Spring til indhold

Attester

Den danske ambassade kan assistere danske borgere med attesteringer af dokumenter fra officielle danske myndigheder.

    

Der er tre modeller for attesteringer:

 1. Den danske myndighed (herunder pensionskasser) sender dokumentet direkte til ambassaden på engelsk. Ambassaden foretager herefter en verifikationspåtegning, hvilket koster DKK 200,-
 2. Sender den pågældende danske myndighed et dansk dokument, som ambassaden skal oversætte til engelsk og herefter udarbejde en attest, koster det timetakst DKK 970,- pr. påbegyndt time. Modtager ambassaden eksempelvis en pensionsmeddelelse direkte fra en pensionskasse, vurderes det at tage én time at udarbejde en attest
 3. Modtager ambassaden dokumenter direkte fra borgeren, skal ambassaden have informationernes rigtighed bekræftet af den pågældende myndighed, hvilket kan tage imellem 1-3 påbegyndte timer af DKK 970,-

Bopælsattester

Bopælsattester kan indhentes på to måder. Enten gennem den danske ambassade eller dit lokale immigrationskontor i Thailand.

 1. Skal ambassaden udfærdige en bopælsattest med oplysninger indhentet fra Det Centrale Personregister (CPR), koster dette timetakst DKK 970,- per påbegyndt time. Prisen er fastsat jf. bekendtgørelsen om betalingen for tjenesteydelser fra Udenrigsministeriet (se gebyrlisten her).

 2. De lokale immigrationskontorer i Thailand kan også udstede en bopælsattest, men procedurerne kan variere fra kontor til kontor. Undersøg derfor, hvilke dokumenter dit lokale kontor skal bruge til attesten.

  De fleste kontorer efterspørger følgende:
  1. Udfyldt ansøgningsskema
  2. To kopier af følgende:
   • Forsiden af dit pas
   • Siden med dit visum til Thailand
   • Siden med dato for ankomst til Thailand
   • Evt. dit ”departure”-kort
  3. To stk. pasfoto
  4. To kopier af et dokument, som beviser din bopæl f.eks. lejekontrakt, arbejdstilladelse, eller andet relevant dokument. Medbring original i tilfælde af, det efterspørges.

Prisen varierer afhængigt immigrationskontor, men jævnfør ambassadens tilgængelige oplysninger koster en bopælsattest typisk 40-100 Dkk