Gå til indhold

Dansk pas

Konsulatet i Phuket og Phnom Penh har ikke biometriudstyr og kan derfor kun forlænge pas, udstede nødpas/provisoriske pas samt modtage ansøgninger om almindeligt pas til børn under 12 år.

 

OBS!
Fundne danske pas skal sendes til nærmeste ambassade eller konsulat.

2-årigt ekstrapas

Ekstrapas kan kun udstedes til danske statsborgere, der opholder sig i udlandet, med tilladelse fra Rigspolitiet.

Der kan kun udstedes ét ekstrapas ad gangen til ansøgeren. Det er en betingelse for udstedelse af ekstrapas, at det vil medføre betydelig ulempe eller økonomisk tab for ansøgeren, hvis udstedelse af ekstrapas nægtes.

Gyldighed:

Ekstrapas udstedes med en gyldighedstid, der afhænger af rejsens/rejsernes varighed dog maximalt 2 år, og der skal betales sædvanligt pasgebyr.

Ansøgningsvejledning:

 • Udfyld og underskriv en pasansøgning.
 • Forevis nuværende pas.
 • Firmabrev eller andet, som dokumenterer, at du har behov for et ekstrapas, medbringes.

Se venligst gebyret på pas i gebyrlisten her.

Tidsbestilling er obligatorisk. For at booke tid til pas klik her

Ekspeditionstid: ca. 3 uger. 

Afhentning:

Ved afhentning af dit nye pas skal dit gamle pas medbringes, som ambassaden annullerer, inden dit nye pas bliver udleveret. Siderne med gyldige visa i det gamle pas bliver ikke annullerede, og det gyldige visum er således stadig gældende. 

Forsendelse:

Ambassaden kan fremsende dit nye pas med anbefalet post, mod at du sender os dit gamle pas.

OBS: Ambassaden kan ikke påtage sig ansvaret for, at postforsendelser når frem.

 

Forlængelse af pas

En betingelse for forlængelse af et udløbet pas er, at det ikke er udløbet for mere end tre måneder siden.

Et pas kan kun forlænges én gang og for max. 12 måneder. Det anbefales, at du sikrer dig, at rejsemålets myndigheder godkender forlængede pas. Forlængede pas kan f.eks. ikke anvendes ved indrejse uden visum til USA.

Ambassaden kan forlænge gyldigheden af et dansk, færøsk eller grønlandsk pas.

Forlængelse gives kun i yderste nødstilfælde. Passet forlænges kun for det tidsrum, der er påkrævet og maximalt 1 år. Ansøgeren skal udfylde et ansøgningsskema for at få forlænget pas.  

Gebyr for forlængelse af pas kan findes her.

Tidsbestilling er obligatorisk. For at booke tid til forlængelse af pas klik her.

 

Provisorisk pas (Nødpas)

Et nødpas udstedes kun med gyldighed for det tidsrum, som er påkrævet af hensyn til rejsens varighed og eventuelle regler i de lande, der gennemrejses. Et nødpas er maximalt gyldigt i 12 mdr. og skal afleveres til politiet eller en dansk repræsentation (ambassade/konsulat) efter brug.

At rejse på et nødpas kan give problemer i forhold til udenlandske grænsekontrolmyndigheder. Det anbefales derfor, at du sikrer dig, at rejsemålets myndigheder godkender nødpas - også kaldet provisoriske pas. Før vidererejse tjek derfor reglerne for dine øvrige destinationer på Udenrigsministeriets hjemmeside under pas- og visumregler - her.

Bemærk: Nødpas udenfor ambassadens kontortid og på ambassadens lukkedage udstedes kun i helt særlige tilfælde (f.eks. ulykke, dødsfald eller alvorlig sygdom i familien) og altid kun efter en konkret vurdering fra Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter, som kontaktes først på tlf. +45 33921112, e-mail: [email protected]. Læs mere på udenrigsministeriets hjemmeside.

 

Kontakt ambassaden eller konsulatet

Hvis du mister dit pas, skal du kontakte ambassaden eller et konsulat for at få udstedt et nødpas eller søge om et nyt 10-årspas. Vi vil også kunne fortælle dig, om dit pas skulle være dukket op på ambassaden.

Venligst bemærk, at når du først har fået dit nye pas, enten 10-årspas eller nødpas, kan du ikke bruge det gamle pas, hvis det bliver fundet. Passet vil være registreret som stjålet/bortkommet i Rigspolitiets register og også i diverse internationale registre.

 

Ansøgningsvejledning:

 • Udfyld og underskriv en pasansøgning
 • Medbring et pasfoto (se gyldige pasbilleder her)
 • Hvis muligt, forevises legitimation.
 • Politirapport.
 • "Erklæring om bortkommet pas". Erklæringen udleveres af ambassaden.

Tidsbestilling er obligatorisk. For at booke tid til pas klik her.

Ekspeditionstid: Samme dag

 

Erstatningsvisum til Thailand:

Samtidig med nødpasset udsteder ambassaden et brev til de thailandske immigrationsmyndigheder, som bekræfter dit navn, nationalitet og det nye pasnummer.

Dette brev medbringer du sammen med dit nye nødpas til de thailandske immigrationsmyndigheder for at få indstemplet et erstatningsvisum i passet. Du skal være opmærksom på, at du ikke kan rejse ud af landet uden at have et visum i passet. Alle indrejser i Thailand bliver registreret elektronisk, og du vil derfor få indstemplet det samme visum i det nye pas, som du i sin tid fik ved indrejse i Thailand.

