Gå til indhold

Ambassadørens velkomsthilsen

Velkommen til hjemmesiden for den danske ambassade i Bangkok.

Det er mig en glæde at byde velkommen til den danske ambassade i Bangkok.

I 2018 fejrede vi 160 års diplomatiske forbindelser mellem Thailand og Danmark, men faktisk rækker de historiske kontakter mellem Thailand og Danmark tilbage til 1621, hvor det første danske skib lagde til ved Siam. Derfor kan vi i 2021 fejre 400 års forbindelser mellem Thailand og Danmark.

I de kommende år agter vi at styrke vores samarbejde yderligere for at skabe stærkere bånd mellem Danmark og Thailand. Det gør vi gennem officielle forbindelser mellem regeringerne, ved samarbejde med organisationer og virksomheder og ved aktiviteter, som fremmer kontakten mellem landene.

Vi arbejder for styrkelse af handel og økonomiske relationer mellem landene. Der er allerede mere end 100 danske firmaer i Thailand, hvilket har skabt flere tusinde job lokalt. Der er dog gode muligheder for, at stadig flere virksomheder introducerer danske løsninger i Thailand – herunder inden for fx fødevare, sundhed og klimavenlig/bæredygtig teknologi. Det er min ambition at arbejde hårdt for mere kommercielt samarbejde mellem Thailand og Danmark til fordel for begge lande.

På grund af det store antal danskere, som rejser til eller bor i Thailand og de mange thailændere, som rejser til eller bor i Danmark, lægger ambassaden også stor vægt på at yde en god borgerservice til både danskere og thailændere. På hjemmesiden kan du finde information om den konsulære assistance, som ambassaden yder til danske og thailandske borgere.

På ambassaden i Bangkok er vi derfor parate til at støtte borgere, virksomheder og organisationer med at fremme samarbejdet mellem de to lande. Ambassaden varetager endvidere forbindelserne mellem Danmark og Cambodia.

På vores hjemmeside og vores sociale medier finder du yderligere information om ambassadens arbejde, om Danmark og Thailand og om helt aktuelle aktiviteter.

Mange hilsener,

Jon Thorgaard, Danmarks ambassadør i Thailand og Cambodia.

Curriculum Vitae Jon Thorgaard