Gå til indhold

Ambassadens borgerservice

På denne side kan du finde oplysninger om den hjælp, du kan få af Udenrigstjenesten, det vil sige Udenrigsministeriet, ambassaden og de danske konsulater, hvis du er i nød under dit ophold i udlandet.

Borgerserviceafdelingen i Bangkok yder konsulær bistand og bistår som udgangspunkt alle danske statsborgere samt udlændinge med fast bopæl i Danmark i tilfælde, hvor de kommer i nød eller har behov for ydelser under deres ophold i Thailand eller Cambodja.

Konsulær bistand omfatter blandt andet udstedelse af pas, kørekort, bistand i forbindelse med sygdom og død, fængslingssager, m.m. I nødstilfælde kan ambassaden desuden hjælpe med overførsel af penge fra referencer i Danmark (økonomisk bistand).

Bemærk venligst, at Udenrigsministeriet og ambassaderne ikke har bevillingsmæssig dækning til at afholde nogen form for udgifter i forbindelse med de nødsituationer, som danskere kommer ud for i udlandet. Det gælder, hvad enten det drejer sig om betaling af hospitalsudgifter eller hjemtransport af syge eller døde uden rejseforsikring, lån til flybillet hjem til Danmark, ekstraforplejning af fængslede, betaling af udgifter i forbindelse med retssager, herunder advokatsalærer, samt rejse- og leveomkostninger i forbindelse med evakueringer ved borgerlige uroligheder, m.m.

Som hovedregel skal der betales gebyr for ambassadens eller konsulaternes bistand, ligesom det er obligatorisk at bestille tid til konsulære tjenester. Men der er visse undtagelser, for eksempel i sager vedrørende barnebortførelser, fængslingssager, og hvor alvorlige forbrydelser er blevet begået imod danske statsborgere.

Råd og vejledning på denne hjemmeside gives med forbehold for fejl og udeladelser, og ambassaden kan ikke påtage sig noget ansvar for skader eller tab, der måtte forekomme som følge af de oplysninger, der findes på denne hjemmeside.

OBS!
Hvis du er i akutte problemer i Thailand eller Cambodja, kan du udenfor ambassadens åbningstid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter.
Ved at ringe til ambassadens telefonnummer +66 (0)2 343 1100 kan du gratis blive omstillet til det Globale Vagtcenter via den automatiske telefonsvarer. Denne hotline er bemandet med dansktalende medarbejdere 24/7.

Ambassaden kan kontaktes på:

Tlf. nr.: +66 (0) 2 343 1100.
Fax nr.: +66 (0) 2 213 1752

Ved internationale opkald undlad "0".

Borgerservice
Telefonisk henvendelse:
Mandag til torsdag fra kl. 10.00-12.00 og 13.00-15.00

 

Tidsbestilling for konsulære tjenester er obligatorisk.

Book en tid til konsulære tjenester her

Visum
Telefonisk henvendelse:
Mandag og onsdag fra kl. 13.00-14.00.

 

Tidsbestilling for indlevering af visumansøgninger er obligatorisk.

Book en tid hos VFS til visumansøgning her