Thailands immigrationsmyndigheders adresse i Bangkok er følgende:

Immigration Division

Government Centre Chaeng Wattana
Building B, No. 120, Moo 3
Chaeng Wattana Road
Tungsonghong Sub-District, Laksi District
Bangkok 10210
Tlf. nr. : +66 (0) 2141 9889
Fax: +66 (0) 2143 8228
Hjemmeside: 
www.immigration.go.th

 

 

Fornyelse af pas til voksne over 18 år

For personer, som er fyldt 18 år, udstedes pas med en gyldighed på 10 år.

 

Ansøgningsprocedure:

Når du møder op på ambassaden, skal du medbringe følgende:

 • Dit nuværende pas.
 • Kopi af kvittering for indbetaling af ambassadens gebyr.

På ambassaden vil du derudover skulle udfylde og underskrive et pasansøgningsskema. Husk at oplyse dit telefonnummer og din e-mail adresse, så vi kan give dig besked, når vi har modtaget passet.

 

OBS: Ambassaden har ret til at anmode ansøgeren om at fremvise yderligere originale identifikationsdokumenter, f.eks. vielsesattest, navnebevis, indfødsretsbevis, kørekort, militærpapirer, søfartsbog, samt om at besvare kontrolspørgsmål.

Ekspeditionstid: ca. 3 uger.

Gebyr og tidsbestilling:

Se venligst gebyret på pas i gebyrlisten her.

Tidsbestilling er obligatorisk. For at booke tid til forlængelse af pas klik her.

Afhentning:

Ved afhentning af dit nye pas skal dit gamle pas medbringes, som ambassaden annullerer, inden dit nye pas bliver udleveret. Siderne med gyldige visa i det gamle pas bliver ikke annullerede, og det gyldige visum er således stadig gældende. 

Forsendelse:

Ambassaden kan fremsende dit nye pas med anbefalet post, mod at du sender os dit gamle pas.

OBS: Ambassaden kan ikke påtage sig ansvaret for, at postforsendelser når frem.

 

Pas til børn 

Børn fra 5 årsalderen forventes at kunne underskrive med deres navn. Børn fra 12 årsalderen skal endvidere afgive fingeraftryk på repræsentationens biometristation, når der ansøges om fornyelse af pas. Underskriften og fingeraftrykket overføres elektronisk til det nye pas. Det anbefales at barnet øver sin underskrift på forhånd.

 

Sådan gør du:

 

Følgende skal medbringes:

 • Begge forældres nuværende pas
 • Ansøgers nuværende pas (såfremt ansøger tidligere har fået udstedt et dansk pas)
 • Ansøgers originale fødsels-/navne- eller dåbsattest (hvis ansøgers seneste pas er udløbet inden for de sidste to år eller snart vil udløbe)
 • 1 pasansøgningsformular. Download formularen her.
 • 1 stk. pasfoto (35mm x 45mm - farve).
  Se eksempler på de nye fotoregler 
  her.
  (
  Det er ikke længere nødvendigt at medbringe pasfotos, men det kan være en fordel ved ansøgning af pas til mindre børn.)

Dokumenter som skal vedlægges ansøgningen:

 • 1 kopi af begge forældres pas
 • 1 kopi af ansøgers sidst udstedte pas (såfremt ansøger tidligere har fået udstedt et dansk pas)
 • 1 kopi af ansøgers originale fødsels-/navne- eller dåbsattest (hvis ansøgers seneste pas er udløbet inden for de sidste to år eller snart vil udløbe)
 • Begge forældre skal underskrive samtykkeerklæringen på side 2 i pasansøgningsformularen.
  Såfremt den ene forældre har den fulde forældremyndighed skal ambassaden og konsulaterne se et officielt dokument, der beviser dette.

Anden information:

 • Begge forældre skal møde op ved indlevering af pasansøgningen. 
 • Inden det nye pas kan udleveres, skal det gamle annulleres. Medbring derfor det gamle pas, når du henter det nye.

For yderligere oplysninger om dansk pas henvises til Borgerservice's hjemmeside her.

Digitalt samtykke:

Giv digitalt samtykke til pas til dit barn, hvis du ikke har mulighed for personligt fremmøde. Du kan give digitalt samtykke til, at dit barn får pas, hvis du har dansk cpr-nummer og NEM-ID. Dit barn behøver ikke at have dansk cpr-nummer.

Giv digitalt samtykke her

Særligt for førstegangspas:

Foruden ovenstående krav bedes man medbringe barnets legaliserede fødselsattest. Fødselsattesten skal være legaliseret fra både thai og dansk side.  

Forældrenes legaliserede ægteskabsattest skal indleveres, såfremt en af forældrene ikke er dansk statsborger, hvis barnet er født før d. 1. juli 2014. Børn født den 1. juli 2014 eller senere erhverver efter de gældende regler automatisk dansk statsborgerskab ved fødslen, hvis faderen, moderen eller medmoderen er dansk. 

Se informationer om legalisering her.


Gebyr og tidsbestilling:

Se venligst gebyret på pas i gebyrlisten her.

Tidsbestilling er obligatorisk. For at booke tid til forlængelse af pas klik her.

Ekspeditionstid: ca. 3 uger.

Afhentning:

Ved afhentning af det nye pas skal det gamle pas medbringes, som ambassaden annullerer, inden det nye pas bliver udleveret. Siderne med gyldige visa i det gamle pas bliver ikke annullerede, og det gyldige visum er således stadig gældende. 

Forsendelse:

Ambassaden kan fremsende det nye pas med anbefalet post, mod at du sender os det gamle pas.