Spring til indhold

Coronavirus/COVID-19

Her kan du finde information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Thailand.

Senest opdateret 25.02.2021 09:15
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rejsevejledning

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til hele Thailand for at minimere risikoen for smittespredning med nye COVID-19 varianter. Vi fraråder dermed også erhvervsrejser, men med visse undtagelser.

Læs rejsevejledningen for Thailand.

Information om konkrete restriktioner i Thailand opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem fra en udenlandsrejse på coronasmitte.dk.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om coronavirus/COVID-19 fra danske rejsende og fastboende i udlandet.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Thailand, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside

Rejseråd til erhvervsrejser

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til hele Thailand. Vi fraråder dermed også erhvervsrejser, men med visse undtagelser.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem fra en udenlandsrejse på coronasmitte.dk.

Læs vores rejseråd til erhvervsrejser

Læs også regeringens retningslinjer for erhvervsrejser.

Læs om rejserestriktioner og lokale restriktioner nedenfor.

Indrejserestriktioner for erhvervsrejsende

Der er ikke indrejseforbud til Thailand for erhvervsrejsende fra Danmark, men der er en række krav til dokumentation, forsikring, screening og tests både før, under og efter indrejse. 

Vær opmærksom på, at flyselskaberne ved alle afgange fra Danmark mod Thailand kræver et gyldigt Certificate of Entry (CoE) udstedt af de thailandske myndigheder, før boarding tillades. CoE skal søges gennem dette link.

Erhvervsrejsende skal ved indrejse afsone 14 dages selvbetalt karantæne på udvalgte hoteller.

Erhvervsrejsende, som har behov for indrejse til Thailand på forretningsvisum, skal som det første kontakte den thailandske ambassade i København i forbindelse med visumansøgning. 

Læs afsnittet ”Rejserestriktioner” og relevante underafsnit, da mere generelle retningslinjer også gælder for erhvervsrejsende.

Rejserestriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Rejserestriktioner

Thailand har indført undtagelsestilstand frem til den 31. marts 2021.

Nedenstående 11 persongrupper kan indrejse til Thailand. Ved indrejse findes der dog en lang række krav til dokumentation, forsikringer, screening og tests både før, under og efter indrejse. 

Alle grupper skal ved indrejse følge de thailandske myndigheders anvisninger og afsone 14 dages karantæne på specielle karantænefaciliteter eller på udvalgte hoteller.

Vær opmærksom på, at flyselskaberne ved alle afgange fra Danmark mod Thailand kræver et gyldigt Certificate of Entry (CoE) udstedt af de thailandske myndigheder, før boarding tillades. CoE skal søges gennem dette link.

 • Thailandske statsborgere
 • Personer inviteret af den thailandske regering
 • Ikke-thailandske statsborgere, der er ægtefælle, forældre eller børn af en thailandsk statsborger
 • Ikke-thailandske statsborgere, der har gyldig opholdstilladelse i Thailand
 • Ikke-thailandske statsborgere, der har en gyldig arbejdstilladelse i Thailand inklusiv deres ægtefælle og børn
 • Transportører af nødvendige varer
 • Besætningsmedlemmer på indrejse til Thailand
 • Ikke-thailandske statsborgere, der er studerende ved uddannelsesinstitutioner som er godkendt af de thailandske myndigheder, inklusiv studerendes forældre
 • Ikke-thailandske statsborgere, der har behov for medicinsk behandling i Thailand inklusiv deres ledsagere
 • Personer i diplomatiske missioner, konsulære anliggender, internationale organisationer, regeringsrepræsentanter, udenlandske myndigheder, der arbejder i Thailand, eller enkeltpersoner i andre internationale agenturer inklusiv deres ægtefælle, forældre eller børn
 • Ikke-thailandske statsborgere, der har tilladelse til at rejse til Thailand under særlig aftale. Dette gælder nu også for turister. Se mere på den thailandske ambassade i Københavns hjemmeside her

Du kan finde den thailandske ambassades kontaktoplysninger på følgende link: www.thaiembassy.dk 

 

De thailandske luftfartsmyndigheder har endvidere i forbindelse med undtagelsestilstanden indført landingsforbud (forbud mod afsætning af passagerer) for indkomne internationale passagerfly til Thailand. Dog har passagerfly, der udelukkende har passagerer fra ovenstående grupper ombord, tilladelse til at lande og afsætte passagerer.

Læs mere på de thailandske luftfartsmyndigheders hjemmeside.

Fragtfly, statslige/militære luftfartøjer, nødhjælpsflyvninger og repatriationsflyvninger er ligeledes undtaget landingsforbuddet.

Landegrænserne mod Malaysia, Cambodja, Myanmar og Laos, er under undtagelsestilstanden lukkede.

Der findes ingen særlige grænserestriktioner ved indførsel af varer eller tjenesteydelser.

Karantæneregler

Thailand har indført 14 dages karantæne for personer, der kommer til Thailand fra udlandet. Karantæne foregår på specielle karantænefaciliteter eller på udvalgte hoteller. 

Interne rejserestriktioner

Nye interne rejserestriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor løbende holde dig opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Find mere information om tiltag i de enkelte provinser i følgende link: TAT Newsroom

Transitmuligheder

Det er ikke muligt at rejse i transit gennem Thailand. Visse flyselskaber mellemlander dog i Thailand uden afsætning af passagerer.

Lokale restriktioner

Thailand oplever i øjeblikket et udbrud af Covid-19 smitte. De thailandske myndigheder har igangsat tiltag for at få smitten inddæmmet. Disse tiltag varierer afhængig af provins, hvorfor man bør holde sig nøje opdateret om de lokale myndigheders anvisninger.

Find mere information om tiltag i de enkelte provinser på følgende link: TAT Newsroom

Afhængig af situationens udvikling, kan det forventes, at der indføres nye restriktioner med meget kort varsel. Ligesom der kan ske lempelser af eksisterende restriktioner.

Udgangsforbud

Der er for nuværende ikke landsdækkende udgangsforbud i Thailand.

Forsamlingsforbud

Der er stadigvæk fastsat en række restriktioner i forhold større forsamlinger, herunder afstandskrav og antal m2 pr. person ved afholdelse af konferencer, udstillinger, sportsarrangementer og lignende tillige med krav om anvendelse af mundbind.

Mundbind

Det er i visse provinser nu obligatorisk at bære mundmind. Overtrædelse af kravet kan medføre bøde. Kravet gør sig ikke gældende alle steder, men man anbefales at bære mundmind, når man forlader sit hjem.

Det er et generelt krav, at man bærer mundbind når man kører med offentligt transport, handler i supermarkeder/små butikker eller er i parker/sportspladser mv. Det samme gælder i alle lufthavne.

Nedlukning / Genåbning

Der er for nuværende regionale nedlukninger, ligesom der er en række gældende påbud om værnemidler, distancering og ekstra krav til rengøring.

Hvis du bliver syg

Hvis du får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, imens du rejser i udlandet, bør du hurtigst muligt kontakte dit rejse- og/eller forsikringsselskab.

Du bør derudover følge de lokale myndigheders anvisninger.

Du bør også kontakte de thailandske sundhedsmyndigheders coronavirus/COVID-19 hotline ved at ringe 1422 (kun fra thailandske telefonnumre) samt følge de officielle anbefalinger fra de lokale sundhedsmyndigheder.

Hvis de lokale myndigheder beder dig om at gå i karantæne eller tage andre forholdsregler, bør du følge deres anvisninger. Du bør også samarbejde med de lokale myndigheder om kontaktopsporing, hvis det bliver relevant.

Udenrigsministeriet kan ikke påvirke de restriktioner, som andre lande vælger at indføre for at forhindre videre smittespredning.

Du kan altid kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (bbb@um.dk / +45 3392 1112), hvis du har brug for rådgivning.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver syg i udlandet.  

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Læs mere om symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen.

Visum og opholdstilladelse

Ambassadens muligheder for assistance ifm. visumamnestiperioden

Dit visum eller andet opholdsgrundlag i Thailand er altid en sag mellem dig og de thailandske myndigheder. Ambassaden skal ikke involveres.

Find mere information på immigrationsmyndighedernes hjemmeside eller ring til deres hotline på 1178.

Ambassaden fraråder på det kraftigste, at man opholder sig i Thailand uden gyldigt opholdsgrundlag. Man vil i så fald opholde sig ulovligt. Bliver man stoppet af politiet, kan man risikere at blive fængslet og udvist fra Thailand. Alle, som opholder sig i Thailand, opfordres til at følge landets love og regler.

