Spring til indhold

Indfødsret/Statsborgerskab

Generelt gælder det, at Udlændinge- og Integrationsministeriet håndterer sager angående indfødsret/statsborgerskab.

Ambassaden behandler ikke ansøgninger om indfødsret/statsborgerskab, men kan modtage ansøgninger herom og videresende til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Information om ansøgning og krav kan findes på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside via linket her.

Bevarelse af dansk indfødsret/statsborgerskab

Er du født i udlandet, og har du aldrig boet i Danmark, skal du søge om at bevare dit danske statsborgerskab, før du er fyldt 22 år.

Hvornår skal ansøgningen indgives?

Sagsbehandlingstiden i sager om bevis for og bevarelse af dansk statsborgerskab er på nuværende tidspunkt 10-12 måneder regnet fra ansøgningens modtagelse i ministeriet. Grundet den aktuelle sagsbehandlingstid anbefales det derfor, at ansøgningen indgives, når ansøger er fyldt 21 år.

Hvis der er tale om en sag af hastende karakter, bedes der redegøres for dette i et følgebrev, og ministeriet vil herefter tage stilling til, om ansøgningen kan hastebehandles.

Hvor skal ansøgningen indgives?

Ansøgning om bevarelse af dansk statsborgerskab kan indgives direkte til Udlændinge- og integrationsministeriet eller til den nærmeste danske repræsentation (ambassade eller konsulat). Ved indlevering af ansøgning til en dansk repræsentation betales et gebyr på DKK 200. Se venligst gebyrlisten her.

Tidsbestilling er obligatorisk. For at booke tid klik her.

Ved ansøgning om bevarelse af dansk statsborgerskab betales et gebyr på DKK 1.200 til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Yderligere information og ansøgningsskema findes her.

Yderligere information

Du kan desuden læse mere om den lovmæssige baggrund og ansøgningsprocessen på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside. Her kan du finde information om følgende:

Alle spørgsmål angående statsborgerskab bedes rettet til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Kontakt til Udlændinge- og Integrationsministeriet

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Slotsholmsgade 10, 1216 København K
+45 61 98 40 00
uim@uim.dk

Mulighed for genoptagelse af sager om dansk statsborgerskab

Orienteringsbrev om EUD-dommen

EU-domstolens dom af 12.marts 2019