Gå til indhold

Kriseberedskab

Kære dansker i Thailand,

Som bekendt kan alvorlige krisesituationer opstå med kort varsel og med uforudsete konsekvenser.

Som et led i Udenrigsministeriets generelle beredskabsplanlægning følger her ambassadens vejledning til, hvordan man bør forholde sig i en eventuel krisesituation i Thailand.

Selvom man i sagens natur vanskeligt kan forudse og planlægge sig ud af akut opståede kriser, viste tsunamien i 2004, at der også i et ellers normalt fredeligt land som Thailand er et behov for at være forberedt på nødsituationer.

Centrale redskaber for ambassaden i dens bistand til danskere før og under en krisesituation er den såkaldte ”Dansker-liste” og ”Frivilliglisten”. Danskerlisten er en digital fortegnelse over herboende danskere med navn, adresse, telefonnumre (fastnet og mobil) og andre kontaktoplysninger. Danskerlisten giver os mulighed for hurtigt at komme i kontakt med danske statsborgere, og den bruges også til udsendelse af nyheder og information fra ambassaden. Jeg vil derfor gerne opfordre til, at alle danskere i Thailand, der ikke allerede har gjort det, lader sig registrere på listen, og at vi sammen sørger for at orientere nyankomne om denne mulighed.

Frivilliglisten dækker over danskere, som kan tilbyde bistand af forskellig art i en krisesituation. Tilmeldingsskemaet findes til højre i menuen.

Afslutningsvis vil jeg gerne understrege, at opdatering af beredskabsvejledningen udsendes som et led i en generel beredskabsplanlægning, og at udsendelsen af den opdaterede vejledning ikke betyder, at ambassaden forventer, at en krisesituation er under opsejling. Beredskabsvejledningen vil blive opdateret én gang om året.

Med venlig hilsen
Jon Thorgaard
Ambassadør

Hvis du er i Thailand og har brug hjælp og rådgivning i en nødsituation, kan du ringe direkte til det globale vagtcenter (+45 3392 1112) i København, som er i løbende kontakt med ambassaden.

Danskerlisten:

Her finder du en genvej til registrering på danskerlisten.