Spring til indhold

Udstedelse af dansk pas

Siden 1. januar 2012 skal du til ambassaden i Bangkok eller til Danmark for at få nyt pas, fordi nye danske pas skal indeholde digitalt foto, fingeraftryk og underskrift, også kaldet biometri. Dit nuværende pas er dog stadig gyldigt indtil udløbsdatoen.

Konsulatet i Phuket har ikke biometriudstyr og kan derfor kun forlænge pas, udstede nødpas/provisoriske pas samt modtage ansøgninger om almindeligt pas til børn under 12 år.

 

Tidsbestilling er obligatorisk. For at booke tid til pas klik her

 

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

2-årigt ekstrapas

Ekstrapas kan kun udstedes til danske statsborgere, der opholder sig i udlandet, med tilladelse fra Rigspolitiet.

Der kan kun udstedes ét ekstrapas ad gangen til ansøgeren. Det er en betingelse for udstedelse af ekstrapas, at det vil medføre betydelig ulempe eller økonomisk tab for ansøgeren, hvis udstedelse af ekstrapas nægtes.

Gyldighed:

Ekstrapas udstedes med en gyldighedstid, der afhænger af rejsens/rejsernes varighed dog maximalt 2 år, og der skal betales sædvanligt pasgebyr.

Ansøgningsvejledning:

Udfyld og underskriv en pasansøgning.

Forevis nuværende pas.

Firmabrev eller andet, som dokumenterer, at du har behov for et ekstrapas, medbringes.

Se venligst gebyret på pas i gebyrlisten her.

Tidsbestilling er obligatorisk. For at booke tid til pas klik her

Ekspeditionstid:

Ekspeditionstiden er ca. 3 uger, da passet udstedes i Danmark.

Det nye pas sendes til ambassaden. Husk at oplyse dit telefonnummer eller din e-mail adresse på ansøgningen, så vi kan give dig besked, når vi har modtaget passet.

Hvis du ved, allerede når du ansøger om nyt pas, at du ikke vil opholde dig i Thailand længe nok til at kunne nå at modtage det nye pas, kan du anmode om, at passet bliver sendt til en anden dansk ambassade eller en kommune i Danmark. Dette bedes du dog gøre opmærksom på ved indgivelse af ansøgningen. 

Hvis du allerede har et ekstrapas, skal du medbringe dette, når du afhenter det nye, da ambassaden skal annullere det gamle ekstrapas, inden det nye kan udleveres til dig. Det annullerede ekstra pas bliver givet tilbage til dig sammen med det nye pas. Siderne med gyldige visa i det gamle pas bliver ikke annullerede, og er således stadig gyldige. Vi anbefaler dog, at de gyldige visa snarest belejligt overføres til det nye pas.

Forlængelse af pas

En betingelse for forlængelse af et udløbet pas er, at det ikke er udløbet for mere end tre måneder siden.

Et pas kan kun forlænges én gang og for max. 12 måneder. Det anbefales, at du sikrer dig, at rejsemålets myndigheder godkender forlængede pas. Forlængede pas kan f.eks. ikke anvendes ved indrejse uden visum til USA.

Ambassaden kan forlænge gyldigheden af et dansk, færøsk eller grønlandsk pas.

Forlængelse gives kun i yderste nødstilfælde. Passet forlænges kun for det tidsrum, der er påkrævet og maximalt 1 år. Ansøgeren skal udfylde et ansøgningsskema for at få forlænget pas.  

Gebyr for forlængelse af pas kan findes her.

Tidsbestilling er obligatorisk. For at booke tid til forlængelse af pas klik her.

Hvis du mister dit pas

Et nødpas udstedes kun med gyldighed for det tidsrum, som er påkrævet af hensyn til rejsens varighed og eventuelle regler i de lande, der gennemrejses. Et nødpas er maximalt gyldigt i 12 mdr. og skal afleveres til politiet eller en dansk repræsentation (ambassade/konsulat) efter brug.

At rejse på et nødpas kan give problemer i forhold til udenlandske grænsekontrolmyndigheder. Det anbefales derfor, at du sikrer dig, at rejsemålets myndigheder godkender nødpas - også kaldet provisoriske pas. Før vidererejse tjek derfor reglerne for dine øvrige destinationer på Udenrigsministeriets hjemmeside under pas- og visumregler - her.

Bemærk: Nødpas udenfor ambassadens kontortid og på ambassadens lukkedage udstedes kun i helt særlige tilfælde (f.eks. ulykke, dødsfald eller alvorlig sygdom i familien) og altid kun efter en konkret vurdering fra Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter, som kontaktes først på tlf. +45 33921112, e-mail: BBB@um.dk. Læs mere på udenrigsministeriets hjemmeside:  http://um.dk/da/rejse-og-ophold/hvis-uheldet-er-ude/tyveri-og-roeveri.

