thailandske statsborgere, der har gyldig opholdstilladelse i Thailand
 • Ikke-thailandske statsborgere, der har en gyldig arbejdstilladelse i Thailand inklusiv deres ægtefælle og børn
 • Transportører af nødvendige varer
 • Besætningsmedlemmer på indrejse til Thailand
 • Ikke-thailandske statsborgere, der er studerende ved uddannelsesinstitutioner som er godkendt af de thailandske myndigheder, inklusiv studerendes forældre
 • Ikke-thailandske statsborgere, der har behov for medicinsk behandling i Thailand inklusiv deres ledsagere
 • Personer i diplomatiske missioner, konsulære anliggender, internationale organisationer, regeringsrepræsentanter, udenlandske myndigheder, der arbejder i Thailand, eller enkeltpersoner i andre internationale agenturer inklusiv deres ægtefælle, forældre eller børn
 • Ikke-thailandske statsborgere, der har tilladelse til at rejse til Thailand under særlig aftale. Den thailandske ambassade i København har opdateret deres hjemmeside angående hvem der er inkluderet i denne kategori. Læs mere her

Disse grupper skal ved indrejse følge de thailandske myndigheders anvisninger og afsone 14 dages karantæne på specielle karantænefaciliteter eller på udvalgte hoteller.

Læs mere på de thailandske luftfartsmyndigheders hjemmeside.

Der findes endvidere en lang række krav til dokumentation, forsikringer, screening og tests både før, under og efter indrejse. Disse krav gælder for samtlige indrejsegrupper.

Indrejse betyder således grundige forberedelser for nævnte persongrupper. Se mere her.

De thailandske luftfartsmyndigheder har ligeledes indført landingsforbud (forbud mod afsætning af passagerer) for indkomne internationale passagerfly til Thailand. Dog har passagerfly, der udelukkende har passagerer fra ovenstående grupper ombord, tilladelse til at lande og afsætte passagerer.

Fragtfly, statslige/militære luftfartøjer, nødhjælpsflyvninger og repatriationsflyvninger er ligeledes undtaget landingsforbuddet.

Landegrænserne mod Malaysia, Cambodja, Myanmar og Laos, er under undtagelsestilstanden lukkede.

Der findes ingen særlige grænserestriktioner ved indførsel af varer eller tjenesteydelser.

Karantæneregler

Thailand har indført 14 dages karantæne for personer, der kommer til Thailand fra udlandet. Karantæne foregår på specielle karantænefaciliteter eller på udvalgte hoteller. 

Interne rejserestriktioner

Den thailandske regering har tidligere opfordret til at undgå rejser mellem provinser med mindre rejsen var højst nødvendig. Regeringen har nu lempet dette og meldt ud at de nøje følger befolkningens rejsemønstre og med kort varsel kan indføre rejserestriktioner.

Indenrigsfly og/eller offentlig transport, heriblandt tog, bus og metro, er reduceret.

Transitmuligheder

Det er ikke muligt at rejse i transit gennem Thailand. Visse flyselskaber mellemlander dog i Thailand uden afsætning af passagerer.

Lokale restriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Udgangsforbud

Der er ikke længere udgangsforbud i Thailand.

Forsamlingsforbud

Der er stadigvæk fastsat en række restriktioner i forhold større forsamlinger, herunder afstandskrav og antal m2 pr. person ved afholdelse af konferencer, udstillinger, sportsarrangementer og lignende tillige med krav om anvendelse af mundbind.

Bemærk: I forbindelse med et stigende antal protester og demonstrationer i flere dele af Thailand er der indført forsamlingsforbud på maksimalt fem personer i Bangkok. Forbuddet er gældende fra 15. oktober 2020.

Mundbind

Det er ikke obligatorisk at bære mundbind i Thailand, når man forlader sit hjem, men det anbefales. Kører man med offentligt transport, handler i supermarkeder/små butikker eller er i parker/sportspladser er mundbind påbudt. Det samme gælder i alle lufthavne.

Nedlukning / Genåbning

Thailand har påbegyndt fase 6 af genåbningen af samfundet. Dette betyder at stort set alle dele af det thailandske samfund er genåbnet men med en række gældende påbud om værnemidler, distancering og ekstra krav til rengøring.

Hvis du bliver syg

Hvis du får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, imens du rejser i udlandet, bør du hurtigst muligt kontakte din rejseforsikring.

Du bør også kontakte de thailandske sundhedsmyndigheders coronavirus/COVID-19 hotline ved at ringe 1422 (kun fra thailandske telefonnumre) samt følge de officielle anbefalinger fra de lokale sundhedsmyndigheder.
 
Hvis de lokale myndigheder beder dig om at gå i karantæne, bør du følge deres anvisninger.

Udenrigsministeriet kan ikke påvirke de restriktioner, som andre lande vælger at indføre for at forhindre videre smittespredning.

Du kan altid kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (bbb@um.dk / +45 3392 1112), hvis du har brug for rådgivning.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver syg i udlandet.  

