Gå til indhold

Råd til danskere i Thailand i tilfælde af en krisesituation

Danskere i Thailand opfordres til at registrere sig på Udenrigsministeriets Danskerliste, klik her.

Danskerlisten kan bruges ved både korte rejser og længerevarende ophold i udlandet. Det nye system minder automatisk brugeren om at opdatere sine oplysninger senest 12 måneder efter sidste logon.

Du får adgang til Danskerlisten via et selvvalgt ID og password eller NemID.

Hvis du har brug for hjælp vedrørende Danskerlisten, kan du kontakte Udenrigsministeriets Borgerservice ([email protected], tlf. nr. +45 3392 1112).

Forholdsregler i tilfælde af en alvorlig nødsituation

Generelle råd

I en alvorlig nødsituation vil det normalt være bedst og sikrest at blive hjemme inden døre, forholde sig i ro og jævnligt følge situationen gennem lokale og internationale medier, så som aviser, radio og tv samt internet, herunder Udenrigsministeriets rejsevejledning og ambassadens hjemme- og Facebookside. Børn bør holdes hjemme fra skole, og voksne bør nøje overveje, om det er tilrådeligt at gå på arbejde. Færdsel udendørs efter mørkets frembrud bør så vidt muligt undgås. Hvis det er nødvendigt at rejse inden for eller igennem et kriseramt område, bør dette ikke ske alene, og en kontaktperson, f.eks. andre danske/nordiske statsborgere i lokalområdet, eller evt. ambassaden, bør underrettes om rejserute med tidsangivelser. Anvisninger fra politi og militær, herunder ved vejspærringer, bør altid følges. Udgangsforbud bør altid overholdes meget stramt.

Det kan overvejes, om det vil være hensigtsmæssigt at flytte sammen med andre danskere eller nordiske statsborgere i området, evt. tæt på lufthavn. Medmindre myndighederne, ambassaden eller andre udenlandske repræsentationer tilråder det, bør mange personer dog ikke samles på ét sted. Skulle det blive aktuelt at samle danske og eventuelt andre nordiske statsborgere, bør madrasser, tæpper, proviant, etc. samt centrale dokumenter som beskrevet i nedenstående medbringes.

I tilfælde af (risiko for) kemisk udslip eller anden alvorlig luftforurening tilrådes det at gå inden døre, lukke alle døre, vinduer og ventilationsanlæg mv. samt beskytte åndedrættet ved hjælp af våde lommetørklæder, håndklæder eller lign. Der bør lyttes til radio/TV og tjekke på internet.

I en beredskabsfase kan det være tilrådeligt at sikre sig

 • at alle nødvendige identitetspapirer er umiddelbart tilgængelige, herunder gyldigt pas, kørekort, vaccinationskort, (rejse)forsikringer m.m. Desuden anbefales det at man har et mindre lager af pasfotos,
 • at man har en tilstrækkelig beholdning af kontanter, herunder små sedler i lokal og udenlandsk valuta,
 • et mindre lager af madvarer (konserves og andre fødevarer, som kan holde sig uden køle og frysefaciliteter),
 • et forråd af drikkevand samt fylde badekar og andre beholdere med brugsvand,
 • at man i tilfælde af strømudfald har reservebelysning så som stearinlys, petroleumslamper, lommelygter og andre batteridrevne lamper (med et ekstra lager af batterier). Ekstra gasflasker til madlavning,
 • en batteridrevet transistorradio,
 • at mobiltelefoner er fuldt opladede. Sørg evt. for at få en mobiloplader til brug i bilen,
 • at bilens benzintank samt en eller flere reservedunke er fyldte, og at der rådes over gode autokort/GPS,
 • en førstehjælpskasse,
 • adresse og telefonnummer på nærmeste hospital,
 • telefonnumre og adresser på nærmeste politistation og brandvæsen.

I øvrigt tilrådes det at være forberedt på eventuelt at skulle deltage i en pludselig evakuering og i den forbindelse have færdigpakket det mest nødvendige, man vil søge at tage med sig. Det må påregnes, at man i en evakueringssituation kun kan medbringe en yderst begrænset mængde bagage.

Det tilrådes generelt at holde tæt kontakt med andre danskere eller nordiske statsborgere i området.

Vejledning og hjælp fra ambassaden

I en beredskabs-/nødsituation er det vigtigt at holde kontakt med den danske ambassade i Bangkok og/eller konsulatet i Phuket. Kontaktoplysninger forefindes i slutningen af denne vejledning. Ambassaden vil søge at holde tæt kontakt med konsulaterne med henblik på også herigennem at videreformidle information, råd og vejledninger.

Det vil dog kunne forventes, at kommunikationsnettet, herunder telefonnettet, ikke virker optimalt, og ikke mindst ambassadens telefonforbindelse kan forventes at blive belastet. I en alvorlig nødsituation vil ambassaden i det omfang, det er muligt benytte sig af elektronisk kommunikation. Det er derfor særligt vigtigt, at ambassaden har oplysning om danskeres e-mail adresser og mobiltelefonnumre.

Så vidt det er muligt vil ambassaden kunne give råd om:

 • hvordan danske statsborgere bør forholde sig;
 • hvilke evakueringsalternativer, der bør vælges, såfremt evakuering bliver nødvendig.

Ambassaden vil endvidere bl.a. kunne yde hjælp med:

 • udstedelse af nødvendige dokumenter i forbindelse med udrejse/evakuering;
 • formidling af kontakt til pårørende i Danmark;
 • anvisning af hospital og læger i tilfælde af sygdom eller ulykkestilfælde, idet omkostninger i forbindelse med sygdom eller ulykkestilfælde dog påhviler den enkelte.

Kontaktinformationer

Den Danske Ambassade i Bangkok

10, Sathorn Soi 1
South Sathorn Road
Bangkok 10120
Tlf. nr.: (+66) 02 343 1100. Vil ved opkald uden for kontortid blive viderestillet til døgnbemandet 24/7 center i Udenrigsministeriet.
Fax nr: (+66) 02 213 1752
E-mail: [email protected]

 

Det danske konsulat i Phuket

Konsul Søren Nutzhorn Hede

59/148 Moo 7, Sai Yuan Road,

T. Rawai, A. Muang, Phuket 83130

Tlf. nr.: +66 (0) 828446482

E-mail: [email protected]

 

Det danske konsulat i Phnom Penh

Konsul Kjeld Olsen

Adresse:

Car4you Co., Ltd

#11 Hanoi Boulevard

Phum Banla Saeit, Sangkat Khmounh, Khan Sen Sok,

120803 Phnom Penh.

Cambodja

 

Tlf. nr: +855 9922 6603
E-mail: [email protected]

 

Udenrigsministeriet

Det Globale Vagtcenter

Tlf. nr. +45 33 92 11 12 (døgnet rundt - alle dage)

Udenrigsministeriets hjemmeside: klik her