Spring til indhold

Nødpas/Provisorisk pas

Ambassaderne har i dag kun mulighed for selv at udstede denne type pas, idet alle andre pas udstedes i Danmark.

Det provisoriske pas består af et enkelt papirark foldet tre gange i format 88 mm x 125 mm. Passet indeholder persondataside, 3 viseringssider og 2 tekstsider.

Ambassaden kan efter ansøgning udstede et provisorisk pas, når det - f.eks. af tidsmæssige grunde - ikke vil være muligt at udstede et nyt almindeligt pas eller forlænge gyldigheden af et eksisterende pas, f.eks. ved bortkomst/tyveri.

Ønsker ansøgeren at indgive ansøgning om et nyt almindeligt pas samtidig med udstedelsen af det provisoriske pas, skal det provisoriske pas annulleres ved afhentning af det nye almindelige pas.

Det provisoriske pas er anmeldt overfor de udenlandske grænsekontrolmyndigheder på lige fod med det danske rejsepas, men det kan alligevel ikke ganske udelukkes at (videre)rejse på et provisorisk pas eventuelt kan give anledning til problemer ved visse rejsemål, jf. Udenrigsministeriets hjemmeside Pas og Visum.

Passets gyldighed:

Et provisorisk pas udstedes kun med en gyldighed for det tidsrum, der er påkrævet af hensyn til rejsens varighed og eventuelle regler i de lande, der skal gennemrejses, men ikke ud over 1 år. Det bliver som udgangspunkt inddraget ved indrejsen i Danmark.

Ansøgningsvejledning:

  • Udfyld og underskriv 1 pasansøgning (PDF).
  • 1 pasfoto i passtørrelse (for specifikationer se følgende her).
  • Hvis muligt, forevises legitimation.
  • Hvis det gamle pas er stjålet, forevises politirapport, og der udfyldes en "Erklæring om bortkommet pas". Erklæringen udleveres af ambassaden.

Gebyr: Se "gebyrer".

Ekspeditionstid: Samme dag.

Erstatningsvisum til Thailand:

Samtidig med det provisoriske pas udsteder ambassaden et brev til de thailandske immigrationsmyndigheder, som bekræfter dit navn, nationalitet og det nye pasnummer.

 

Dette brev medbringer du sammen med dit nye provisoriske pas til de thailandske immigrationsmyndigheder for at få indstemplet et erstatningsvisum i passet. Du skal være opmærksom på, at du ikke kan rejse ud af landet uden at have et visum i passet. Alle indrejser i Thailand bliver registreret elektronisk, og du vil derfor få indstemplet det samme visum i det nye pas, som du i sin tid fik ved indrejsen i Thailand.

Immigrationsmyndighedernes adresse i Bangkok er følgende:

Immigration Division

Government Centre Chaeng Wattana
Building B, No. 120, Moo 3
Chaeng Wattana Road
Tungsonghong Sub-District, Laksi District
Bangkok 10210
Tlf. nr. : +66 (0) 2141 9889
Fax: +66 (0) 2143 8228
Hjemmeside: www.immigration.go.th

Kontortid: Mandag til fredag fra kl. 8.30 - 16.30.