Gå til indhold

Valg i Danmark

For at kunne stemme til danske valg, skal du som udgangspunkt have fast bopæl i Danmark, Grønland eller på Færøerne, men der er undtagelser for:

  • personer, som er udsendt for en dansk offentlig myndighed, herværende privat virksomhed eller forening.
  • personer, der er ansat i en international organisation, som Danmark er medlem af.
  • personer, som er udstationeret for en dansk hjælpeorganisation. 
  • personer, som studerer i udlandet. 
  • personer, der af helbredsmæssige årsager, opholder sig i udlandet. 
  • de pågældendes ægtefælle eller samlever.

Udlandsdanskere, der lever op til et af disse krav, kan søge om at komme på valglisten ved at sende en ansøgning til den danske kommune, de sidst har boet i. Dette skal gøres i god tid før et eventuelt valg.

Når der udskrives valg i Danmark har du derefter mulighed for at brevstemme på ambassaden eller et af de danske konsulater i Thailand eller Cambodja.
For yderligere oplysninger om optagelse på valglisten m.v. kan du læse på følgende sider på borger.dk og Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside