Spring til indhold

Sigtedes rettigheder i Thailand

Oplysning om den sigtedes rettigheder:

(Oversat fra thailandsk. Kilde: Royal Thai Police)

Ved arrestation

En arresteret eller anklaget person, som er varetægtsfængslet eller tilbageholdt, har ret til at informere eller bede den arresterende myndighed om hurtigst muligt at informere hans/hendes pårørende, ambassaden, eller hvem han måtte stole på, om hans fængsling eller tilbageholdelse, og om hvor han er tilbageholdt.

Desuden har han ret til følgende:

 1. At mødes og rådføre sig med sin advokat i enrum.
 2. At medbringe sin advokat, eller en anden han stoler på, ved politiforhøret.
 3. At modtage besøg eller kontakte pårørende, alt efter hvad der måtte være hensigtsmæssigt.
 4. At komme under hurtig lægebehandling, hvis han føler sig syg.

I efterforskningsperioden

 1. Den sigtede har ret til at vælge, om han ønsker at afgive forklaring eller ikke ønsker at afgive forklaring. Hvis han vælger at afgive forklaring, kan hans forklaring bruges som bevis i retten.
 2. Den sigtede har ret til at medbringe sin advokat, eller en anden som han stoler på, som bisidder under forhøret.
 3. Den sigtede har ret til at mødes med og konsultere sin advokat i enrum.
 4. Den sigtede har ret til i efterforskningsperioden at medbringe sin advokat, eller en anden som han stoler på, som bisidder ved spørgsmålene under forhørsprocessen.
 5. Til at modtage besøg eller kontakte pårørende, alt efter hvad der måtte være mest hensigtsmæssigt.
 6. Til at komme under hurtig lægebehandling, hvis han føler sig syg.

Procedure i forbindelse med ansøgning om løsladelse mod kaution (i efterforskningsperioden)

Den arresterede, eller hvilken som helst anden som er involveret, kan indgive ansøgning om løsladelse mod kaution til den eller de politifolk, som behandler sagen.

 1. Den sagsbehandlende politimand undersøger, at dokumentationen er korrekt og fuldstændig.
 2. Den sagsbehandlende politimand behandler ansøgningen om løsladelse mod kaution og afgiver anbefaling om, hvorvidt den sigtede bør løslades mod kaution eller ej.
 3. Den autoriserede politimyndighed beslutter om den sigtede kan løslades mod kaution eller ej.
 4. Hvis det besluttes, at den arresterede løslades mod kaution, vil kvittering for modtagelse af kaution og kopi af kautionskontrakten blive givet til kautionisten.
 5. En politisekretær udfærdiger politiets dagsrapport om løsladelse eller ikke-løsladelse af den sigtede.
 6. Den sigtede accepterer at aflevere sit pas til den sagsbehandlende politimand, som opbevarer det så længe den sigtede er løsladt mod kaution.