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Læs mere om symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen.

Visum og opholdstilladelse

Ambassadens muligheder for assistance ifm. visumamnestiperioden

Bemærk at de thailandske myndigheders visumamnestiperiode er forlænget til den 31. oktober 2020.

Dit visum eller andet opholdsgrundlag i Thailand er altid en sag mellem dig og de thailandske myndigheder. Ambassaden skal generelt ikke involveres.

Dog kan ambassaden undtagelsesvis vurdere muligheden for at udstede et brev til dig med henblik på, at du kan søge om forlængelse af dit ophold hos de thailandske immigrationsmyndigheder. Dette kræver, at du ifølge det danske CPR har bopæl i Thailand, og at dit opholdsgrundlag er af typen ’Non-Immigrant’. Du bedes indsende dokumentation herfor til ambassaden på bkkambbor@um.dk. Vurderer ambassaden at vi kan udstede et brev til dig opkræves et sagsbehandlingsgebyr på DKK 970,-.

Hvis du er turist i Thailand, vil ambassaden derimod ikke kunne hjælpe, idet der forsat er mulighed for hjemrejse til Danmark.

Baggrund:

De thailandske myndigheder oplyste i april, at alle visumtyper med udløb efter 26. marts automatisk blev forlænget til 31. juli 2020. Dette er nu forlænget til den 31. oktober 2020. De thailandske immigrationsmyndigheder har meldt ud, at udlændinge på amnestiophold skal forlade Thailand inden denne dato, hvis de ikke inden deadline har sikret sig et nyt visum. 

Find mere information på immigrationsmyndighedernes hjemmeside eller ring til deres hotline på 1178.

Ambassaden fraråder på det kraftigste, at man opholder sig i Thailand uden gyldigt opholdsgrundlag. Man vil i så fald opholde sig ulovligt. Bliver man stoppet af politiet, kan man risikere at blive fængslet og udvist fra Thailand. Alle, som opholder sig i Thailand, opfordres til at følge landets love og regler.

I marts og april 2020 lavede ambassaden et standardbrev ifm. udbruddet af COVID-19. Det kunne man bruge, når man på daværende tidspunkt søgte om at få sit visum forlænget hos de thailandske immigrationsmyndigheder. Dengang forventede vi, at det kunne blive svært at rejse hjem til Danmark inden for den nærmeste periode. Situationen er nu en anden, og det er fuldt ud muligt at rejse til Danmark.

Under ’Rejse og Ophold’ på ambassadens hjemmeside kan du finde information om, hvad ambassaden kan hjælpe med.

Udrejse af Thailand

Der er fortsat ingen restriktioner for udrejse fra Thailand til Danmark, men mulighederne er meget begrænsede. Den eneste reelle mulighed er med fly fra Bangkok (Suvarnabhumi Airport).

Herfra er det stadigvæk muligt at købe billetter til snarlig udrejse fra Thailand mod Europa og København med mellemlanding. Undersøg mulighederne hos:

Certificate to board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort det svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark. Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board).

Indrejse i Danmark

Der blev indført kontrol ved alle Danmarks grænser lørdag den 14. marts 2020 kl. 12.00 som led i indsatsen for at hæmme spredningen af COVID-19.

Spørgsmål om indrejse i Danmark skal rettes til Rigspolitiet.

Du kan finde svar på spørgsmål om indrejserestriktioner i Danmark på Rigspolitiets COVID-19 hjemmeside.

Du kan også kontakte Politiets hotline vedrørende indrejse i Danmark: +45 7020 6044.

Certificate to board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort det svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark. Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board).

Mere information

Thailands sundhedsministerium laver dagligt rapporter på COVID-19 situationen i Thailand.

Du kan dagligt se det thailandske udenrigsministeriet opdatering omhandlende COVID-19 (på engelsk).

Lokale myndigheders hotlines:
- COVID-19 hotline for udlændinge: +66 (0) 9 6847 8209 / +66 (0) 9 2726 0474
- Turistpolitiet: 1155
- Immigrationsmyndigheder: 1178
- Emergency medical institute: 1669
- Suvarnabhumi Lufthavn: +66 (0) 2 723 0000
- Don Mueang Lufthavn: +66 (0) 2 535 1111

Du kan læse mere på lokale nyhedsmediers hjemmeside.

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

De danske myndigheder har samlet informationer om den danske indsats mod coronavirus/COVID-19 på en fælles myndighedsside.

Kontakt

Du kan kontakte ambassaden i Thailand inden for almindelig åbningstid.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Thailand eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Bestilling af NemID-nøglekort

På grund af udbruddet af coronavirus/COVID-19 kan danskere bosat i udlandet få problemer med at få tilsendt et nyt NemID-nøglekort med posten. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler derfor, at man installerer NemID nøgleapp på sin telefon.

Læs mere hos Digitaliseringsstyrelsen.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

hent app'en rejseklar

I app’en Rejseklar har vi samlet alt, hvad
du skal vide om sikkerhed på din rejse.