Gå til indhold

Thailand som Marked

Den thailandske økonomi har ændret sig markant siden 1990’erne, og det er nu en helt anden, stærkere og mere global økonomi, der tackler finansielle udfordringer med vækstpakker, øget regional samhandel og større sikkerhed.

Demografi

Den thailandske befolkning er på cirka 69 mio. Tallet for indbyggere i Bangkok er usikkert, eftersom en del er registreret i deres familiers hjembyer, men det skønnes at indbyggerne i Bangkok udgør 10-12 mio. indbyggere, trods et officielt tal på kun 6 mio.

Det anslås, at 20,0 % af befolkningen i 2025 vil være over 60 år. Dette er mere end en fordobling i forhold til 2000. Forsørgerbyrden (antallet af ældre i forhold til personer i den arbejdsduelige alder) vil i perioden 2000-2025 fordobles. Der vil derfor blive en hastigt stigende efterspørgsel efter hjælpemidler til plejesektoren, samt medicin til aldersrelaterede sygdomme.  

ASEAN

Thailand grundlagde i 1967 ASEAN (the Association of Southeast Asian Nations) sammen med Indonesien, Malaysia, Filippinerne og Singapore. Sammenslutningen omfatter nu yderligere fem lande. Den førhen rent politiske dagsorden blev i 1992 suppleret af et handelssamarbejde kaldet AFTA (ASEAN Free Trade Area). Thailand er blandt de varmeste fortalere for frihandel og styrket økonomisk integration i regionen.

Thailand indgår i perspektivrige bilaterale og regionale frihandelsaftaler mellem ASEAN-landene på den ene side, og økonomiske sværvægtere som USA, Kina, Indien og Japan på den anden side. Der forhandles i øjeblikket en frihandelsaftale mellem Thailand/ASEAN og EU. Danske virksomheder bør være opmærksomme på de toldfordele, som varer produceret i Thailand har eller vil få på nøglemarkeder som følge af frihandelsaftalerne. Dette gælder selvsagt også varer produceret af udenlandsk ejede virksomheder i Thailand.  

Handel

Thailand har en række fordele for virksomheder, som ønsker at outsource produktion eller producere i udlandet. Blandt andet har Thailand – på trods af et relativt højt uddannelsesniveau – et lavt lønniveau og er i besiddelse af en ganske velfungerende infrastruktur. Derudover har Thailand som nævnt en række frihandelsaftaler, som i høj grad gør det attraktivt for udenlandske investorer at overveje Thailand næste gang, de skal foretage en investering, udbygning eller outsourcing.

Thailand bliver i Verdensbankens ”Doing Business Report” anset for at være et af de bedste steder i Asien at gøre forretning kun overgået af Singapore på ASEAN niveau og Singapore, Hong Kong og Japan i Asien-Pacific regionen. Verdensbanken bemærker desuden, at reformer inden for ejendomsregistrering, beskyttelse af investorer, skatter og international handel har forbedret forholdene for udenlandske investorer. Reformerne omfatter bl.a. et E-Told program, online skattesystemer og større beskyttelse af minoritetsaktieholdere.

Eksporten var under den økonomiske krise i 2009 hårdt ramt af samhandelspartneres økonomiske nedgang under krisen. USA (13 % af den thailandske eksport), Japan (12 %) og Kina (10 %) er Thailands største eksportmarkeder. 35 % af den thailandske eksport var negativt påvirket af disse lande alene.

For danske virksomheder, der har ambitioner om at få fodfæste på et relativt set dynamisk asiatisk marked, er der på baggrund af ovenstående både i regionalt og nationalt perspektiv grunde til at overveje Thailand.