Spring til indhold

Visum til Danmark og Island

Danmark er omfattet af Schengen-samarbejdet. Et visum udstedt af en dansk repræsentation er normalt gyldigt til alle Schengen-landene (Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Island, Italien, Liechtenstein, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Slo-vakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig). Danmark repræsenterer Island i visumudstedelser i Thailand.

Hvis man som udlænding ønsker at besøge Danmark for en kort periode (mindre end 90 dage), skal man have et visum, hvis man er statsborger i et visumpligtigt land. Se listen over visumpligtige lande her.

Visum gives til ophold af kortere varighed i forbindelse med forretningsbesøg, besøg hos familie og venner, turistbesøg samt sports- og kulturbegivenheder. Et visum giver normalt ret til ophold i hele Schengen.

Schengenlandene er: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Island, Italien, Liechtenstein, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Man kan højst få visum til at opholde sig i Schengen-landene i 90 dage pr. halvår. Læs mere om opholdets varighed her.

Hvis man overskrider et visums gyldighedsperiode eller forsøger at benytte et visumophold til at opnå længerevarende eller permanent ophold i Danmark, kan man blive pålagt en karensperiode på 3 eller 5 år. I karensperioden vil man ikke kunne få visum til at besøge Danmark. Læs mere om misbrug af visum her.

Hvor og hvordan skal der ansøges?

Fra 1. juli 2019 skal visumansøgning registreres og visumgebyr betales online på ApplyVisa.um.dk

Når man har registreret sin ansøgning og betalt ambassadens gebyr, skal kvitterings-følgebrevet udprintes og underskrives af ansøger og dette skal medbringes til VFS Bangkok, sammen med ansøgningen. Der skal dog først bookes tid hos VFS Bangkok før man kan indlevere de yderligere dokumenter, pas og afgive biometri.

Find check-lister til Schengenvisum-ansøgning her.

Ambassaden dækker Thailand og Cambodja. 

Book tid hos VFS Bangkok her, hvor du også kan finde information om visumansøgning til Danmark.

Book tid hos VFS Phnom Penh her, hvor du også kan finde information om visumansøgning til Danmark.

Vær venligst opmærksom på, at den Danske Ambassade har outsourcet al ekspeditionen af visumansøgninger til VFS i Bangkok. Der modtages ikke visumansøgnigner på ambassaden.

VFS Bangkok

Danish Visa Application Centre
Chamchuri Square Building
Unit 404 and 405, The Plaza 4th Floor
Phayathai Road, Pathumwan
Bangkok 10330
Telefon nr.: +66 (0) 2 118 7006
e-mail: info.dkth@vfshelpline.com

Åbningstider for indgivelse af ansøgning og telefonisk henvendelse:
Mandag til fredag: Kl. 8.00-15.00.

Åbningstider for afhentning af viserede pas:
Mandag til fredag: kl. 13.00-16.00

Der skal bestilles tid ved indgivelse af ansøgning på visumcenteret. Der kan bestilles tid på på følgende link til VFS's hjemmeside.

OBS:

Grundet Covid-19 og indrejserestriktioner til Danmark opererer Visa Application Center (VFS) med reducerede åbningstider. Læs mere på deres hjemmeside.

VFS Phnom Penh

VFS Global

Phnom Penh Tower, 12th Floor,

Preah Monivong (St. 93), Corner of St. 232,

120204 Phnom Penh, Cambodia

+855 23 964 397

 

Der skal bestilles tid ved indgivelse af ansøgning på visumcenteret. Der kan bestilles tid på på følgende link til VFS's hjemmeside.


OBS:

Grundet Covid-19 og indrejserestriktioner til Danmark opererer Visa Application Center (VFS) med reducerede åbningstider. Læs mere på deres hjemmeside.

 

Man kan tidligst indgive ansøgning om visum 6 måneder før, at man ønsker at indrejse.

Det bemærkes, at der ved indgivelse af ansøgning på visumcenteret ikke er ændringer i dokumentationskravene, ligesom det fortsat er ambassaden og/eller Udlændingstyrelsen, der træffer afgørelse i sagerne.

Alle ansøgninger skal indleveres ved personligt fremmøde på visumcenteret. Ansøgninger sendt pr. post eller e-mail vil ikke blive betragtet som modtaget og vil blive returneret til ansøgeren.

For yderligere information om ansøgningprocedurer, regler, gebyrer m.v. henvises til den engelske version af ambassadens hjemmeside vedrørende ansøgning om "short stay visa".

Klager

Hvis Udlændingeservice giver afslag på en ansøgning om visum, kan ansøgeren, værten i Danmark eller en anden part i sagen klage til Justitsministeriet. På følgende link kan du læse om klagemulighederne. Det vil fremgå af Udlændingeservices afgørelse, hvordan man klager.

Husk at oplyse sagsnummer, ansøgers fulde navn, nationalitet og datoen for Udlændingeservices afgørelse.

Klager over betjeningen ved ambassaden skal sendes til Udenrigsministeriet .