Spring til indhold

Ægteskab i Danmark

Generelle oplysninger

Før ægteskab indgås, skal det godtgøres, at ægteskabsbetingelserne er opfyldt, og vielsen må ikke foretages, før myndighederne har attesteret dette i en såkaldt prøvelsesattest. Attesten er gyldig i 4 måneder.

For yderligere oplysninger om nødvendig dokumentation og procedure i forbindelse med vielse i Danmark se følgende links:

Når I vil giftes (borger.dk)

Registreret partnerskab

To personer af samme køn kan lade deres partnerskab registrere, forudsat ægteskabsbetingelserne er opfyldt.

Derudover kræves det, at mindst en af parterne er dansk, islandsk, norsk eller svensk statsborger og har bopæl i Danmark, eller at begge parter har haft bopæl i Danmark i de seneste to år før registreringen.

To udlændinge eller to personer, der bor i udlandet, kan således ikke få deres partnerskab registreret i Danmark. (se evt. www.retsinfo.dk).

Specifikt om thailandske statsborgeres indgåelse af ægteskab i Danmark

Ambassaden har erfaring med, at de danske myndigheder kræver følgende dokumentation fra thailandske statsborgere:

  1. Fødselsattest.
  2. Civilstatusattest, udstedt af den thailandske statsborgers hjemkommune/distriktskontor.
  3. Evt. skilsmisseattest, - eller i tilfælde af tidligere ægtefælles død, dødsattest.
  4. Evt. navneændringsattest, hvis relevant.
  5. Kopi af pas.

De originale dokumenter skal forinden indgåelse af ægteskab legaliseres på følgende måde:

  1. Attesterne, og oversættelser af disse til engelsk *, legaliseres først i det thailandske udenrigsministeriums legaliseringsafdeling:

Ministry of Foreign Affairs
Department of Consular Affairs
Legalisation Division
123 Chaeng Wattana Road
Bangkok 10210

Tlf. nr.: +66 (0) 2 503-3905 til -3907 og (0)2 575-1056 til -1059.

Ved internationale opkald undlad "0".

2. Herefter legaliserer ambassaden den af legaliseringsafdelingen påførte underskrift.

*Bemærk, at ambassaden forbeholder sig ret til at afvise at legalisere en oversættelse, som er behæftet med betydningsforstyrende fejl, trods det at den allerede måtte være legaliseret i herværende udenrigsministerium.

OBS! Ambassaden kan ikke bistå med fremskaffelse af attester og legalisering af disse i det thailandske udenrigsministerium, såfremt den thailandske statsborger allerede befinder sig i Danmark, og vi anbefaler derfor, at vedkommende i så tilfælde får et familiemedlem til at hjælpe sig med fremskaffelse af den nødvendige dokumentation og efterfølgende legalisering.

Gebyr: Se "Gebyrer".