Spring til indhold

Økonomiske nøgletal

Økonomiske nøgletal

 

 

2014 2015 2016 2017  2018

BNP (reel årlig vækst) (1)

%

0,8 2,8 3,1 3,9 4,1

BNP (1)

USD Billion

404,3 395,2 407,5 455,3 505,0
Ændring i privat forbrug(1) % 0,8 2,3 2,9 3,0 4,6
Ændring i offentligt forbrug(1) % 2,8 2,5 2,2 0,1 1,8 

Landbrug/BNP(1)

Value added

% of GDP

10,2

9,1 8,5 8,3 8,1

Indusstri/BNP(1)

Value added

% of GDP

36,8 36,3 35,7  35,3 35,0

Services/BNP(1)

Value added

% of GDP

53,0 55,1 - - -

Forbrugerpriser (gen. årlig ændring) (1)

%

1,9 -0,9 0,2  0,6 0,1

Befolkning (1)

Million

67,7 68,0 68,9 69,2 69,4

BNP pr. indbygger (1)

USD

5.970 5.815 5.979 6.578

7.273

Registreret ledighed (1)

%

0.8 0,9 1,0 -

Foreign Direct Investments (FDI) (1)

USD Billion

5,0 8,9 2,8 8,0 13,2

Dansk eksport til Thailand (2)

DKK Million

1389 1598 1801 2453 2438
Dansk import fraThailand (2) DKK Million 2355 2687 2549 2727 2575

Korruptionsindeks (3)

0-100

38 38 35 37 36

 

Sources:

(1) World Bank  - https://www.worldbank.org/

(2) Statistics Denmark - http://www.dst.dk/

(3) Transparency International  - http://www.transparency.org/

(p) World Bank 'Global Economic Prospects' projection

 

Daily currency exchange rates can be found on the Danish National Bank's website - http://www.nationalbanken.dk/

The Trade Council på ambassaden kan kontaktes dagligt kl. 9:00-16:00.

 

Commercial Counsellor, Head of Trade Department

Nils Robenhagen

66 (0) 23431121
E-mail: 
nilrob@um.dk