Udrejse af Thailand

Der er fortsat ingen lokale restriktioner for udrejse fra Thailand, men mulighederne er begrænsede. Den eneste reelle mulighed er med fly fra Bangkok (Suvarnabhumi Airport).

Der henvises dog til afsnittet om "Indrejse i Danmark" for yderligere information om danske indrejserestriktioner.

Testmuligheder 

Der er ikke mulighed for at blive testet i Suvarnabhumi Lufthavn; heller ikke for passagerer i transit. Dette gælder også for øvrige lufthavne i Thailand.

De fleste større hospitaler tilbyder mod gebyr mulighed for en Covid-19-test, hvor testresultatet foreligger inden for 24 timer.

Følgende hospitaler har bekræftet, at de kan foretage en Covid-19-test, hvor resultatet foreligger 24 timer inden boarding. Bemærk venligst, at listen ikke er udtømmende. 

Certificate to board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort det svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark. Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

Indrejse i Danmark

Med de nye skærpede indrejserestriktioner nægtes udlændinge med bopæl i udlandet som udgangspunkt indrejse i Danmark. Det betyder, at man skal have et anerkendelsesværdigt formål for indrejse i Danmark samt skal kunne fremvise en negativ COVID-19-test.

Der er endvidere indført et generelt flyveforbud mod transport af passagerer, herunder danske statsborgere, der ikke kan fremvise en negativ COVID-19-test taget inden for 24 timer før afgang. Forbuddet gælder flyvninger fra hele verden til alle danske lufthavne. Børn til og med 12 år er undtaget for testkravet, men opfordres til at blive testet. Læs mere her.

Du kan få et overblik over testmulighederne i større transitlufthavne her.

Læs mere om reglerne for indrejse i Danmark hos Politiet.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem fra en udenlandsrejse på coronasmitte.dk.

Udenrigsministeriet kan ikke besvare spørgsmål om indrejse eller transit i Danmark. 

Sådanne spørgsmål skal stilles til Politiets hotline vedrørende indrejse i Danmark (+45 7020 6044).

Der henvises til afsnittet om "Udrejse af Thailand" for yderligere information om covid-19-testmuligheder i Thailand.

Certificate to board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort det svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark. Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

Mere information

Thailands sundhedsministerium laver dagligt rapporter på COVID-19 situationen i Thailand.

Du kan dagligt se det thailandske udenrigsministeriet opdatering omhandlende COVID-19 (på engelsk).

Lokale myndigheders hotlines:

 • COVID-19 hotline for udlændinge: +66 (0) 9 6847 8209 / +66 (0) 9 2726 0474
 • Turistpolitiet: 1155
 • Immigrationsmyndigheder: 1178
 • Emergency medical institute: 1669
 • Suvarnabhumi Lufthavn: +66 (0) 2 723 0000
 • Don Mueang Lufthavn: +66 (0) 2 535 1111

Du kan læse mere på lokale nyhedsmediers hjemmeside.

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

De danske myndigheder har samlet informationer om den danske indsats mod coronavirus/COVID-19 på en fælles myndighedsside.

Kontakt

Du kan kontakte ambassaden i Thailand inden for almindelig åbningstid.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Thailand, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Bestilling af NemID-nøglekort

På grund af udbruddet af coronavirus/COVID-19 kan danskere bosat i udlandet få problemer med at få tilsendt et nyt NemID-nøglekort med posten. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler derfor, at man installerer NemID nøgleapp på sin telefon.

Læs mere hos Digitaliseringsstyrelsen.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

hent app'en rejseklar

rejseklar
app’en Rejseklar har vi samlet alt, hvad
du skal vide om sikkerhed på din rejse.
Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne her på siden.

Det er dit ansvar at overholde ind- og udrejseregler i de lande, du rejser til. Det er de lokale myndigheder i de enkelte lande, der fastlægger reglerne og afgør, om du overholder dem. Derfor anbefaler vi, at du undersøger de aktuelle, lokale regler og retningslinjer, inden du rejser.

Udenrigsministeriet i København og de danske ambassader og konsulater i udlandet vil ikke kunne oplyse mere end, hvad du kan læse her på siden. Vi tilstræber, at oplysningerne på siden er opdaterede, korrekte og dækkende. Vi kan ikke drages til ansvar for evt. problemer med ind- og udrejse, uanset oplysningerne på hjemmesiden.