Spring til indhold

Fængsling i Thailand

I tilfælde, hvor en dansker bliver anklaget og fængslet for overtrædelse af opholdslandets lovgivning, vil ambassaden hurtigst muligt søge at kontakte den pågældende med henblik på i første omgang at erfare, om vedkommende har behov for bistand til at få forbindelse med en advokat, pårørende i Danmark eller andet.

Med mindre den fængslede modsætter sig det, vil ambassaden besøge vedkommende og i øvrigt følge retssagens forløb.

Der opkræves ikke gebyr for ambassadens bistand i fængslingsager, men Udenrigsministeriet og ambassaden har ikke bevillingsmæssig dækning til at afholde udgifter i forbindelse med privatpersoners retssager i udlandet. Udgifter til advokatbistand, ekstraforplejning m.v. skal derfor afholdes af den pågældende selv. Gældende praksis er, at kun efter garantistillelse, fra f.eks. vedkommendes pengeinstitut i Danmark, eller efter forudgående indbetaling af beløbet fra familie og venner, kan sådanne udgifter afholdes. Se Pengeoverførsel for yderligere oplysninger.

Ambassadens tlf. nr.:

+66 (0) 2 343 1100

Ambassadens e-mail adresse: bkkamb@um.dk


Advokater i Thailand

Klik her for at komme til hjemmesiden for den britiske ambassade i Bangkok, hvor du finder en liste over velrenommerede engelsktalende thailandske advokater.