Spring til indhold

Praktikophold på ambassaden i Bangkok


*The internship positions below are available for Danish citizens or persons with a long-term connection to Denmark who are in the process of a relevant higher education and have acquired a bachelor's degree.

Danmarks ambassade i Bangkok har i øjeblikket ingen praktikanter pga. de restriktive indrejserestriktioner til Thailand. Vi glæder os til igen at byde fire praktikanter velkommen, så snart indrejsesituationen gør det muligt.

Hvis du er interesseret i et praktikophold i Thailand i efteråret 2021, er du velkommen til at fremsende en ansøgning, og vi vil se på ansøgningerne i løbet af april 2021. Tilsagn om en praktikplads til efterårssemestret 2021 vil dog være under forbehold af, at der igen er åbnet for indrejse til Thailand.

Nedenfor er et overblik over de praktikantstillinger, som vi normalt har, samt forventede arbejdsopgaver.

Ambassaden har normalt en praktikant til hvert af følgende områder:

- Politik og Public Diplomacy 

- Eksportfremme og Økonomisk Diplomati

- Regionalt eksportfremme (fokus på fødevarer, fødevarebearbejdning og landbrug)

- Kommunikation, kultursamarbejde og Public Diplomacy

Kvalifikationer

Praktikopholdet henvender sig til danske statsborgere eller personer med en længerevarende tilknytning til Danmark, som er i gang med en relevant videregående uddannelse og har erhvervet sig en bachelorgrad.

Ansøgeren forventes at være selvstændig, ansvarsbevidst, grundig og fleksibel. Gode engelskkundskaber, skriftligt som mundtligt, samt et velformuleret og fejlfrit dansk er en forudsætning. Kendskab til brug af Microsoft Office samt interesse for og fagligt kendskab til Sydøstasien vil være en fordel. Ligeledes vægtes kulturel tilpasningsevne.

Der stilles fra ambassadens side krav om en betydelig arbejdsindsats. Uafhængigt af de enkelte praktikområder forventes det, at praktikanterne er positivt indstillede og åbne over for alsidige opgaver inden for flere arbejdsområder, herunder bidrag til håndtering af de løbende administrative og rutinemæssige opgaver.

Et praktikophold på ambassaden i Bangkok giver praktikanten en introduktion til en alsidig og dynamisk arbejdsplads i et internationalt miljø.

Ud over opgaver knyttet til de enkelte praktikstillinger vil der være opgaver, som vedrører alle praktikanterne løbende – eksempelvis opdateringer af ambassadens hjemmeside.

Ansættelsesforhold
Praktikperioden i efterårssemestret er 6 måneder fra 1. august til og med 31. januar (den præcise startdato aftales individuelt med ambassaden pga. ferieafvikling i august).: I forårssemestret er perioden 6 måneder og løber fra 1. februar til og med 31. juli.

Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder et tilskud til dækning af leveomkostninger på DKK 2.500 pr. måned. Der er under opholdet mulighed for at medtage SU efter gældende regler. Praktikanten er selv ansvarlig for at finde bolig, men tidligere praktikanter kan evt. hjælpe med kontakter og rådgivning.

Praktikopholdet skal bidrage til den studerendes udvikling og uddannelse og vil blive søgt tilrettelagt på en måde, der vil kunne sikre meritoverførsel i overensstemmelse med reglerne på det gældende studiested. Det vil i et begrænset omfang være muligt at afsætte tid til at arbejde på en eventuel praktikopgave.

Den gennemsnitlige, ugentlige arbejdstid er 37 timer. Praktikanten har under praktikopholdet ret til 2,08 dages ferie pr. måneds praktik – svarende til 12 dage.

Ansøgning
Ansøgning samt CV, begge på engelsk, relevante eksamenspapirer samt evt. anbefalinger sendes i ét samlet dokument i PDF-form til ambassaden pr. digital post. Ansøgningen bedes fremsendt i ét samlet dokument som PDF fil, hvor det præciseres, hvilket arbejdsområde der søges om.

Sådan søger du:

Du kan sende digital post til ambassaden ved at anvende din e-Boks, hvor du logger på med dit NemID. Nedenfor beskrives hvordan:

- Log på e-Boks med NemID

- Klik på ’Skriv ny post’

- Klik på ’Vælg modtager’ og søg på Udenrigsministeriet

- Klik på 'Repræsentationer'

- Vælg 'Ambassaden i Bangkok'

- Skriv i emnefeltet, hvilken stilling du søger

- Klik på ’Send’ når du har skrevet din mail

Ambassaden kommunikerer primært via sikker mail – Digital Post – men kan også kontaktes via almindelig e-mail: bkkamb@um.dk   

Ønsker du at sende mails med personfølsomme oplysninger fra din egen mail-konto som fx Outlook, kan du sende sikker mail med NemID. Læs mere om, hvordan du sender en sikker e-mail fra din egen private mail-konto med NemID her: https://www.nemid.nu/dk-da/kom_i_gang_med_nemid/sikker_e-mail/send_og_modtag_sikker_e-mail/