Spring til indhold

Kørekort

På denne side kan du læse mere om, hvordan ambassadens borgerservice kan hjælpe med kørekort. Du kan desuden læse mere om kørekort i udlandet for danskere bosat i udlandet her.

Bestilling af kørekort kan kun ske ved personlig henvendelse på ambassaden i Bangkok eller konsulatet på Phuket og kun ved fremvisning af gyldigt dansk kørekort.

Ambassaden kan modtage og videresende ansøgninger om følgende typer kørekort:

 • Internationalt kørekort (gyldigt i ét år, og er kun gyldigt til kørsel i Thailand, hvis kørekortet er udstedt i medfør af Genevekonventionen 1949)
 • Fornyelse af kørekort eller erstatningskørekort for bortkommet kørekort (begge tilfælde kun borgere med fast bopæl i Danmark)

I begge tilfælde er sagsbehandlingstiden mindst en måned.

Tidsbestilling er obligatorisk. For at booke tid til kørekort klik her.

OBS: Ifølge thailandsk lovgivning skal du have enten thailandsk eller internationalt kørekort for at føre motorkøretøj. Et internationalt kørekort er gyldigt i et år, men du må maksimalt køre på dit internationale kørekort i tre måneder i Thailand. Har du fast bopæl i Thailand eller opholder du dig i landet længere end tre måneder, skal dit danske kørekort ombyttes til et thailandsk.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Almindeligt dansk/EU kørekort

Almindeligt dansk/EU kørekort
Bestilling af nyt almindeligt dansk/EU-kørekort kan kun ske ved personlig henvendelse på ambassaden i Bangkok eller konsulatet på Phuket, og kun hvis man har sædvanlig bopæl i Danmark.

Personer med sædvanlig bopæl i Danmark
Nyt dansk kørekort kan kun udstedes til personer, der har sædvanlig bopæl i Danmark. Sædvanlig bopæl betyder det sted, hvor vedkommende sædvanligvis opholder sig, dvs. mindst 185 dage inden for et kalenderår. Personer, som er registreret i det danske CPR-register med adresse i Danmark, betragtes som havende sædvanlig bopæl i Danmark.

Bestillingsprocedure
Når du møder op på ambassaden, skal du medbringe følgende:

• Dit danske kørekort
• Dit pas
• 1 stk. pasfoto
• Kopi af kvittering for indbetaling af ambassadens gebyr

Følgende ansøgningsblanket P22 udfyldt i to eksemplarer

Ekspeditionstid
Man skal påregne en ekspeditionstid på mindst en måned fra, at ansøgningen er indgivet på ambassaden, til vi modtager det nye kørekort.

Gebyr og tidsbestilling
Se venligst gebyret på bestilling af kørekort her.

Tidsbestilling er obligatorisk. For at booke tid til kørekort klik her

Personer med sædvanlig bopæl uden for Danmark
Hvis en person, der ikke har sædvanlig bopæl i Danmark, mister sit kørekort, henvises vedkommende til kørekortmyndighederne i opholdslandet for udstedelse af et nyt kørekort.

For uddybende regler, se venligst Kørekortbekendtgørelsen.

Internationalt dansk kørekort

Internationalt dansk kørekort
Ved midlertidigt ophold i Thailand i op til tre måneder skal gyldigt internationalt kørekort anvendes. Man kan ikke lovligt føre motorkøretøj i Thailand med et dansk kørekort uden også at have et gyldigt internationalt dansk kørekort.

Vi gør desuden opmærksom på, at det, ifølge thailandsk lovgivning, er lovpligtigt at have et gyldigt internationalt motorcykelkørekort for at køre hhv. scooter eller motorcykel i Thailand.

Kun internationalt kørekort, udstedt i medfør af Genevekonventionen angående international færdsel af 1949 er gyldigt til kørsel i Thailand. Internationalt kørekort, udstedt i medfør af Wienerkonventionen angående international færdsel af 1968, er ikke gyldigt til kørsel i Thailand. Det fremgår på forsiden af det internationale kørekort, hvilken konvention kørekortet er udstedt i medfør af. Se nedenfor:


Internationalt dansk kørekort udstedes kun af danske kommuner. Hvis man har behov for et internationalt kørekort, som er gyldigt fra starten af opholdet i Thailand, er det derfor nødvendigt at ansøge om internationalt kørekort hos hjemkommunen inden afrejse til Thailand.
 