Kontakt ambassaden eller konsulatet

Hvis du mister dit pas, skal du kontakte ambassaden eller et konsulat for at få udstedt et nødpas eller søge om et nyt 10-årspas. Vi vil også kunne fortælle dig, om dit pas skulle være dukket op på ambassaden.

Venligst bemærk, at når du først har fået dit nye pas, enten 10-årspas eller nødpas, kan du ikke bruge det gamle pas, hvis det bliver fundet. Passet vil være registreret som stjålet/bortkommet i Rigspolitiets register og også i diverse internationale registre.

Nødpas

Et nødpas består af et enkelt papirark foldet tre gange i format 88 mm x 125 mm.

Passet indeholder persondataside, 3 viseringssider og 2 tekstsider.

Ambassaden kan efter ansøgning udstede et nødpas, når det - f.eks. af tidsmæssige grunde - ikke vil være muligt at udstede et nyt almindeligt pas.

Bestilling af nyt pas

Ønsker ansøgeren at indgive ansøgning om et nyt almindeligt pas samtidig med udstedelsen af nødpasset, skal nødpasset annulleres ved afhentning af det nye almindelige pas.

Ansøgningsvejledning:

Udfyld og underskriv en pasansøgning

Medbring et pasfoto (se gyldige pasbilleder her)

Hvis muligt, forevises legitimation.

Hvis det gamle pas er stjålet, forevises politirapport, og der udfyldes en "Erklæring om bortkommet pas". Erklæringen udleveres af ambassaden.

Tidsbestilling er obligatorisk. For at booke en tid til pas klik her

Ekspeditionstid: Samme dag

Erstatningsvisum til Thailand:

Samtidig med nødpasset udsteder ambassaden et brev til de thailandske immigrationsmyndigheder, som bekræfter dit navn, nationalitet og det nye pasnummer.

Dette brev medbringer du sammen med dit nye nødpas til de thailandske immigrationsmyndigheder for at få indstemplet et erstatningsvisum i passet. Du skal være opmærksom på, at du ikke kan rejse ud af landet uden at have et visum i passet. Alle indrejser i Thailand bliver registreret elektronisk, og du vil derfor få indstemplet det samme visum i det nye pas, som du i sin tid fik ved indrejse i Thailand.

Thailands immigrationsmyndigheders adresse i Bangkok er følgende:

Immigration Division

Government Centre Chaeng Wattana
Building B, No. 120, Moo 3
Chaeng Wattana Road
Tungsonghong Sub-District, Laksi District
Bangkok 10210
Tlf. nr. : +66 (0) 2141 9889
Fax: +66 (0) 2143 8228
Hjemmeside: www.immigration.go.th

 


Fornyelse af pas til voksne over 18 år

For personer, som er fyldt 18 år, udstedes pas med en gyldighed på 10 år.

 

Ansøgningsprocedure:

Når du møder op på ambassaden, skal du medbringe følgende:

 • Dit nuværende pas
 • Kopi af kvittering for indbetaling af ambassadens gebyr

På ambassaden vil du derudover skulle udfylde og underskrive et pasansøgningsskema. Husk at oplyse dit telefonnummer og din e-mail adresse, så vi kan give dig besked, når vi har modtaget passet.

 

OBS: Ambassaden har ret til at anmode ansøgeren om at fremvise yderligere originale identifikationsdokumenter, f.eks. vielsesattest, navnebevis, indfødsretsbevis, kørekort, militærpapirer, søfartsbog, samt om at besvare kontrolspørgsmål.

 

Afhentning:

Ved afhentning af det nye pas skal du medbringe det gamle pas, som ambassaden annullerer, inden det nye pas bliver udleveret til dig. Hvis du har gyldige visa i dit gamle pas, gives dette tilbage til dig. Siderne med gyldige visa i det gamle pas bliver ikke annullerede, og det gyldige visum er således stadig gældende.

Ambassaden anbefaler dog, at de gyldige visa snarest belejligt overføres til det nye pas.

 

Forsendelse:

 Ambassaden kan fremsende dit nye pas med anbefalet post, når det ankommer til ambassaden, mod at du sender os dit gamle pas.

Hvis du ved, allerede når du ansøger om nyt pas, at du ikke vil opholde dig i Thailand længe nok til at kunne nå at modtage det nye pas, kan du anmode om, at passet bliver sendt til en anden dansk ambassade efter eget valg. Dette bedes du dog gøre opmærksom på ved indgivelse af ansøgningen. Du skal være opmærksom på, at du ved afhentning af passet på den anden ambassade vil blive opkrævet et gebyr.

 

OBS: Ambassaden kan ikke påtage sig ansvaret for, at postforsendelser når frem.

Ekspeditionstid:

Dit nye pas bliver produceret i Danmark, og man skal derfor påregne en ekspeditionstid på ca. 3 uger fra, at ansøgningen er indgivet på ambassaden, til vi modtager dit nye pas.

 

Gebyr og tidsbestilling:

Se venligst gebyret på pas i gebyrlisten her.

 

Tidsbestilling er obligatorisk. For at booke tid til pas klik her

Husk at der også er mulighed for (ofte billigere) at få udstedt pas hos en kommune i Danmark. Man behøver ikke at være bosiddende i kommunen, oplys blot at du er bosiddende i udlandet.

Pas til børn

Børn, som er danske statsborgere, kan få udstedt pas. Siden 2004 skal børn have udstedt selvstændigt pas, og kan ikke længere rejse på forældrenes pas.

Et barn, der fødes i udlandet, er dansk statsborger ved fødslen hvis (børn født før 1. juli 2014):

 1. begge forældre er danske statsborgere,
 2. moderen er dansk statsborger, eller
 3. faderen er dansk statsborger og barnet er født i ægteskab eller forældrene er blevet gift inden barnet fyldte 18 

Et barn, der fødes i udlandet, er dansk statsborger ved fødslen hvis (børn født 1. juli 2014 eller senere):

1.    en af forældrene (eller medmoren) er dansk, uafhængigt af om forældrene er gift eller ej. 

Gyldighed:

 • For børn mellem 0 - 2 år udstedes pas med en gyldighed, der normalt ikke overstiger 2 år.
 • Pas til børn mellem 2 - 18 år udstedes med en gyldighed på 5 år.

Det er et krav, at barnet møder personligt op. Det gælder også nyfødte. Er der delt forældremyndighed, skal begge forældre møde personligt sammen med barnet, da begge forældre skal give skriftligt samtykke til pasudstedelsen, med mindre en af forældrene giver samtykke digitalt (se nedenfor). Hvis en forælder har eneforældremyndigheden over et barn, skal der kunne fremvise dokumentation herfor.

Ambassaden gør i øvrigt opmærksom på at barnet, hvis det er født i udlandet og ikke har været bosat i Danmark, ikke vil få tildelt et dansk personnummer. Dansk personnummer tildeles først efter tilmelding til et dansk folkeregister.

Digitalt samtykke:

Giv digitalt samtykke til pas til dit barn, hvis du ikke har mulighed for personligt fremmøde. Du kan give digitalt samtykke til, at dit barn får pas, hvis du har dansk cpr-nummer og NEM-ID. Dit barn behøver ikke at have dansk cpr-nummer.

Giv digitalt samtykke her

Når du har givet samtykke og signeret med NEM-ID, kan du printe en kvittering. Kvitteringen bliver også sendt til din digitale postkasse (e-boks). Samtykket er gyldigt i 90 dage

Ansøgningsvejledning:

Bemærk nedennævnte dokumentation skal forevises i original.

 • Udfyld og underskriv 1 pasansøgning (PDF). Begge forældre skal udfylde og underskrive samtykkeerklæringen, hvori I bekræfter, at I er indforstået med at jeres barn må få dansk pas.
 • Original vielsesattest (samt legaliseret oversættelse, hvis vielsesattesten ikke er på engelsk eller dansk) skal forevises og kopi skal vedlægges ansøgningen.
 • I tilfælde, hvor kun den ene af forældrene har forældremyndigheden over barnet, skal vedkommende dokumentere dette.
 • Barnets fødselsattest (samt legaliseret oversættelse, hvis attesten ikke er på engelsk eller dansk).
 • Hvis barnet har pas i forvejen forevises det nuværende pas.
 • Kopi af forældrenes pas.
 • Hvis barnet er fyldt 5 år og kan skrive, underskriver han/hun i ambassadens påsyn.

Gebyr og tidsbestilling.:

Se venligst gebyret på pas i gebyrlisten her.

 

Tidsbestilling er obligatorisk. For at booke tid til pas klik her

 

Ekspeditionstid: 3 uger.

Det nye pas sendes til ambassaden. Husk at oplyse jeres telefonnummer eller e-mail adresse på ansøgningen, så vi kan give jer besked, når vi har modtaget passet.

Hvis I ved, allerede når I ansøger om nyt pas til barnet, at I ikke vil opholde jer i Thailand længe nok til at kunne nå at modtage det nye pas her, kan I anmode om, at passet bliver sendt til en anden dansk ambassade eller en dansk kommune efter eget valg. Dette skal I dog gøre opmærksom på allerede ved indgivelse af ansøgningen. I skal være opmærksomme på, at I ved afhentning af passet vil blive opkrævet et ekstra gebyr på p.t. DKK 185.

Ved afhentning af det nye pas skal I medbringe barnets eventuelle gamle pas, som vi annullerer og tilbagegiver til jer sammen med det nye pas. Siderne med gyldige visa i det gamle pas bliver ikke annullerede, og er således stadig gyldige. Vi anbefaler dog, at de gyldige visa snarest overføres til det nye pas.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind


 

Tidsbestilling er obligatorisk. For at booke en tid til pas klik her

 

OBS!
Fundne danske pas skal sendes til nærmeste ambassade eller konsulat.