Bestillingsprocedure

Når du møder op på ambassaden, skal du medbringe følgende:

 • Dit danske kørekort (ved erstatningskørekort medbringes i stedet politirapport)
 • Dit pas
 • 1 stk. pasfoto
 • Kopi af kvittering for indbetaling af ambassadens gebyr
 • Følgende ansøgningsblanket P22 udfyldt i to eksemplarer

Ekspeditionstid

Bestillinger af kørekort videresendes til København Kommunes borgerservice, da kørekort udelukkende udstedes i Danmark af de kommunale myndigheder. Det nye kørekort bliver sendt til ambassaden/konsulatet, og man skal derfor påregne en ekspeditionstid på mindst en måned fra ansøgningen er indgivet på ambassaden, til vi modtager det nye internationale kørekort. Ambassaden og konsulatet kan hverken udstede eller forlænge gyldigheden af internationale kørekort.

 

Gebyr og tidsbestilling 

Se venligst gebyret på bestilling af internationalt dansk kørekort her.

 

Tidsbestilling er obligatorisk. For at booke tid til kørekort, klik her.

 

Almindeligt thailandsk kørekort

De thailandske myndigheder oplyser, at følgende generelt skal medbringes for at kunne få et almindeligt thailandsk kørekort, hvis man er udlænding bosat i Thailand. Ambassaden anbefaler dog, at man får dette bekræftet af landtransportkontoret (Department of Land Transport) i den provins, hvor man ønsker at indgive sin ansøgning.

 • Pas med gyldigt non-immigrant visum samt kopi heraf
 • 2 pasfoto - taget inden for de seneste 6 mdr.
 • Lægeerklæring fra thailandsk læge, som bekræfter, at ansøger hverken lider af en kronisk sygdom, som gør ansøger farlig i trafikken, eller mental sygdom
 • Internationalt dansk kørekort eller en oversættelse til thailandsk af dansk/EU-kørekort
 • Enten en thailandsk arbejdstilladelse eller en attest, som bekræfter ansøgerens adresse i Thailand

For yderligere information se venligst: www.dlt.go.th (fortrinsvis på thai).

Vedr. oversættelse af dansk/EU-kørekort til thailandsk eller engelsk:

Da ambassaden ikke længere kan foretage notarialforretninger eller legaliserer danske dokumenter, vil en privat oversættelse skulle legaliseres i Danmark. Ambassaden tilbyder derfor at oversætte danske/EU-kørekort til thailandsk eller engelsk mod et gebyr - se venligst gebyret for mindre oversættelser i gebyrlisten her.

For at ambassaden kan udarbejde en oversættelse af dit kørekort, skal vi se følgende:

 • Dit originale danske kørekort
 • Kopi af dit pas
 • Kopi af kvittering for indbetaling af ambassadens gebyr

Vedr. attest med bekræftelse af adresse i Thailand:

Du kan læse mere om dine muligheder for at få udstedt en bopælsattest her. Vær venligst opmærksom på, at ambassaden kun kan udstede en attest, som bekræfter ansøgers adresse, som den er registeret i det danske CPR-register.

Thailandsk internationalt kørekort

De thailandske myndigheder oplyser, at følgende generelt skal medbringes ved ansøgning om 1-årigt thailandsk internationalt kørekort for udlændinge bosat i Thailand. Ambassaden anbefaler dog, at man får dette bekræftet af landtransportkontoret (Department of Land Transport).

 

 • Pas med gyldigt non-immigrant visum
 • 2 pasfotos - taget inden for de seneste 6 mdr.
 • Thailandsk kørekort som er gyldigt udover 1 år

Bemærk venligst at udlændinge kun kan indgive ansøgning om internationalt thailandsk kørekort ved Department of Land Transport i Bangkok.

For yderligere information se venligst: www.dlt.go.th (fortrinsvis på thai).

OBS: Den danske ambassade er ikke involveret i denne proces.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Du kan finde informationer om regler for gældende pasfoto her.

 

Alle gebyrer kan findes her

 

Tidsbestilling er obligatorisk. For at booke tid til kørekort klik her